начало   контакти
vardar@art.bg


Новости
Македония
Малко смех
М У З И К А
novini
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Американските протестантски мисионери доказват, че в Македония живеят главно българи

дата: 02 Декември 2015 г. , автор: Редакцията

Американските протестантски мисионери доказват, че в Македония живеят главно българи. Двуезично издание, базирано на оригинални документи: доклади, дописки, протестни петиции, брошури и др.; д-р Георги Генов, издава ТЕМПО - 2015г. ЦЕНА: 12 ЛВ.

Уводни думи

Американските мисионери започват апостолска дейност на Балканите във време на духовен и политически подем сред българите. Мисионерите правят първите си опити в Сирия, за да минат в Мала Азия и се установяват в Цариград през 1831г. Цариградските арменци им оказват добър прием. Мисионерите се чувстват поощрени да разширят работата си върху Балканите. Те възнамеряват да действат сред мохамеданското население, по-точно сред помаците. Вместо това, мисионерите откриват един за тях нов народ – българите.

Гръцката пропаганда се е погрижила да ги осведоми съвсем погрешно, за състава на християнското население в Отоманската империя, в европейската и част. Мисионерите идват на Балканите с убеждение, че населението е в мнозинството си гръцко. И с известна изненада установяват, че всъщност, мнозинството от населението в Европейските владения на Турция е българско. Първите им впечатления от тоя нов за тях народ са твърде ободрителни.

В техни очи българите проявяват истински глад за слово Божие на майчин език. На мисионерите не остава друго освен да постъпят и тук според изпитаната си практика другаде. Те тръгват из Европейска Турция да изследват българския народ, да видят до къде се простира той и на какъв език може да се работи с него. Те кръстосват страната от Цариград до Ниш, Прищина и албанските планини, до Охрид, от беломорското крайбрежие до Дунав.

За собствена радост, мисионерите се убеждават, че всички тия славяни, наречени и наричащи се българи, говорят на наречия тъй сродни, че почти на всяко от тях би могло да се проповядва словото Божие в целия този простор. Все пак, трябва да си изработят  един общ език, на който мисионерите да пропвядват навсякъде, да превеждат Светото Писание, да издават вестници и книги. По тоя въпрос съдено е било да играе решителна роля тънкият езиковедец д-р Ригс, мисионер. Нему е предоставено да предели на кое наречие да се преведе библията – онова, което се говори в Македония, или на онова, което се говори в Тракия…

 

 

19. Върху работата на мисионерите

„Седемдесет и пет годишнина на американската мисия в Цариград”, 1906г. Пастор Робърт Томас, в писмо от Самоков, 12 май 1906г., печатано в този сборник казва:

„Несъмнено лесно ще откриете причините, които нашироко обясняват много по-благосклонния прием, който Мала Азия бе дала на евангелското послание, отколкото този полуостров; но не е така лесно да се намери обяснение, защо само в България от цялата тази група малк нации трябваше да отвори сърцето си за това послание. Гърция, която получи така много съчувствие и подкрепа от Европа, но нарочно от Британия и Съединените Щати, през периода на нейното издигане като суверенен народ, твърде скоро практически изпъди мисионерите, които дойдоха при нея от самите тези страни и остана досега почти недостъпна за евангелските усилия.

Сърбия, Румъния и Черна Гора отначало затвориха здраво вратата, докато албанците – повече със сила, отколкото от избор – не се отзоваха никога на скромните усилия, които се положиха през десетина или повече години за тях. Може ли да бъде, че провидението Божие така е нагласило събитията, та преднамерено да отсрочи достигането на независимост на България, докато евангелието хване такова място в нейната почва, че тя и само тя измежду всички тия народности – едва ли би могла да го прогони, даже да би клонила към това?

Ако това е така, тогава би изглеждало, че България е била белязана от Бога да играе една много по-висока и по-важна роля в историята на Югоизточна Европа, отколкото бе предначертано за нея по други основания. Както и да е било, колко интересно е, в светлината на напредъка, който се направи, да се четат онези най-ранни сведения за българите, установени от цариградските мисионери двадесетина или повече години след пристигането на Гудел в Златния Рог.

Връзката на д-р Ригс с Фотинов от Смирна – пионерите на съвременната българска литература и пръв преводач на Светото Писание на говорим език, неговото посещение в Америка и разбирателство с Методическата епископална църква там, тъкмо когато се готвеше да се открие нейна мисия в Северна България – неговата проучвателна обиколка с д-р Байнгтън от Солун до Стара Загора, минавайки през всички четири града, които понастоящем са станции на нашата мисия, - онези единични, макар несполучливи преговори, водени чрез него между българското и гръцко духовенство, с крайно тържество на първите – тези неща сега изглежда ясно, че са били начертания на Божия Дух и ръководство на Неговото провидение, а ни доведат да заемем едното поле, което в тази област трябваше да се окаже плодоносно  и полето, което изглежда да обещава мощни резултати за целия Полуостров – и извън него. Така също и ръководството, което доведе д-р Ригс да избере тракийския, а не македонския диалект за език на българското Свето Писание, приляга прекрасно на този план…”Още статии по темата »
И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага