начало   контакти
vardar@art.bg


Исторически архив
Документи
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


ЗА КАКЪВЪ " МАКЕДОНСКИ" ЕЗИК ПРЕТЕНДИРАТ СЪРБО - МАКЕДОНЦИТЕ ?

дата: 09 Юли 2014 г. , автор: Георги Младенов

ГЪРЦИЯ НЕ ПРИЗНАВА " МАКЕДОНСКИЯ " ЕЗИК...

 За какъвъ “македонски“ езикъ претендирътъ сърбо-македонцитѣ ?

 Днесь на шести юли 2014 г. четохъ изказванието на външното министерство на днешната Югославска република Македония, за онова което каза примиера на Гърция Гнъ. Самарасъ,че няма “македонски“ езикъ!
Външното министерство на тази сръбска република Македония твърди ,че гърцитѣ сѫ признали  презъ 1977 година ,че имало такъвъ езикъ“македонски“!
На читателя ще трябва да му поеснимъ ,че веднага следъ като Коминтерна сѫздава “македонска“нация Януари 1934 година въ Москва, българскитѣ комунисти въ Сѣверна Америка получаватъ инструкции отъ Москва, да почнатъ да пишътъ ,че има  вѣче и “македонски“ езикъ! Ние българитѣ отъ Македония не може да обвиняваме само сръбската( Югославската) комунистическа партия за тази какофония за която четемъ ежедневно по сръбскитѣ вестници въ градъ Скопие.
 Българскитѣ коминтерновски агенти по сѣверна Америка, получаватъ документъ отъ Съветското дипломатическо представителство въ Ню Иоркъ, въ които документъ ,тѣ българситѣ агенти се подписватъ ,че тѣ сѫ “македонци“ .Документа е озаглавенъ ,,Защо Ние Македонцитѣ смѣ отделна нация“? Този документъ е приготвенъ отъ Коминтерна въ Москва и е подписънъ отъ Смиле Войдановъ и Гео Пирински!(30 Юни 1934г)
Езика на които е написънъ този документъ, е литеретурниятъ български езикъ безъ Ѣ.
Въ този документъ може да прочететѣ всичко онова, което се пише въ поробена отъ сърбитѣ 
Вардарска Македония до този моментъ!
И сѣга да се върнемъ за фамозното признание на гърцитѣ, че тѣ гърцитѣ сѫ признали сѫществуването на някакъвъ си “македонски“ езикъ!
За гърцитѣ и сърбитѣ, най-важното е да се спекулира съ насъ поробенитѣ българи отъ самитѣ
 тяхъ!
 Гърцитѣ както и сърбитѣ, си мислеха ,че любимата Югославия на сърбитѣ ще сѫществува до вѣкъ и вѣковъ!
Гърцитѣ нямаха  проблемъ съ “македонизма“ следъ, като този “македонизъмъ“ бѣ въ рамкитѣ на сръбската държава Югославия! Гърцитѣ и сърбитѣ имаха общъ врагъ за Македония. Тяхниятъ общъ врагъ бѣ България.До разпадането на Югославия въвъ Вардарска Македония, която е единъ сръбски затворнически лагеръ, нито една статия нямаше противъ Гърция!
Гърцитѣ както и сърбитѣ, знаятъ много добре ,че славянитѣ които тѣ имътъ за свои граждани сѫ българи!
Следъ втората свѣтовна война въ тяхниятъ речникъ на псувни, бѣ забранено да  се псуватъ хората на Гамото Палио Вургари   и  на Майка Ви Бугарска! Тѣ и дветѣ държави отбягваха  употребата на думата българинъ. Въ Гърция почнаха да употрбявътъ думата Гамото Охранитисъ  а въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония Майка Ти Михайловска. Съ това начало на променене на думата българинъ хората не знаеха за какво става дума!
Гърцитѣ си мислеха ,че тѣзи хора които сърбитѣ до вчера наричаха Южни сърби и днесь “македонци“  съ врѣме ще бѫдътъ асимилирани въ сърби и съ това, ще се приключи въпроса съ българитѣ въ  Македония!
 За сърбитѣ и гръцитѣ не бѣ много важно какви сѫ хората тамъ! Важното бѣ, тѣ тѣзи хора да не се чувствътъ българи!
За сегашнитѣ сръбски удбаши, които сѫ на важни постове въ тази Югославска Република Македония е важно, тя да си остане Титова и безъ Тито. Днесь Вардарска Македония е последната Югославия!
Няма Югославия но всичко е по югословенски!
Представетѣ си днесь, въвъ Вардарска Македония всички сѫ историчари и езиковеди, безъ нито единъ  отъ тяхъ да признае ,че всички  македонски революционери сѫ  се декларирали като българи и сѫ работели за инкорпорирането на Македония и Одринска Тракия съ България!
Г.Младеновъ 6.07.2014г.


Още статии по темата »
М н е н и я

от: 5cCAqnvst, ( k719gd0t@hotmail.com )
публикувано: 28.06.2016 14:13:54 часа

And to think I was going to talk to soeonme in person about this.И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага