начало   контакти
vardar@art.bg


Исторически архив
Документи
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Писмеността от Мурфатлар и Плиска

дата: 21 Декември 2015 г. , автор: Редакцията

Настоящата книга е опит за цялостно изследване на мурфатларската писменост: вид на писмото (азбучно, сричково или логограмно), брой и образ на знаците в него, връзки с други писмености, време и начин на възникване, дешифровка. Автор: Веселин КАНДИМИРОВ; ЦЕНА: 7 ЛВ.

През 1957г. при разработка на стара кариера край селището Мурфатлар, Средна Добруджа, се откриват издълбани в скалата помещения. Последвалите археологически проучвания разкриват обител от Първото българско царство, действала вероятно между 9 и 11 век. Това, което е останало от нея, са четири скални църквици, коридори и погребални камери. Изключително мекият варовик, в който са издълбани помещенията (хълмът, на който се намира кариерата, носи показателното име Тебешир), е предизвикал обитателите и посетителите да издълбават всевъзможни рисунки и надписи по стените им.

Срещат се изображения на хора, животни, кръстове, надписи и пр. това, което най-много ни интересува в случая, са надписите. Както може да се очаква, част от тях са на старобългарски – кирилски и глаголически, и на гръцки. Най-голямата част обаче (според първите публикации- над 60), са с неизвестна до тогава писменост, която първооткривателите наричат „рунна”. Откритието поставя въпроси. Количеството и видът на графитите с неизвестна писменост изключва възможността това да са случайни драсканици. Ако сме изправени пред такава, какъв е езикът, който тя обслужва? Или става дума за някаква тайнопис, използвана от местните иноци?

 

Веселин КАНДИМИРОВОще статии по темата »
И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага