начало   контакти
vardar@art.bg


Исторически архив
Документи
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Нов спор със сърбите за Македония

дата: 15 Юни 2013 г. , автор: Георги Младенов

...

Бившиятъ Президентъ на Р.България и Македония“(Dnevnik.com.mk 12.06.2013)
Днесь на 12.06.2013 година въвъ всички сръбски вестници въ градъ Скопие въ БЮРМ има статии, които се занимавътъ съ изказванията на Бившиятъ президентъ на Р.България 
Г-нъ.Ж.Желевъ.
Ние ще се опитаме да хвърлимъ светлина върху онова, което е написано по вестницитѣ въ поробена отъ сърбитѣ Македония. 
Г-нъ. Желевъ обвинява правителството на Г-нъ.Бойко Борисовъ ,че политиката на Бившиятъ примиеръ е погрешна, понеже  едно сѫ спороветѣ между дветѣ държави, друго е  Европейскта интеграция на БЮРМ въ Нато и Европейкиятъ сѫюзъ!
Отъ това което е написано по страницитѣ на  горе споменатиятъ вестникъ,не се разбира точно  въ какво е сгрешилъ бившиятъ премиеръ на Р.България.
Ние ще трябва да напишемъ точно въ какво се сѫстои спора?
Спорът се сѫстои въ това ,че днешната сръбска република Македония спекулира, съ коминтерновската измислица ,че тѣ сѫ най-старата нация на Балканскиятъ полу-островъ и сѫ наследници на Aleksandros Megalos, плюсъ наследници на българската  организация на име ВМРО!  Тѣ сѫщо така спекулиратъ и съ измислената отъ сърбитѣ “македонски“ езикъ и “Македонска“  черква!
Правителството на Примиера на България Г-нъ.Б.Борисовъ публично сѫобщи на Европа  , че до 1945 година ние българитѣ и“македонцитѣ“ бяхме единъ български народъ.
Правителството искаше ние българитѣ отъ Р. България и българитѣ отъ БЮРМ да празнуваме нашето българско минало и бѫдеще заедно!
Тукъ е проблема, сърбо-македонцитѣ претендиратъ ,че сѫ потомци на Алексдандъръ Велики, които распрострнявалъ гръцката култура по изтока и въ сѫщото врѣме сѫ наследници на българската организация ВМРО!
Сърбо-македонцитѣ които претендиратъ ,че сѫ “македонци“ искътъ да ги поткрепимъ, без-условно  за да влезътъ въ Европейскиятъ сѫюзъ! Тѣ искътъ, следъ това да принудятъ Р.България да имъ отстъпи Пиринскиятъ край на Р.България, кѫдето имало “македонско“ малцинство!
Това малцинство за което пишатъ сърбо-македонцитѣ, се дължи на едно насилствено преброяване въ което българитѣ по Р.България които бяха отъ Македония, трябваше да се декларирътъ за “македонци“ Това бѣ презъ Дек.1946 година. Тази е най-срамната дата отъ историята на сръбската комунистическа партия въ България, позната подъ името БКП.Нито единъ български комунистъ не се декларира ,че е българинъ. На тази комунистическа диктовака сѫ базирани, исканията на сърбо-македонцитѣ да се признаело “македонско“ малцинство.
Автора на тѣзи материали, бѣ диклариранъ за “македонецъ“ отъ Околийскиятъ сѫдъ въ градъ Неврокопъ презъ 1956 година, въпреки ,че живееше въ градъ Торонто.
Съ тази срамна дата Дек.1946 година БКП, стана най-голямиятъ сръбски агентъ по България!
Г-нъ.Ж.Желевъ не ги е приживялъ тѣзи дати а най-малко знае ,че училищата, които той каза презъ Януари 1990 година ,че ще отваря ,бяха сръбски съ учители отъ Команово които говоряха по сръбски, понеже тогава още нямаше а не ,че сѣга има, някакъвъ си “македонски“ езикъ!
Ние отъ Торонто не вярваме ,че Р.България ще издържи,  на натиска на Европа, да признаеме българитѣ въвъ Вардарска Македония за “македонци“?
Българскитѣ политици сѫ като Г-нъ.Ж.Желевъ, съ няколко хиляди долари можешъ да ги направишъ и цигани.( прочети Вардаръ на К.Мисирковъ отъ 1905 година публикуванъ въ градъ Одеса.
Г.Младеновъ 13.06.2013г
ТОРОНТО. 


Още статии по темата »
И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага