начало   контакти
vardar@art.bg


Исторически архив
Документи
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Владимир Перев "скъса" дипломата на световно неизвестния проф. Маринов

дата: 04 Февруари 2014 г. , автор: Георги Младенов

...

ВЛАДИМИРЪ ПЕРЕВЪ СКѪСА ДИПЛОМАТА НА “ПРОФЕСОРА“ ЧАВДАРЪ МАРИНОВЪ ВЪ СТОЛИЦАТА НА ВЧЕРАШНАТА И ДНЕШНАТА ЮГОСЛВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ!

Тукъ даваме цялиятъ текстъ на въпроситѣ които е задалъ Гнъ. Перевъ на ИМАНЕНТНИЯТЪ БЪЛГАРСКИ ПРОФЕСОРЪ, безъ каквато и да е редакторска намеса.
Днесь въ градъ Скопие бѣ представена книгата на Чавдаръ Мариновъ озаглавена Македонскиятъ въпросъ отъ 1944 г. до наши дни! Отлично представена, тази книга е частъ отъ научната десертация на автора представена въ Франция! Книгата бѣше представена отъ организацията СОРОСЪ въвъ Вардарска Македония. Модераторъ бѣше директорътъ на тази организация г-нъ. Владимиръ Милчинъ а лични исказвания имаха “академицитѣ“ Трайко Стаматовски и Иванъ Катаржиевъ, значи за началото всичко е много ясно!
Катаржиевъ говореше 40 минути, като да се намираше въ Университета кѫдето придаваше лекция! Следъ това думата е взема Трайко Стаматовски, ама следъ десетина минути, следъ пълна тишина, която царуваше въ залата, азъ му викнахъ на Милчинъ.. Аманъ бѣ Владе, Дай тѣзи МЕТУЗАЛЕМИ нека съкратятъ малко,това нещо вѣче го слушамъ четиридесетъ години. Следъ като Трайко Стаматовски престана да говори, две три думи каза Жарко Траяновски, които е членъ на настоятеллството на организацията на СОРОСЪ, следъ това това взема думата самиятъ авторъ Чавдаръ Мариновъ! Той говореше отличенъ “македонски“ по-добре отъ моятъ приятелъ Ристо Пецевъ отъ Струмица, “Македонскиятъ“ езикъ на Гнъ. Мариновъ бѣше по-добъръ отъ “македонскиятъ“ езикъ на цяла Источна Македония!
Следъ това почна дискусия и се спомена, че врѣмето е късо и трябва да се сѫобразяваме съ дискусията.
Нормшално азъ пръвъ се явихъ за искане на думата и веднага ми бѣ предоставенъ МИКРОФОНЪ!
1. За начало му казвамъ на Гнъ. Мариновъ, Вашета книга е добра, ама има недостатаци, Вие иматѣ печатано въ спиание въ България, а онова което иматѣ печатано тамъ въ България, го няма въ Македонската Ви книга! За примеръ ще спомена, че въ тази книга никѫде не говритѣ за решенията на КОМОИНТЕРНА отъ 1934 г.. Докато тази информация е има въ Вашитѣ български текстове, и е много добре и колтурно обяснено! Добре е да се каже за македонизиране на Пиринскиятъ край на България, ама никѫде я нема ролята на сръбскитѣ комунисти и УДБА въ Македония! Дали някога стѣ чули за македонскиятъ законъ за НАЦИОНАЛНА ЧЕСТЬ и неговитѣ последици за македонскитѣ българи! Трябва да се говори и за населението въ Македония, организирано отъ нашитѣ “сръбски братя“!
Настана мъртва тишина...
2. Кой Ви е информиралъ и отъ кѫде знаетѣ, го питамъ Гнъ.МАРИНОВЪ ДИРЕКТНО, ВЪВЪ Вашета книга да пишетѣ, че власта на Любчо Георгиевски е била българофилска и отъ кѫде знаетѣ, че Любчо има български паспортъ? Това сѣ бедни подмятания, които не личътъ на наученъ деецъ! Ако работиме така, сѣга азъ да Ви питъмъ, дали тѣзи сведение за правителството на Любчо и неговиятъ паспортъ сѣ Ви дадени отъ Белградската или Скопската УДБА?
3. Няматѣ достатъчно познание, нито данни да пишетѣ за МПО. Провидни Ви сѫ приказкитѣ, като българскитѣ комунисти и МПО-националисти сѫ се здружили противъ “македонскиятъ“ идентитетъ! Истина е, че имало контакти, истина е, че Христо Анастасовъ и Христо Низамовъ сѫ били въ София и имали контакти съ българскитѣ институции и приемъ отъ Георги Колишевъ, но тезата, че комунисти и фашисти- че били заедно не държи! Не занетѣ, Анастасовъ и Низамовъ отъ София не сѫ се върнали въ Северна Америка, но отишли за няколко дена на поклонение при Ванчо Михайловъ. Отъ срещата няма протоколъ, а има исказване на Христо Анастасовъ въ които казва, когато сѫ се връщали отъ Римъ за Америка, той отъ срамъ поискълъ съмолета да падне въ Атлантическиятъ Океянъ! Значи не всички сѫ фашисти като комуниститѣ!
4. Господинъ Мариновъ му казвамъ азъ, че съмъ челъ и други Ваши трудове, кѫдето се обръщатѣ и пишетѣ за “РАДКО“. И тукъ нищо не Ви е ясно! За да знаетѣ, Радко бѣше организация на ОКОЛО 200 ДУШИ, ОТЪ МАГИСТРИ НА НАУКИ ДО НЕЪГРАМОТНИ СЕЛЯНИ! РАСПОЛАГАШЕ СЪ КАПИТАЛЪ ОТЪ 34.000 ГЕРМАНЦКИ МАРКИ, всички получени отъ дарители отъ Македония, безъ нито единъ динаръ отъ чужбина! РАДКО БЕШЕ ПАТРИОТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО заедно е затвориха комунисти и фашисти. Арно ама на сѫда въ Страсбургъ за човешки права, оргшанизацията победи сърбо-македонизма и правителството на Днешната Югославска Република трябва да плати една минимална сума за обезщитение! Македнската властъ никога не пре-регистрира здружението РАДКО ЗА РАСТУРЕНЕТОСѪДЕБНИЯТЪ ПРОЦЕСЙЪ на РАДКО участваше и го водеше Ягнула Куновска, която следъ това бѣ възнаградена съ мѣсто въ парламента. Затова РАДКО се регестрира въ България и колко да знаетѣ, предъ една седмица подписа договоръ съ Меглена Кунева и Димитъръ Бечевъ, който е високъ функционеръ на СОРОСОВАТА ФОНДАЦИ ВЪ БЪЛГАРИЯ. ОТ СРТАНА НА РАДКО поддписникъ е и Георги Младеновъ, оня Младеновъ за които Вие въ книгата Ви пишетѣ като за националистъ и не знамъ какво друго! И сѣга на края вички сѫ едни и сѫщи фашисти и комунисти! Само Вие все още не пишетѣ за проблемитѣ отъ наложеното сръбство въ Македония, въпреки, че това трябва да Ви бѫде първата задача.
Това бѣеше и залата потъна въ мълчание. Следъ това искаше думата Рамаданъ Рамадани, за да пита нещо за албанцитѣ и помацитѣ, но никой другъ не поиска думата за дискусия? Имаше единъ купъ анти българи, предвподени отъ Ристо Никовски, ама никой нищо не каза. Азъ си заминъхъ самъ изоставенъ отъ всички, никой не се поздрави съ менъ, а почти всички ги познавахъ.

 


Още статии по темата »
М н е н и я

от: TnzLHxffl, ( klxxuiin@hotmail.com )
публикувано: 05.09.2014 16:17:37 часа

A plianesgly rational answer. Good to hear from you.


от: TnzLHxffl, ( klxxuiin@hotmail.com )
публикувано: 05.09.2014 16:17:01 часа

A plianesgly rational answer. Good to hear from you.И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага