начало   контакти
vardar@art.bg


Исторически архив
Документи
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Отец Паисий - 1942 г.

дата: 11 Декември 2015 г. , автор: Редакцията

Обществено-културно-политическо списание, Печатница "Изгрев", София - 1942 г.

 Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 15,  кн. 1

Съдържание:

Примерът на Димитър Мишев – от Проф. Г.П.Генов   ….5 стр.

Апостолството на Димитър Мишев – от В.Т.Велчев…8 стр.

Книжовникът и общественикът Димитър Мишев от Никола Станев ….11 стр.

Полувековен труженик, бранник и страж на България от Дим. Тодоров …14 стр.

Един час при Димитър Мишев от Хр. Д. Брацизов ….16 стр.

Делото на Климент Охридски от Д.Константинов …20 стр.

Мара Бунева от Никола Коларов …25 стр.

ПРЕГЛЕД

Вътрешен – Хляб и дух. Неуредици. Трябва да знаем истината. Отровни души. Нещата, които трябва да се отбележат с радост от Димитър Тодоров ….33 стр.

Международен – Войната в Далечния Изток. Положението в Либия. Конференцията в Рио де Женейро. Две речи. Балканската и извънбалканската политика на Нова България от Антоний М. Николов и Д-р Ив. С. Пенаков…37 стр.

Книжовен – Фани попова – Мутафова. – Княгиня Мария Луиза от Ив. Орманджиев…45 стр.

Из живота и дейността на всебългарския съюз „Отец Паисий” – За всебългарският съюз „Отец Паисий”. Нови и възобновени съюзни клонове. Скръбна вест, Панахида за Дим. Мишев…47 стр.


Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 1
5,  кн. 2 и 3

Съдържание:

Една бележита годишнина – Проф.Г.П.Генов ….49 стр.

Български влияния върху румънския език – Д-р Ив. С. Пенаков …54 стр.

Разловското възстание в Македония – 8 май 1876г.  – Д-р Ефр. Белдедов…68 стр.

Българите в Крим – П. Атанасов…75 стр.

Свети Иван Рилски – Д-р В. Киселков…83 стр.

Поморавия и българското възраждане – Ст. Чилингиров …88 стр.

За „Шуми Марица” – Ив. Стойчев …94 стр.

Изключителни предимства и достойнства на българския език – Любен Казанджиев …98 стр.

Документи в свръзка с в-к „Бъдущност” и Г.С. Раковски – Хр. П. Капитанов …110 стр.

ПРЕГЛЕД

Вътрешен – Пролетно засяване. Трябва да бъдем силни. Нова Европа. Нови навеи. Други културни прояви. Нещата, които отравят радостта ни. Борба против злото. Повод за проява на народно единство. Приятелство и съчувствие. Негово величество царят в чужбина. Народното събрание от Дим. Тодоров …115 стр.

Международен – Пътуването на Н.В. Царят в Германия. Синганур. Борбата в Далечния изток. Австралия и Индия. Британските предложения. Процесът в Риом. Атентатът срещу фон Пепен.  Херцог д`Аоста. Две британски прояви. Владичеството над моретата е немислимо без господство във въздуха от Антоний М. Николов и Т. Борисов …121 стр.

Книжовен – Книги за Македония -  „През Македония”. „Душата на Македония”. „И вечна да е” – Г .Клисаров …133 стр.

Българи в чужбина – Унгарци и българи в Пейч, Унгария празнува освобождението на България  от Д.Т. …138 стр.

Из живота на всебългарския съюз „Отец Паисий” – Нови и възобновени съюзни клонове. Какво върши В.С. „Отец Паисий”. Позив към всички българи и българки. Прослава на първозвания …139 стр.


Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 1
5,  кн. 4

Съдържание:

Ас. Венедиков – Нови задачи на нашата интелигенция …145 стр.

Ив. Орманджиев – Средиземноморския въпрос и нашето Беломорие …150 стр.

Д-р Л. Андрейчин – Език и народност …159 стр.

Проф. Г.П. Генов – Андрей С. Тошев …165 стр.

Т. Карайовов – Сръбската политика през 19 в. по отношение на християните от съседните области …171 стр.

ПРЕГЛЕД

Вътрешен – Паметни годишнини. Прояви на родолюбие и човещина. Напредък в областта на веществената култура. Новото правителство. Прехрана и снабдяване с необходимото за живот от Димитър Тодоров …185 стр.

Международен – Правителствената промяна и българската външна политика. Български вестникари в Италия. Министерската промяна във Франция. Д-р Будак в София. По бойните театри – от Антоний М. Николов …188 стр.

Из живота и дейността на Всебъларския съюз „Отец Паисий” – За хилядите незнайни труженици и безмълвни мъченици на родната просвета и култура от Д.Т. …192 стр.
----------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 15,  кн. 5

Съдържание:

Антоний М. Николов – Печат и международна политика …193 стр.

Хр. Караманджуков – Възродителното дело на българите мохамедани …203 стр.

Г. Константинов – Пенчо Славейков …207 стр.

Цв. Тодоров – Свети Кирил и Методий …215 стр.

П. Бананов – Устав на българското дружество в Кишинев …221 стр.

ПРЕГЛЕД

Вътрешен – Труд. Храброст. Мъдрост. Дух от Дим. Тодоров  225 стр.

Международен – Между България и Италия. Керч и Харков. „Вторият  фронт” – от Антоний М. Николов …227 стр.

Книжовен – Добри Попов, „Гърци ли са кариотите”?. Христо Д. Брацизов, „Когато те говореха…”, том първи от библиотека „Наши духовни първенци” – разглеждат Ст. Димитров и Ив. Павлов …230 стр.

Българи в чужбина – Македонски българин от Прилеп, строител на първите румънски манастири. Дружество на българите в Унгария – разглеждат Христо П. Капитанов и Д.Т. …234 стр.

Из живота и дейността на Всебългарския съюз „Отец Паисий”  - Утвърдени нови настоятелства и контролни комисии на съюзни  клонове …239 стр.


Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 1
5,  кн. 6

Съдържание:

Проф. Г.П.Генов – Решителни думи …241 стр.

Стилиян Чилингиров – Към културен и национален възход …243 стр.

Мишо Хаджийски – Български селища в Таврия …249 стр.

Хр. Вакарелски – За бита на македонските българи …259 стр.

Хр. Д. Бръзицов – Из Македония …269 стр.

ПРЕГЛЕД

Вътрешен – Добра дума за най-тихите и скромни труженици на родната култура и просвета. Приобщаване на населението от новоосвободените земи към народа и държавата ни. Позиви за обединени усилия в служба на народа и даржавата – от Дим. Тодоров …275 стр.

Международен – Америка и България. Исторически дати. Тобрук и Севастопол – от Антоний М. Николов …278 стр.

Културен – Нашата художествена академия и нейният патрон Св. Пимен Софийски – от Ив. Павлов …280 стр.

Книжовен – Сборник Родина, издание на Българо-мохамеданската културно-просветна и благотворителна дружба „Родина” в гр. Смолен, книга трета (1939-1940), под редакцията на Петър Ан. Маринов, 1941 – от Николай Г. Паяков …283 стр.

Българи на чужбина – Антон Пан – българин от Сливен, станал бележит румънски възрожденец, създател на народната повест и стихотворство в Румъния …286 стр.

Из живота и дейността на всебългарския съюз „Отец Паисий” – Отзовете се на молбите им – от Д.Т…288 стр.


Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 1
5,  кн. 7

Съдържание:

Проф. П.Г.Генов – Десет дни в Македония …289 стр.

Антоний М. Николов – Нашият път …295 стр.

Д. Осинин – Всебългарски храм …303 стр.

Ст. Чилингиров – Вазов и първите дни на свободата …308 стр.

М. Геров – Семейството на К. Фотинов …316 стр.

ПРЕГЛЕД

Вътрешен – Труд, търпение и вяра. Позив към младите. В училището и казармата. Спомени за българските устреми към свободата. Почит към храбрите. Грижа за бедстващите. Пътят на България. Българската земя от Д. Тодоров …321 стр.

Международен – България и нейната външна политика. България и болшевизмът. Мостът на Дунав. Итало-Българското приятелство. Войната – Антоний М. Николов …323 стр.

Културън – Задачи на българската интелигенция. Един необикновено плодовит писател – разглеждат Г. Константинов, „Стара българска литература”. Петър Динеков, „Първи възрожденци” – разглеждат Л. Стефанов и Б. Нонев …331 стр.

Из старите архиви – Две писма от Ст. Стамболов – съобщава Димо Минев …333 стр.

Из живота и дейността на Всебългарския съюз „Отец Паисий” – Из Македония. Нови и възобновени съюзни клонове, новоизбрани настоятелства и контролни комисии …335 стр.


Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 1
5,  кн. 8

Съдържание:

Проф. Г.П.Генов – Георги Стойков Раковски …337 стр.

Георги Константинов – Мястото на Раковски в историята на нашето Възраждане ….346 стр.

Хр. Д. Бръзицов – Близки и далечни събития …357 стр.

Кръстьо Крачунов – Правата на българския народ …370 стр.

ПРЕГЛЕД

Вътрешен – Царят в Скопие. Обществен и духовен живот. Народното събрание. Продължителната суша. Великият добруджански събор – разглеждат Дим. Тодоров и Георги Клисаров ….373 стр.

Международен – Събитията в Северна Африка. Реакцията от Антоний М. Николов …378 стр.

Културен – Иван Хаджов от Крум Димитров …380 стр.

Из живота и дейността на Всебългарския съюз „Отец Паисий” – Новоизбрани настоятелства и контролни комисии …384 стр.


Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 1
5,  кн. 9 и 10

Съдържание:

Антоний М. Николов – Пред прага на1943 г …385 стр.

Мишо Хаджийски – Коледа в Таврия ….390 стр.

Богомил Нонев – Македонският въпрос в зората на нашето Освобождение. …398 стр.

Ив. Орманджиев – Освободително движение в Западна Тракия …405 стр.

Гаврил Любичев – Григорий Болгарин …409 стр.

Ив. Хаджов – Неизвестен у нас документ за Братя Миладинови …415 стр.

Г. Константинов – Натанаил Охридски и Пловдивски …418 стр.

ПРЕГЛЕД

Народен – Радостни прояви. Конгреси, събори, празници. За приобщаването. Една бележита дата. Разглежда Дим. Тодоров …430 стр.

Международен – Краят на адмирал Дарланд. Войната. Никакви компромиси. Пътят на България. Разглежда Антоний М. Николов …433 стр.

Културен – Спомените на Никола Обретенов – от Любен Петров …436 стр.

Из живота и дейността на всебългарския съюз „Отец Паисий” – Новоизбрани настоятелства и контролни комисии. Денят на Отца Паисия в Брюксел. Тържествено честване двама видни унгарци, български приятели …439 стр.

Българи в чужбина . В Белгия. В Италия. …442 стр. Още статии по темата »
И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага