начало   контакти
vardar@art.bg


Новости
Македония
Малко смех
М У З И К А
novini
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Олеле Мале, пазете ни Македонизма на Богдан Чашуле

дата: 25 Април 2012 г. , автор: Георги Младенов

...

Олеле Мале пазетѣ ни “македонизма“ на Слободанъ Чашуле

Майко, майко мила, чети www.dnevnik.com.mk dated 19.04.2012 и ми кажи ,че тѣзи който сѫ за сърбо-македонизма въвъ Вардарска Македония не сѫ деформирани!.Въ днешниятъ брой на горе споменатиятъ сръбски вестникъ пише, на дълго и на широко за Великденскитѣ изказвания на Вицепрезидентката на България Г-жа Попова БОСИЛЕВГРАДЪ СЪРБИЯ ДНЕСЬ! Г-жа Попова тамъ била казала ,че ако Сърбия не разреши въпроса съ българитѣ въ Западнитѣ Покрайнини, Сърбия няма да види Европейскиятъ сѫюзъ? Дълго чакахме реакцията на сърбо-македонцитѣ отъ югословенски произходъ по страницитѣ на сърбо-македонскитѣ вестници въ градъ Скопие въ днешната Югославска Република Македония. И ето ти на 19 Априлъ 2012 година фамозниятъ югославянски журналистъ и бившъ сърбо-македонски министеръ на външнитѣ работи на днешната сръбска република Мъкедония, Господинотъ Слободанъ Чашуле прави исказвание ,че България първо трябвало да даде свобода на “македонското“ малцинство и тогава да иска отъ Македония да гарантира свободата на българитѣ тамъ! Какво чудно исказвание.

Ние отъ редакцията на Македонска Трибуна трябва да поеснимъ нещо, за тѣзи фамозни сърбо-македонци и бранители на“македонизма“ тамъ!

Слободанъ Чашуле е синъ на Никола Чашуле който бѫ югославски консулъ въ градъ Торонто презъ 1976 година. Бащата на този фамозенъ сърбски Удбашъ Слободанъ, е единъ отъ сѫдиитѣ които усѫди Методи Андоновъ на 11 години затворъ 1945 година, понеже искалъ Македония да бѫде извънъ пазвата на Югославия? Другиятъ фамозенъ сръбски сѫдия на име Лазаръ Мойсовъ неотдавна почина и бѣ погребанъ между сръбскитѣ ВЕЛИКАНИ въ БЕЛГРАДЪ . За Македония работелъ между сръбскитѣ великани е погребанъ. Мѫката на Слободанъ Чашуле е ,че татко му Никола Кепевъ (ЧАШУЛЕ) НЕ Е ПОГРЕБЪНЪ МЕЖДУ СРЪБСКИТѢ ВЕЛИКАНИ въпреки ,че цялъ животъ е работилъ за сърбитѣ?

Единъ отъ рода на Кепеви е и последниятъ директоръ на българската гимназия въ градъ Прилепъ които сърбитѣ убиха презъ 1919 година.

Презъ врѣмето на Любчовото управление 1999-2003 г. Слободанъ Чашуле съ фамозниятъ Циле Титуиле( (Василъ Топурковски) сѫ въ правителството, за да сѫ предотвратили обединението на Македония съ България!Когато стана схватката съ албанцитѣ презъ лятото на 2001 година Слободанчо писа статия, въ която искаше намесата на България срещу албанцитѣ, за да може да се запази сърбо-македонизма въвъ Вардарска Македония! Тогава му отговорихме ,че ние нямаме нито капка кръвъ за проливане, нито най-малко за запазване на сърбо-македонизма!

Сѣга фамозниятъ сръбски удбашъ на име Слободанъ Чашуле иска да смѣ признали “македонското“ малцинство въ България, преди да искаме човѣшки права на българитѣ въвъ Вардарска Македония. Македония е разделена но сърбиянеца ЧАШУЛЕ ИСКА свобода на измислената “нация“ отъ Коминтерна презъ Януари 1934 година.

Хубави приказки на изгубили войната сърбо-македонисти и удбаши!.

Съ убийствата на 5тѣ граждани на Македония презъ 12 априлъ 2012 година, фактически Македония престана да сѫществува. Не ,че преди това е сѫществувала!За сѣга топката е въ двора на България и тя самата трябва да се изкаже, какво ще иска да прави съ хилядитѣ български граждани тамъ!Тангото става сербесъ и България щя трябва да го води. Това което е казалъ сръбското мекере Слободанъ Чашуле важи само отъ Гевгели до Команово.

За Македонска Трибуна въ Торонто Г. Младеновъ 19.04.2012г.Още статии по темата »
И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага