начало   контакти
vardar@art.bg


Исторически архив
Документи
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


НЕКАНЕН ГОСТ

дата: 04 Ноември 2012 г. , автор: Георги Младенов

...

Неканенъ гостъ лекции ни пише!(www.novamakedonija.com.mk 31.10.2012)

Европейскиятъ представителъ за разширяването на Европа по Западнитѣ Балкани, Гнъ. Стефан Фюле хвърли сърбо-македонизма въ паника днесь! Въ София днесь(31.10.2012г.) той направи исказвание ,че Югославската Република Македония, ще трябва да се сѫобразява и съ мнението на България, но сѫщо така и съ историята на България, като членка на Европейскиятъ сѫюзъ!

И кой мислитѣ пръвъ почна да ни дава акъли ,че днешната Югославска република, първа ни подала рѫка за добросѫседство? Никой другъ усвенъ единъ сърбинъ на име Владимир Миянович, които изединъ пѫть почна да не учи ,че тѣ сърбо-македонцитѣ, не сѫ се интересували отъ сѫдбата на “македонцитѣ“ въ България. Най-стариятъ сръбски вестникъ въ Македония отъ 1944 година ни показа(WWW.Novamakedonija.com.mk) ,че Днешната сръбска република Македония се управлява само отъ сърби и сръбски загарета!

Оттегли се Георге Маярановик отъ сцената и ето ти другъ сърбинъ почна да говори отъ името на “македонизма“ въ поробена отъ тяхъ Вардарска Македония. Съ сърбитѣ се празнуваше окупацията на Вардарска Македония презъ 1912 година, а съ България смѣ “два “ различни народа?

На този сръбски колонизаторъ въвъ Вардарска Македония искаме, да му припомнимъ, какво е казало едно момиче, когато тяхниятъ принцъ на име Александъръ го е попиталъ “ПА ЩА СИ ТИ“? въ центъра на градъ Скопие презъ 1913 година! И тя му отговорила ,,БЪЛГАРКА“! Този сръбски колонизаторъ, които е въвъ Вардарска Македония и говори отъ нейно име, ще трябва да му се зададе въпроса, кога поробенитѣ българи сѫ му дали мандатъ ,та той си позволява да говори отъ тяхното име?

Ние искаме да припомнимъ на този иманенттенъ сръбски колонизаторъ, какво питахме внука на Никола Пашич въ Торонтовскиятъ Университетъ “ преди години ,,окупирахтѣ“ Вардарска Македония(1913г) и казахтѣ Вие стѣ Южни сърби! Видяхтѣ ,че това не върви, и следъ края на втората свѣтовна война, ни казахтѣ Вие стѣ “македонци“ , безъ да ни питатѣ и безъ да присѫстваме на фамозното заседание на ЮКП въ Яице презъ 1943 г. Решихтѣ ,че ние смѣ искали да бѫдеме окопирани отново отъ Васъ ,и вѣднага ни направихтѣ “македонски“ езикъ понеже ние смѣ нямали езикъ!

Ще трябва драги ми колонизаторе да проверитѣ какво стана съ онези нехрани майковци, които на втори Августъ 1944 година се бяха сѫбрали въ Манастира Прохоръ Пчински ,облечени въ сръбски шайкажииски униформи да Ви молятъ да ре-окопиратѣ Вардарска Македония !

За да не губитѣ врѣме ние Ви предлагаме да прочететѣ WWW.Novamakedonija.com.mk 25.09.2009.Въ този материалъ публикуванъ отъ архивитѣ на поробена отъ Васъ Вардарска Македония, ще прочететѣ ,че Вие сърбитѣ следъ втората свѣтовна война, стѣ убили повече отъ 50.000 хиляди българи и,че всички сѫдебни процеси отъ 1944 година до наши дни, сѫ били процеси срещу българи Михайловсти.

Прочететѣ тѣзи материали драги ми сръбски колонизаторе, преди да ни пишетѣ лекции?

Г. Младеновъ з а редакцията. 31.10.2012г.Още статии по темата »
М н е н и я

от: Charlie, ( f.steasnuy@hotmail.jp )
публикувано: 22.11.2012 15:48:27 часа

I really wish there were more arictels like this on the web.И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага