начало   контакти
vardar@art.bg


Исторически архив
Документи
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Сръбският език в училищата на Македония

дата: 02 Април 2011 г. , автор: Георги Младенов

Нашите дец;а още учат в училищата на сръбски език...

Сръбскиятъ езикъ въ училищата на поробена отъ сърбитѣ Македония!

 

На първи Мартъ 2011 година по страницитѣ на сръбскиятъ вестникъ www.Dnevnik.com.mk излезе статия¸ отъ председателя на студентското дружество въвъ Вардарска Македония ¸че въ тази сръбска република Македония всичко е по сръбски?

Ние тукъ даваме цитата отъ горе споменатиятъ вестникъ¸ и искаме нашиятъ читателъ самъ да направи своето заключение¸ за онова което става въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония.

Ето и цитата!

Македонските студенти, наместо од учебници, с` уште учат од скрипти на српско-хрватски, англиски, па и на руски јазик. Речиси и нема факултет на кој не постои книга и за по неколку предмети, па студентите учат од скрипти што сами ги преведуваат од странска литература, а понекогаш ги пишуваат и професорите. Тие се принудени да се образуваат на странски јазик, по дел од наставните предмети. Иако упатуваат жалби и до деканатите, тие не го решаваат нивниот проблем.

Ние се питаме за какъвъ “македонски” езикъ пишатъ и говорятъ въвъ Вардарска Македония¸ следъ като тамъ всичко е на сърбохърватски .

Ние се питаме¸ следъ като за повече отъ шесдесетъ и петъ години се учи само на сръбски езикъ и се лъжатъ студентитѣ ¸че тѣ сѫ въ “македонски” университети ¸до кога това сръбско безобразие ще продължава?

Въвъ  Вардарска Македония образованието е на сръбски! Не отдавна се доказа ¸че министъра на образованието на име Никола Тодоровъ¸ не знаелъ “македонски” За какъвъ “македонски” пишатъ и говорятъ въвъ Вардарска Македония въ която всичко е на сърбохърватски.

Какъ така можело да се превежда отъ сърбохърватски¸ отъ Руски¸ пакъ чакъ и отъ английски а въ самата Македония е забраненъ езика на Гоце Делчевъ ¸Дамянъ Груевъ¸ Др. Хр. Татарчевъ и всички наши български възрожденци! Какъ така въ Вардарска Македония можешъ да четешъ само на сръбски а не на езика на Македонскитѣ революционери(български)?

Сърбитѣ мислеха ¸че съ врѣме тѣ ще наложатъ своятъ езикъ като езикъ на “македонцитѣ”!

На сърбитѣ имъ объркаха плановетѣ хърватитѣ. Хърватитѣ много бързо се освободиха отъ сръбската доминация¸ и съ това се тури край на сърбо-македонизма въвъ Вардарска Македония!

За сега нещата още не сѫ изяснени ¸но съ даването на българско гражданство на всички граждани на Македония¸ които се чувстват българи¸поставя сърбо-македонизма въ най-голямото свое изпитание!

Следъ врѣме идеята “Ситѣ българи заедно” ¸ще бѫде по приемлива¸ следъ като албанциятѣ предявятъ исканията си¸  за една Албания отъ всички албанци на Балканитѣ?

Ние чакаме албанцитѣ да предявятъ свойтѣ искание¸ и тогава братята българи съ българскитѣ паспорти ще искатъ онова което искатъ албанцитѣ?

Г.Младеновъ 01.04.2011г.

 Още статии по темата »
И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага