начало   контакти
vardar@art.bg


Исторически архив
Документи
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Отец Паисий - 1941 г.

дата: 11 Декември 2015 г. , автор: Редакцията

Обществено-културно-политическо списание, Печатница "Изгрев", София - 1941г.

 Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 14, кн. 1

Съдържание:

Е. Багряна – Пред  Новата година (стихотворение)…3стр.

Г. Константинов – Филството, фобството и националните интереси…4стр.

Н. Коларов – Идеал, борчески дух и национално мислене…10стр.

Александър Кюркчиев – Имената българин и България…16стр.

Гр.Пенчов – Училища за нашите сънародници в чужбина

Райна Кацарова – Българката

ПРЕГЛЕД

Външен: - Българската външна политика. В Средиземно море. Африканският фронт. Поведението на Америка. Между Германия и СССР. Събитията н Румъния – от Антоний М.Николов…32стр.

Вътрешен – Нашият път е очертан – Димитър Тодоров…36стр.

Културен – Езиковите и литературни връзки между руси и българи от Ив.Пеев-Плачков…41стр.

Стопански – Бюджетът на държавата. Търговията ни със СССР – от Хр.З…43стр.

Книжовен – Библиотеки „Художествено историческо четиво”, „Велики българи” и „Български царе”. „България през вековете – видения на стария воин” – разглеждат Пенка Георгиева и Борис Маковски…45стр.

Из живота и дейността на Всебългарския съюз „Отец Паисий”: Сказка за Германия; Силистренски клон на Съюза от Дим.Тод. и Х….47стр.


Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 1
4, кн. 2

Съдържание:

Ив. Орманджиев – Излазът на България на Бяло море…49стр.

Стефан Йовев – Месиянската роля на българския народ….55стр.

Любен Мелнишки – Балканът и българският народ…58стр.

Ив.Кр.Стойчев – Знамето на Панайот Волов е запазено….64стр.

Д-р Витез Иван Наги – Унгарците и българите…70стр.

ПРЕГЛЕД

Външен – Българската външна политика. Гостуването на унгарски министър професор Хоман. Българо-турската декларация. България и тристранния пакт. Външните събития от Антоний М. Николов. Революционни дни в Румъния от Хр.Капитанов…82стр.

Вътрешен – пропаганда. Истински патриоти. Приобщаването към държавата. Българо-унгарска културна спогодба от Дим. Тодоров…83ср.

Стопански – Пенсиониране на земеделските стопани и занаятчии от Хр. З-в….86стр.

Книжовен – Проф. Г.П.Генов – България и Европа от Г.Клисаров….89стр.

Ан.Сп. Разбойников:  Обезбългаряването на Западна Тракия (1919 – 1924). Проф. Ст.Баламезов: Границите на България – принос към историята на българо-сръбските и българо-румънските обществено-политически отношения към 1867-1878г.. от Д.Т…91стр.

Българи които са работили за свободата на наши съседи – Хаджи Христо Вулгарос пръв министър при крал Отон гръцки – от Георги Илков…92стр.

Из живота и дейността на Всебългарския съюз „Отец Паисий”: Дейност за пример и похвала от Д.Т….94стр.


Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 1
4, кн. 3 и 4

Съдържание:

Н. Фурнаджиев – В Тракия…98стр.

Магда Петканова – Към Тракия…99стр.

Хр.Караманджуков – Благодатната Беломорска равнина…102стр.

Д-р Ив. Пенаков – Българският излаз на Егея е от европейски интерес….108стр.

А.Сп.Разбойников – Обезбългаряване на Западна Тракия…119стр.

Ив. Панделеев – Из духовния живот на тракийските българи….128стр.

Любен Мелнишки – Вековният ни стремеж към Бяло море…135стр.

Никола Коларов . Няколко документи засягащи Беломорието…140стр.

Хр.Вакарелски – Битът на българите в южните тракийски предели…148стр.

Г.Константинов – В.Друмев като обществен мислител…155стр.

ПРЕГЛЕД

Външен – Пролетта на 1941г.. Германските войски в България. Становището в Югославия. Победите на Гърция и Англия. България и събитията от Антоний М.Николов…163стр.

Културен – Пътят на българската книга – Г.Константинов…169стр.

Вътрешен – Писатели и журналисти на събитията. Запасното войнство.дирекцията за националната пропаганда. Културно издигане на народа ни. Час на войника. Благодарност към освободителите. Дни на възторг и изпитание. Човечността на българина от Дим. Тодоров…174стр.

 

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 14, кн. 5 и 6

Съдържание:

Ив. Вазов – Охридското езеро…181стр.

Ив. Вазов – Великото послание…182стр.

Йордан Бадев – Великото събитие…183стр.

Кръстьо Велянов – Още веднъж удари часът на българската интелигенция…186стр.

Димитър Талев – Робство и освобождение…189стр.

Хр.Д.Бръзицов – В свободна Македония…200стр.

Ив. Павлов – С българските войски към Бяло море…210стр.

Д-р Ив.С.Пенаков – Македонската проблема пред съюза за Обществото на народите…234стр.

Г.Константинов – Какво е за нас Македония…246стр.

ПРЕГЛЕД

Вътрешен – Всебългарска радост. Празникът на труда.празникът на храбростта. Израз на българската признателност. Свещеният огън. Една голяма задача – от Дим.тодоров…264стр.

Външен – Обединението на българския народ. Английските поражения в Близкият изток. „Хууд” и „Бисмарк” от Ант.М.Николов…269стр.

Културен – Библиотека Свети Климент – съобщава: Ив. Пеев – Плачков…272стр.

Из живота на Всебългарския съюз „Отец Паисий”: Приветствени телеграми. На Гергьовден. Заслужено първенство. Възторжена преценка на делото на Всебългарския съюз „Отец Паисий”. Радостта на Бургас за освобождението на поробените български земи. Те, навред все те, учителите и свещеникът от Д.Т…..274стр.


Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 1
4, кн. 7

Съдържание:

Пророчеството на Вазова…281стр.

Проф. Г.П.Генов – България и последните събития…283стр.

Професор М.Арнаудов – Вазов пред потомството…294стр.

Ст.Чилингиров – Паисиевата Славяно-българска история…299стр.

А.Цветков – Светостта на бащиния дом…304стр.

Хр.В. – В служба на Родината и културата…309стр.

ПРЕГЛЕД

Вътрешен – народни празници. Грижи за новоосвободените. Защите на държавата. Придобивки и загуби. Първата великобългарска година – от Дим.тодоров…317стр.

Външен – Германо-съветската война. Европа и новото стълкновение. Една отстранена опасност за България. България и британската политика от Антоний М.Николов…323стр.

Културен – Документи за българската история в турските архиви. Сръбски претенции за Македония – от Ив. Пеев – Плачков…326стр.

Писмо от Васил Друмев до Павел Калянджиев от П.Бананов…328стр.

Приложение – Портрети на Ив. Вазов и Паисий, от проф. Илия Петров


Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 1
4, кн. 8

Съдържание:

Д-р Л. Владикин: - Външно-политическо развитие на България след Световната война…329 стр.

Г.Константинов – Български будители от Македония…335стр.

М.Геров – В Македония…354стр.

ПРЕГЛЕД

Вътрешен – Двойният празник. В зашита на държавата. Ликуваща Добруджа. Връзки с новоосвободените земи. На стопанския фронт. Пътят на България – от Димитър Тодоров…360стр.

Международен – Външна политика на България. Унгария и България. Германия и България.Поражението на Съветския съюз. Между Съединените Щати и Германия – От Антоний М. Николов…365стр.

Културен – Васил Левски и Македония – От Никола Филипов…370стр.

Просветна дейност на женските дружества през епохата на Възраждането – От Вяра Бояджиева – Фол…371стр.

Българи в чужбина – Българин от Силистра – румънски владика – От Хр. П. Капитанов. …374стр.

Из живота и дейността на Всебългарския съюз „Отец Паисий”: Химн на Отец Паисия. За годишнината от подписването на Ньойския договор. Съюзни издания. За общонародното дело на Всебългарския съюз „Отец Паисий”. Обадете се. – От Д.Т…376стр.


Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 1
4, кн. 9

Съдържание:

Негово Величество Царят за тържеството на българската правда….381 стр.

Преди двадесет и две години в Ньойи от Проф. Г.П.Генов…383 стр.

Жертвите на България през войните за освобождение и обединение от Дим. Павлов…390 стр.

Българино, помни Ньой – от Д. Тодоров…396стр.

Няколко дни в Македония от Хр. Д. Бръцизов…406 стр.

ПРЕГЛЕД

Вътрешен – Празници, поменни дати и гостувания. От Дим. Тодоров…412 стр.

Външен – Пътят на България. България и противокомунистическия пакт. Войната. Поведението на Финландия от Антоний М. Николов…416стр.

Българи в чужбина – Първото българско училище в чужбина, основано през 1402г. в Молдова от Христо П. Капитанов.

Книжнина – Проф. Д-р Ст. Младенов – Етимологически и правописен речник на българския книжовен език – от Хр. Вакарелски…424 стр.

Из живота и дейността на всебългарския съюз „Отец Паисий”: - Отзиви и преценки за делото на Съюза…426 стр.


Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 1
4, кн. 10

Съдържание:

Войната в далечния изток – от Проф. Г.П.Генов…429 стр.

Интелигенция и народ в нашето минало, настояще и бъдеще от Ив. Орманджиев…440 стр.

Изтекла година от Антоний М. Николов…450 стр.

ПРЕГЛЕД

Вътрешен – Първата година на националното ни обединение. Присъединяването  на новоосвободените земи. Установяване на цените. Петгодишен земеделски план. Културни завоевания. Гостуването на хърватски министри. Благопожелания от Дим. Тодоров…460 стр

Външен – Войната в далечния изток. Германия и Италия във война срещу Америка. Между Хърватски и България от Антоний М. Николов…466 стр.

Книжовен – Стефан Станчев – Живият Паисий. Д-р Н. Шейтанов и Н. Памукчиев: Великобългарска младеж – рецензират Д.Минев и Гр. Пенчов…470 стр.

Из живота и дейността на всебългарския съюз „Отец Паисий” : Всебългарския съюз „Отец Паисий” заема достойно място в нашия живот. Нови съюзни клонове…473 стр.

Съдържанието на 14-та годишнина на списанието…476 стр.

 Още статии по темата »
И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага