начало   контакти
vardar@art.bg


Исторически архив
Документи
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


НАДПИС ОТ БАЛШИ ЗА ПОКРЪСТВАНЕТО НА Св. БОРИС - МИХАИЛ В АЛБАНИЯ

дата: 05 Октомври 2013 г. , автор: Георги Генов

...

Надпис от Балши за покръстването на Св. Борис - Михаил в Албания

 Надписът от Балши е летописен надпис от времето на Борис I (852-889), посветен на покръстването на българите.

Открит през декември 1917 г. от австроунгарски войници, върху каменен стълб в манастирски развалини край село Балши (на около 25 километра югозападно отБерат, Албания) по време на Първата световна война. Надписът е издълбан на мраморен стълб. В горната част на стълба се намира българският летописен надпис, а в долната – по-късен надгробен надпис на латински на норманския военачалникРобер дьо Монфор, загинал през 1108 г.

Надписът е важен домашен извор за покръстването на българите и за югозападната граница на българската държава от онова време. В краткото житие на Свети Климент Охридски, написано от охридския архиепископ Димитър Хоматиан в началото на XII век, се говори и за други подобни каменни стълбове района на Главиница в днешна Албания, в които се съобщавало за кръщението на българите. Хоматиан дори отдава издигането им на Свети Климент Охридски:

“Той (Климент) ни е оставил в Охрид такива възпоминания и свещени книги, както и собствените трудове на своята висока мисъл и ръка, които са почитани и тачени от целия народ не по-малко от богонаписаните Мойсееви плочи. А в Кефаления (Главиница) могат да се видят запазени и до наше време каменни стълбове, върху които са вдълбани букви, отбелязващи приобщаването и присъединяването на народа към Христа.”

Сегашното местонахождение на надписа не е известно. През първата половина на ХХ век се е съхранявал в музей в град Драч (днес Дуръс). В Археологическия музей в София се съхранява гипсов отпечатък на надписа.

 

Надписът е съставен на гръцки език:

оригинал

[+Εβαπτισθη ο εκ θ(εo)υ αρχων Βουλγ]αριας

Βορης ο μετο-

τομασθεις

Μιχαηλ συν

τω εκ θ(εο)υ δε-

δομενω αυ-

τω εθνει ε-

τους ςτοδ.

превод

[Покръсти се от Бога архонтът на Бълг]ария Борис, преименуваният Михаил заедно с дадения му от Бога народ в лето 6374 (1 септември 865 – 31 август 866 г.)

Долен надпис

Hic est subpositus de Forti Monte Robertus,

corpore formosus, probus armis, vir generos(us).

Sub duce Normanni[s] cunctis quoque praefuit Angli[s].

Dumque iuventutis dives floreret in anni[s],

deseruit mundum, dominique petendo sepulcr[um]

hic obiit Pheb[o] [i]am sub libra quater orto.

Det, Roberte, tib[i] [s]ua gaudia rex para[disi].

Значение на надписа

Значението на този, макар и непълен надпис е голямо, тъй като той представлява един съществен източник, който показва, че тези земи се намират под властта на българите и потвърждава написаното в краткото и пространното жития на Климент, списъкът на охридските епископи и житието на Тивериопулските мъченици. Надписът силно накланя везните по отношение на теориите за местоположението на Главницката епископия, чийто местонахождение се търси несполучливо дотогава. Той опровергава и югозападната погранична линия на българската държава начертана от проф. Васил Златарски в труда му „Geschichte der Bulgaren I: Von der Gründung des bulgarischen Reiches bis zur Türkenzeit (679-1396)“ издаден на немски през 1918 година и историческите ненаучни карти за времето на управлението на Пресиян и Борис I.

Литература

·                 ;    Praschniker, Camillo. Zwei mittelalterliche Inschrichten aus Albanien, Anzeiger der phil-hist. Klasse dar Akademie der Wissenschaften in Wien, 56 Jahrg, 1919, № XIII, Wien 1920, s. 73-76

·                 ;    Бешевлиев Веселин. Първобългарски надписи, София 1979, с. 139

·                 ;    Бешевлиев, Веселин. Прабългарски епиграфски паметници, С. 1981 , с. 87-88

·                 ;    Златарски, Васил Н. Намереният в Албания надпис с името на княз Борис-Михаила, Slavia II, 1923-1924, с. 61-91

·                 ;    Иванов, Йордан. Български старини из Македония, С. 1931 с. 12-16

Бележки

1.       Минало - българо-македонско научно списание, София, 1942, Печатница на П. Глушковъ, стр. 24 („Новооткритъ паметникъ отъ времето на Борисъ I“, в. Независимостъ, бр. 186 отъ 20 августъ 1921 година)

Външни препратки

·                 ;    Старобългарски надписи - Надпис 15

    


Още статии по темата »
И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага