начало   контакти
vardar@art.bg


Исторически архив
Документи
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Македония - последният проект на Коминтерна

дата: 01 Февруари 2014 г. , автор: Георги Младенов

...

 Македония, последниятъ проектъ на Коминтерна!

На първи фев. 2014 година бѣ представенъ филмъ въ България съ горното заглавие по BTV. Филма се отнася, до преброяването и насилственото деклариране на българското население въ Западната частъ на България за “македонско“ .

Много хора побързаха да ни информоирътъ за този филмъ ,а някой даже ни помолиха и да напишемъ нещо като рецензия!

Този филмъ е втория които до някѫде, третира въпроса съ какъ отъ българи изъ единъ пѫть станахме “македонци“?

Първиятъ е филма, на Милена  Милотинова ,за която трябваше автора да се подписва, за да дойде въ Канада и направи проучване на темата “македонизацияата“ на българитѣ въвъ  Вардарска Македония!

 Гледайки филма по ЮТЮБ, човека които наблюдава филма остава съ впечатлението ,че македонизацията е правятъ сърбитѣ, съ целъ да направятъ цялиятъ български народъ сръбски! Въпреки ,че това е подбудата на сърбитѣ, не само отъ българитѣ въвъ Вардарска Македония да направятъ сърби, ами и отъ всички българи въ България!

Преди да хвърляме вината, само на сърбитѣ и на Коминтерна , ще трябва да се поразходимъ по страницитѣ на нашето българско минало и се обедимъ ,че за жалостъ, цялата комунистическа партия има вина и то много по-голяма, отъ колкото ние бърлгаритѣ смѣ готови да имъ препишемъ  само на сърбитѣ!

Въ филма, за така наречената “македонизация“ липсва началото !  Началото,  Може да се прочетѣ  въ  майският МАНИФЕСТЪ ОТЪ 1924 ГОДИНА и то, по-специялно, натиска отъ страна на българскитѣ комунисти въ този документъ, да се сложи думата “македонски“ народъ.

Отказа на професоръ Милетичъ,който е въвъ Виена, съ делегацията по това врѣме показва ,че той е познавалъ сръбското мислене за Македония повѣче отъ колкото му се дава кредитъ въ българската история. Въ филма липсва ролята на ВМРО Обединена, която следъ втората свѣтовна война е изцяло въ рѫцетѣ на сърбитѣ!

Въ филма липсва най-важното а това е ...Дебата въ българскиятъ парламентъ, отъ страна на земеделскиятъ народенъ представителъ на име Борисъ Ченджиевъ отъ градъ Неврокопъ .Този народенъ представителъ, провокира българскитѣ комиунисти въ парламента тогава, да обеснятъ на българитѣ въ Пиринскиятъ край на България,защо имъ сменя националността отъ българи въ “македонци“? Въ научниятъ трудъ на Доцентъ Стоянъ Германовъ ,ясно и разбрано е написано ,че само Михайловиститѣ сѫ били противъ “македонизацията“ на  българското население въ Западната часть на България!

Въ филма липсва и ролята на Македонскиятъ Народенъ сѫюзъ отъ Америка и Канада!

 Ние българитѣ, ще трябва да прочетемъ какво сѫ писали тѣзи наши братя българи по Америка, които отъ българи сѫ станали Югословени по народностъ и “ македонци“ по раса.

Никой не бѣ чулъ за Тито, когато бащитѣ на тѣзи които оправляватъ България днесь, пишеха защо не сѫ българи 30 Юни 1934г.

Не се споменава въ филма и защо БКП сѫздаде “Македонскиятъ“ литературенъ кръжокъ презъ 1938г.?

 Въ първата серия на филма липсва и сѫпротивата срещу македонизацията на българитѣ въвъ Вардарска Македония.Тази сѫпротива се водеше край Вардара пакъ отъ българитѣ Михайловски(прочети  www.Novamakedonija.com.mk 25.09.2009g)

Не отдавна единъ отъ сръбскитѣ даскали на име Трайко Стаматовски призна ,(31.01.2014)че безъ комунизма ВЪВЪ ВАРДАРСКа Македония, нямаше да има “македонци“ а най-малко и “македонски“ езикъ, които езикъ е една сръбско-българска какофония.

 Но все пакъ, този филмъ поясни нещо, което все още  се премълчава, отъ БКП, като предателство за, което тѣ комуниститѣ сѫ сами виновни!

 Г. Младеновъ за Македонска Трибуна отъ Торонто.6.02.2914 година.Още статии по темата »
И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага