начало   контакти
vardar@art.bg


Исторически архив
Документи
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Кантонизацията на Вардарска Македония

дата: 21 Април 2013 г. , автор: Георги Младенов

Кантонизацията е вече факт.

Кантонизацията на Вардарска Македония приключи!
На 7 априлъ 2013 година фактически Вардарска Македония пристана да бѫде държава на “македонцитѣ“ и стана държава на два етнически субекта.Западната частъ на Вардарска Мъкедония е съ албанско население което си избра и албански кметове.Градоветѣ Тетово,Гостиваръ, Кичево,Струга и Деберъ не сѫ подъ влиянието на сърбо-македонцитѣ отъ Югословенски произходъ!Изказванията на Никола Груевски преди изборитѣ ,че Кичево е “македонско“ показа колко малко знаятъ онези които управляватъ Вардарска Македония за сърбитѣ!Албанцитѣ едва ли не предупредиха сърбо-македонцитѣ на Никола Груевски  ,че ако не внимавътъ, ще ги изгонятъ всички въ България.Албанцитѣ смятатъ славянитѣ на Македония за българи. Тѣ казватъ ,че славянитѣ отъ Бога сѫ българи а отъ Тито сѫ “македонци“.Някой нещастници ,които чуха изказванията на албанскитѣ кандидати за кметове ,се направиха на глухи, но е фактъ ,че правителството на Вардарска Македония, не владее въ Западната частъ на републиката.
Презъ вѣме на гражданската война 2001 година, Борисъ Трайковски каза,чеТетово е въ Мъкедония. Тогава написахме ,че Тетово е въ Мъкедония, но Мъкедония не е въ Тетово.Горе споменатитѣ градове въ които кметоветѣ сѫ албанци ,сѫщо така сѫ въ Мъкедония ,но тя самата Македония няма никаква властъ тамъ!
Сутринта на 8 априлъ въ Скопие се появиха още Паметници на български възрожденци ,които изведнъжъ станаха “македонски“ възрожденци.
Някой отъ българскитѣ интелектуалци се зъблуждаватъ ,че въвъ Вардарска Македония,тѣзи паметници сѫ на български възрожденци? Въвъ Вардарска Мъкедония ,всичко си е по Югословенски! Само въ България се заблуждаватъ ,понеже сѫ импотентни да кажатъ ,че тамъ край Вардара се гаврятъ съ всичко българско!
На сърбо-македонцитѣ отъ Югословенски произходъ имъ пише ме, да престанътъ да пикаятъ въ дълбокиятъ български бунаръ , че не знаеятъ,  дали утре няма да пиятъ вода отъ него.
Ще имъ пишемъ ,че Борисъ Тракойковски презъ Ноември 2000 година каза въ Щипъ ,че този който казва ,че тѣ сѫ българи,за него няма место въ Македония!Племеничката на този нещастникъ се моли на мъкедонскитѣ българи отъ Америка и Канада, да и помогнътъ да се изсели отъ тази фамозна сръбска република Македония!
За редкцията Г.Младеновъ  08.04.2013г. 


Още статии по темата »
И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага