начало   контакти
vardar@art.bg


Исторически архив
Документи
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Въпроси за Гнъ. Миленъ Керемеджиевъ

дата: 04 Юни 2009 г. , автор: Георги Младенов

Гнъ. Керемеджиевъ добре дошли въ Канада.предполагамъ ,че прочетохтe какъ се казва тази черква, въ която смe се сeбрали днесьe Азъ се казвамъ Георги Младеновъ и съмъ председателъ на МПО Любенъ Димитровъ . Приготвилъ съмъ Ви няколко въпроса на които искъмъ да ми отговоритee Ето и въпроситe! Знаетe ,че ежедневно сръбската република Македония бълва срещу насъ българитe. Преди България да гласува за влизането на тази република, въ НАТО и Европейскиятъ сeюзъ, бихтe ли ни казали дали България ЩЕ ИСКА ПРОМЯНА НА КОНСТИТУЦИЯТА НА ГОРЕ СПОМЕНАТАТА СРЪБСКА РЕПУБИЛКА?

Въпроси за Гнъ. Миленъ Керемеджиевъ заместникъ министъръ на външнитe работи на Р.България.(12.05.2009)

  1. Гнъ. Керемеджиевъ добре дошли въ Канада.предполагамъ ,че прочетохтe какъ се казва тази черква, въ която смe се сeбрали днесьe Азъ се казвамъ Георги Младеновъ и съмъ председателъ на МПО Любенъ Димитровъ . Приготвилъ съмъ Ви няколко въпроса на които искъмъ да ми отговоритee Ето и въпроситe!
  2. Знаетe ,че ежедневно сръбската република Македония бълва срещу насъ българитe.
  3. Преди България да гласува за влизането на тази република, въ НАТО и Европейскиятъ сeюзъ, бихтe ли ни казали дали България ЩЕ ИСКА ПРОМЯНА НА КОНСТИТУЦИЯТА НА ГОРЕ СПОМЕНАТАТА СРЪБСКА РЕПУБИЛКА?
  4. Ще искатe ли въ конституцията на горе спомената сръбска република да се впише ,че тамъ живеятъ българи и бихтe ли поискали отъ тяхъ, да отворятъ българскитe училища и черкви които бяха затворени 1913 година следъ, като територията ,Вардарска  Македония бe окупиране отъ сърбитe?
  5. Какъ ще се справитe съ сръбската република Македония, ако тя бeде приета въ НАТО и Европейскиятъ сeюзъ и следъ това поиска Пиринскиятъ край на България да бeде прикаченъ къмъ тяхната сърбо-македонска територия?
  6. Чакаме отговоритe.


Още статии по темата »
И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага