начало   контакти
vardar@art.bg


Исторически архив
Документи
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Върховният съд на Македония удобрява регистрацията на РАДКО

дата: 15 Юни 2011 г. , автор: Георги Генов

...

Македонска Трибуна
Важно сѫобщение!

Върховниятъ сѫдъ на Република Македония въ своето заседание на 17.05.2011 година е разгледалъ молбата, на българското Сдружение РАДКО отъ градъ Охридъ  за пререгистрация. Сѫдътъ е преразгледалъ молбата и по силата на законъ Nо 47 не е разбралъ, защо това българско Сдружение, не може да бѫде пререгистрирано? Върховниятъ сѫдъ е отхвърлилъ решението на  апелативниятъ сѫдъ отъ 2009 година въ градъ Скопие на БЮРМ. Съ това решение на сѫда, сдружението РАДКО ще бѫде пререгистрирано въ най-близко бѫдеще... Отъ Редакцията.
 
Решение на Върховият съд на Република Македония

http://www.makedonskatribuna.com/ReshenieVyrhovenSyd.pdfОще статии по темата »
М н е н и я

от: JqIHsVieHS, ( o2oiadf9yir@outlook.com )
публикувано: 26.11.2015 22:37:38 часа

Pin my tail and call me a doynke, that really helped.И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага