начало   контакти
vardar@art.bg


Исторически архив
Документи
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Отец Паисий - 1928 г.

дата: 09 Декември 2015 г. , автор: Редакцията

Обществено-културно-политическо списание, Печатница "Изгрев", София - 1928г.

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание брой 1

Съдържание:

Професор С. Беламезов – По становищата на списанието

В.Т.Велчев – Българският народностен въпрос след погрома

Професор Доктор Ив. Георгов – Последната позиция на сърбите по македонския въпрос

Професор Гавр. И. Кацаров – Урокът на историята

Професор Г.П.Генов – Германските репарации

Професор Доктор Ст. Младенов – България на първия международен конгрес по езиковедение в Хага

Д.Мишев – Балканските народи в списания и книги на чужди езици

Лидия Шишманова – Музика и Театър

Македонски граждани – Важен македонски документ

Д.Мишев – Приветна реч

Всебългарския съюз „О.П.” – Писмо

В.Т.В. и С.Б. – Летопис

Р. – Книгопис

 

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание брой 2

Съдържание:

Професор А. Иширков – Балканите за балканските народи

Професор Г.П.Генов – Войната вън от законите

В.Т.Велчев – Въпросите за малцинствата и репарациите

Професор С.Беламезов – Отзвуци от миналото – Пресансе за възстанието в Македония през 1903г.

Професор А.Теодоров-Балан – Нима за нас?

Д.Алексиев – Културни разрушения в селата от земетресението

Доктор И.С. Пенаков – Южнобезарабски българи в Бразилия

Татяна Е.Киркова – Из дейността на международния съюз на дружествата за Обществото на народине

В.Пундев – Стиховете на Багряна

Лидия Шишманова – Тенорът Ди Мазеи гост на нашата сцена

В. иБ. – Летопис – вътрешен и външен преглед

Р. – Книгопис

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание брой 3

Съдържание:

Професор Ив. Д. Шишманов – Куденхофе-Калерги и Рамзей Макдоналд за народностините малцинства

Професор Гавр. П. Кацаров – Б.Чичерин за България

Професор С.Беламезов – Отзвуци от миналото – Народностния въпрос и Учредителното събрание

Д.Мишев – Балканские народи в списания и книги на чужди езици – Малцинствата в Европа. Югославски учебник по история.

В.Пундев – „Кошмарът” – пиеса в три действия от Димитър Шишманов

Ник. Д. Мишев – Съвременна българска поезия

Лидия Шишманов – Театър и музика – Шилеровия Дон Карлос на нашата сцена

Д.Мишев – Нови книги – Източно питане от Васил Попович

Панеевропейския съюз – Позив

В. и Б. Летопис – вътрешен и външен преглед

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание брой 4

Съдържание:

Професор А.Иширков – Идеята за сближение на южните славяни в ново време

Професор А.Тодоров-Балан – За насока в културното развитие

А.П.Стоилов – Отзвуци от миналото – Две записки на Александър Екзарх до руския император Николай 1 от 1846 и 1847 г.

Д. Мишев – Подправки  на исторически факти

Доктор Ив. Кушев – Покровителството на българските малцинства

Petrone – Славянската идея

Лидия Шишманова – Музика и театър – Николай О.Месалитинов

Доктор И.С.Пенаков – Нови книги – Т.Тошев – Селската поземлена собственост в Южна Добруджа

В. – Вътрешен преглед

Професор Ст. Баламезов – Външен преглед

Редакцията – Две опущения

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание брой 5

Съдържание:

Професор Доктор Ив. Георгов – Професор Д-р Иван Д. Шишманов

Професор Г.П. Генов – Три мемоара

В.Т. Велчев – Злодеянието в българскаа скупщина

Професор П. Богаевски – Истината за Сан-Стефанските преговори

Д.Мишев – Подправки на исторически факти (3 и 4)

Д.р Никола Бобчев – Стогодишнината на една книга

В.Пундев – Политическите процеси в Македония под сръбска власт

Добри Христов – Театър и Музика – Непрестанният успех на Панчо Владигеров

В.Т.Велчев – Вътрешен преглед

Професор Ст. Баламезов – Външен преглед

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание брой 6 и 7

Съдържание:

Д.Мишев – Творците на Ньойския договор

Професор С.Беламезов – Към въпроса за нашето управление

Професор Гвр.П.Кацаров – Един международен договор от древния изток

Професор. Г.П.Генов – Конгресът на международния съюз за О. на Н.

Доктор Ив. Кушев – Покровителството на българските малцинства

Д.Мишев – Отзвуци о миналото – Сан Стефанския договор

Доктор П.С.Пенаков – Румънската държава заграбва лозята в Южна Добруджа

В.Т. Велчев – вътрешен преглед

Професор С. Балмезов – Външен преглед

 

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание брой 8 и 9

Съдържание:

Д.Мишев – Парижките договори и мирът

Проф. Д-р Ст.Младенов – Трябва ли да се говори за сръбско-българско споразумение?

Проф. С.Беламезов – Към въпроса за нашето управление

Проф. Г.П.Генов – Конгресът на международния съюз за О. на Н.

2. По сръбския отговор на българското предложение за малцинствата.

3.Гръцкият мемоар

Професор А.Тодоров-Балан – Некултурни теории. 1 теория. „Ти ли ще оправиш света”. 2 Теория. „Туй  да ни е кусурът”. 3 Теория. „От това България няма да пропадне”. „Теория на петте пари”

Д.Мишев – Положението на подкарпатските руси в Чехословакия

Гр. Пенчов  учител по педагогика– По възпитанието на нашите народностни малцинства

Добри Попов зап.полк от генер.щаб– Войната

Д.Мишев – Балканските народи в списания и книги на чужди езици (Славянски юг)

Г.П.Никифоров  генерал-лейтенант от запаза – Участието на България в Европейската война

Д.Мишев – Лев Толстой и Ромен Ролан

В.Т.Велчев – Вътрешен преглед

Д.М.Б. По подписването на пакта Бриан-Келог

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание брой 10

Съдържание:

Д.Мишев – Софийската общинска библиотека

Проф. Д-р Ив.Георгов – Обществото на народите и въпросът за малцинствата

Проф.Д-р И.Фаденхехт – Един предговор

Вл. Дякович – Мисли и спомени на султан Абдул Хамид

Д-р Ал.Недялков – Фашизъм, диктатура и демократизъм

Д-р Ал. Недялков – Фашизъм, диктатура и демократизъм

В.Т. Велчев – Вътрешен преглед

С.Бл – Външен преглед

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание брой 11

Съдържание:

Д.Мишев – Български преглед

В.Т.Велчев – Великите сили и балканите

Проф.Д.р Ив.Георгов – Разсадници на нравствена поквара

Я.Тодоров –доцент в университет – Ролята на арбитража в класическата древност

Д-р Н.С.Пенаков – Българските малцинства на конференцията в Прага

Вл. Дякович – Мисли и спомени на султан Абдул Хамид

Ст.П.Василев – Нови книги

Д.Мишев – Невярна обоснова

В.Т.Велчев – Вътрешен преглед

Проф. Ст. Баламезов

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание брой 12 и 13

Съдържание:

Д.Мишев – Първи стъпки към себепознание

Митрополит Стефан – Подбуди за образуването на Всебългарския съюз „Отец Паисий” и неговите задачи

Проф. Г.П. Генов – Какво да се прави в защита на българската народност

Проф. Ст. Баламезов – Съставяне на нови кабинети

Проф. Ал.Тодоров-Балан – Такива сме си

Х.Нам .- Малцинствата в Женева. Нов началник за малцинствата в секретарията на Обществото на нородите

Д-р И.С.Пенаков – Български малцинства в Прага

Г.Тихомиров – Отзвуци от миналото – Достоевски за славянството.

В.Т.Велчев – Вътрешен преглед

Проф. Ст. Беламезов – Външен преглед

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание брой 14 и 15

Съдържание:

Проф. Г.Н.Кацаров – Демокрация и демагогия

Проф. А.Иширков – Българите в Бесарабия

В.Т. Велчев – Южните славяни

Митрополит Стефан – По три зачекнати въпроса

Проф. Г.П.Генов – Положението на националните ни въпроси пред общественото мнение и какво да се прави за защита на българската народност

Митрополит Стефан – Заключителни думи и позив към събранието

Т.Г.Баламезов – Мори Перно за балканските държави. 1.Нови балкани: Гърция, България, Румъния и Югославия. 2. Болшевиците искат война

Стефан Аврамов – По началото на сръбската пропаганда в Македония

Проф. А.Иширков – Нови книги

В.Т.Велчев – Вътрешен преглед

Проф. С. Баламезов – Външен преглед

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание брой 16

Съдържание:

Д.Мишев – Сърбите шумадийци против първите опити за югославска федерация

Проф. Д-р Ив. Георгов – Германия и малцинствата

Х.Нам – Конференцията на народностните малцинства

Николай Дончев – Българската литература и външния свят

Проф.Д.Христов – Лудвиг Куба – нови книги

Проф. А Иширков – Hugo von Koller – нови книги

В.Т. Велчев – Вътрешен преглед

Проф. С.Баламезов – Външен прегледОще статии по темата »
М н е н и я

от: Александър Смочевски, ( a.smochevski@gmail.com )
публикувано: 08.03.2020 22:12:15 часа

Здравейте!
Бихте ли могли да ми кажете каква е цената на списанията "Отец Паисий" и "Македонски преглед".
С поздрав,
Александър СмочевскиИ з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага