начало   контакти
vardar@art.bg


Исторически архив
Документи
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


РЕЗУЛТАТА ОТ ЕДНО ПРОУЧВАНЕ

дата: 04 Октомври 2011 г. , автор: Георги Младенов

...

Резултата отъ едно проучвания!

 

 Следъ посещението на външниятъ министъръ на БЮР Македония(Сеп 2011г.) Гнъ. Поповски и разговора му съ Гнъ Н.Младеновъ външенъ министъръ на  Република България¸ нашета редакция намери за уместно да направи проучвание¸ дали правителството на днешната Югославска република Македония ще позволи¸ сѫвместно празнувание на Илинденско-Преображенскто въстание отъ 1903 година?

 Първиятъ вариятъ на въпроса бѣ Мислитѣ ли ¸че сърбитѣ ще позволятъ празнуването на нашето българско минало заедно¸ съ българитѣ въвъ Вардарска Македония. Няколко отъ членоветѣ на редакторската колегия се противопоставиха понеже¸ става много ясно ¸че днесь Вардарска Македония се управлява отъ сърбитѣ и тяхнитѣ тайни служби!

Спряхме се на следнитѣ два въпроса! Мислитѣ ли ¸че правителството въвъ Вардарска Македония ще позволи празнуването на Илинденско-Преображенското въстание отъ 1903 година заедно съ българитѣ ? Отговора трябва да бѫде!

Азъ не мисля ¸че правителството въвъ Вардарска Македония ще позволи!

 Азъ мисля ¸че правителството ще позволи!

Допитването бѣ изпратено¸ до всички вестници въвъ Вардарска Македония както и тяхното МАНУ.

Въ чужбина допитването бѣ изпратено до дипломатическитѣ мисии¸ на днешната Югослваска република Македония въ Канада¸ както и всички United  Macedonian organizations in North America.

Допитването бѣ изпратено и до някой отъ българскитѣ вестници¸ които се публикуватъ по Сѣверна Америка!

Не пропуснахме да го изпрати ме и до българскитѣ дипломатически мисии въ Канада.

Нарочно изпратихме допитванието и до много български интелектуалци да ги провокираме да се изкажатъ?

 Ето и заключението отъ това проучвание!

 Отъ вестницитѣ въвъ Вардарска Македония нито единъ отъ тяхъ не публикува нашето допитване. Нито единъ не отговори на зададенитѣ му въпроси!

За отбелязване е мълчанието на Македонското МАНУ¸ на който бяхме писали преди това ¸ дали тѣ не мислятъ ¸че е врѣме да седнемъ да пиемъ по едно кафе и си поговоримъ? Искахме отъ тяхъ да ни позволятъ да посредничимъ за пиене на едно кафе¸ между тяхъ и Македонскиятъ Наученъ Институтъ въ България!

Преди това на United Macedonians отъ градъ Торонто предложихме¸ да седнемъ на едно кафе и си поговоримъ за нашето БЪЛГАРСКО минало и какво може да стане съ Вардарска Македония¸ тогава когато албанцитѣ въ Повардарието станатъ болшинство?

Отъ никога не получихме отъговоръ на нашитѣ желание за моабетъ и търсене на общи разговори!

На Фамозната Македонска Диаспора писахме ¸че МПО е единствената организация¸ която не ги псува на Майка Ви Бугарска и на гръцкото ГАМОТО ВУРГАРОС. Отъ никого не смѣ получили отговоръ! Редакцията не допуска ¸че някой ще ни пише поне да ни информира ¸че сѫ получили нашитѣ писма. Електронно по интернетъ автоматично ни писаха ¸че UNITED Macedonians сѫ получили писмото и ни благодариха автоматично разбира се ( а не се разбира).

Българскиятъ вестникъ www.eurochicago.com публикува нашето допитване и ни писа ¸че ще сѫдества при сѫбирането на информацията.Нещо което никой другъ вестникъ не направи!

1.Отъ тѣзи които ни отговориха а тѣ всички бяха  българи¸  никой не вярва ¸че правителството на поробенитѣ българи въвъ Вардарска Македония¸ ще позволи сѫвместно  празнуването на Илинденско-Преображенското въстание!

2. Някой отъ всетницитѣ които се публикуватъ въ чужбина ни изпратиха пистменъ отговоръ които намираме за добре да публикуваме!””””

 Има един виц - на Манго му се иска като се жени за Айшето - дано да е девствена. А тя му отговаря: Дано, дано, ама надали!
Та и сега така. :)

3. Много отъ българскитѣ ни колеги се уплашиха да отговорятъ на допитването и почнаха да ни ръстягатъ локуми и то турски “” Ама така ама иначе има сърбитѣ сѫздаватъ “македонска” нация. Припомнихме на нашитѣ български колеги ¸че трябва да прочетътъ нещо за БКП и коминтерновската политика по въпроса за Македония.

Една професорка отъ Университета Свѣти Климентъ Охридски въ София почна типичната приказка сърбитѣ така сърбитѣ онака. Казахме на професорката да провери ..Кой караше Вениаминъ Тошевъ(Венко Марковски) да прави “Македонска” азбука презъ врѣме на втората война когато бѣше въ затворнически лагеръ. Казахме и сѫщо така¸ да прочетѣ  на какъвъ документъ сѫ се подписали българскитѣ Югословени презъ Юни 1934г.Документа се казва защо ние “Македонцитѣ” смѣ отделна нация.

 Другъ професоръ пакъ отъ София почна да ни разправя ¸ че някой си Ивановски отъ Скопие написалъ статия “Защо ние македонцитѣ смѣ отделна нация”

На този нашъ иманентенъ професоръ казахме да прочетѣ някой отъ броеветѣ на www.Makedonskatribuna.com и тамъ ще прочетѣ оригиналниятъ документъ които смѣ публикували.

Точно въ този моментъ ди дойде по SKYPE отговоръ  ¸ лицето което запитахме ни пише ¸че той предпочита да позволятъ но не вярва”

За сѣга няма българинъ които вярва¸че ще има сѫвместно празнуване на Илинденско-Преображенското въстание отъ 1903г.

4.Много отъ интелектуалцитѣ живеещи въ Пиринскиятъ край на България бяха извънредно ясни . Тѣ ни писаха а някой и устно по SLKYPE  ни информира ¸че тѣ българитѣ тамъ не вярватъ на никакво обещание отъ страна на Югославската република Македония!

Представителитѣ на днешната Югославска република обещаватъ всичко¸ за да влезътъ въ Европейскиятъ сѫюзъ и тогава щяли да ни оправятъ!

Преди години министара на имиграцията на Югослваската република Македония¸ по тяхната телевизионна програма въ Торонто Каза ¸

че е време поробенитѣ “македонци” въ Пиринскиятъ край на България да се вдигнатъ на въстание и тогава Македония ще я отдели тази частъ на България и прикачи къмъ Вардарска Македония.Министара се казва Васко Наумовъ претендирашъ¸ че е внукъ на някой си сръбски агентъ на ими Димитрия Чиповски.

 Интересно е мнението на българи родени по чужбина!

Тѣ твърдятъ¸ че сърбитѣ  пъкъ и гърцитѣ¸ никога няма да позволятъ сѫвместното празнувание на ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ отъ 1903 година  между  България и Вардарска Македония.

Ние намираме за уместно¸ да сѫобщимъ на българскитѣ политици ¸че тѣ сѫ манипулирани отъ шлифованитѣ Югословенски агенти¸ които управляват Вардарска Македония днесь.

 Преди години самиятъ югословенинъ съсъ синъ сърбинъ¸ Киро Глигоровъ каза въ Университета въ градъ Тоиронто(2004г)¸че следъ 2015 година албанцитѣ¸ ще сѫ повече отъ 50% и тогава днешната югословенска република Македония¸ ще престане да сѫществува и това ще тури край на “Македонизма” ¸за които плачатъ по сръбскитѣ вестници въ градъ Скопие.

На последно врѣме някой Руски институти публикуватъ информации ¸че Македония сѫществува понеже България е за нейното сѫществуване!

Както преди 1989 година така и сѣга нашета редакция намира за добре да информира българина¸ които се интересува  отъ сѫдбата на българитѣ  въвъ Вардарска Македония¸ да се иска България да предяви искания¸ да се отворятъ българскитѣ училища и черкви¸ които сърбитѣ и гърцитѣ затвориха следъ войната¸ която загубихме презъ 1913 година.

Останалитѣ обещание на днешното югословенско правителство въвъ Вардарска Македония е само едно отлагане¸ за да могътъ тѣ да  влязътъ въ Европейскиятъ сѫюзъ и тогава щяли да ни оправятъ?

Сѣга България има възможността да иска свобода на поробенитѣ българи. Следъ врѣме то ще бѫде късно и не ефикасно!

Г.Младеновъ .31.2011г.   Още статии по темата »
И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага