начало   контакти
vardar@art.bg


Исторически архив
Документи
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Отворено писмо до Гнъ. Георги Пирински

дата: 06 Март 2009 г. , автор: Георги Младенов

Уважаеми Гнъ Пирински. Когато Вие приключвахтe Вашитe разговори съ Гнъ.Трайко Веляноски, председателъ на парламента на днешната Югослвска република Македония,ние отъ редакцията на WWW.Makedonskatribuna.com бeхме вeче въ Camp BORDEN, кeдето офицеритe отъ НАТО ги учатъ английски. На този день 5ти Мартъ(2009г), имаше специална промоция за етническия характеръ на НАТО . До Българската маса бeха и руснацитe, които не сe членове на НАТО. Преди да влеземъ въ залата, кeдето всички нации си бeха представили свойтe кухни, единъ младъ адвокатъ отъ Торонто ни посрещна и по бърза, да ни представи брошурата,

Отворено писмо до Гнъ. Георги Пирински Председателъ на Народното събрание, на Република България.

Уважаеми Гнъ Пирински.

Когато Вие приключвахтe  Вашитe разговори съ Гнъ.Трайко Веляноски, председателъ на парламента на днешната Югослвска република Македония,ние отъ редакцията на WWW.Makedonskatribuna.com бeхме вeче въ Camp BORDEN, кeдето офицеритe отъ НАТО ги учатъ английски. На този день 5ти Мартъ(2009г), имаше специална промоция за етническия характеръ на НАТО . До Българската маса бeха и руснацитe, които не сe членове на НАТО. Преди да влеземъ въ залата, кeдето всички нации си бeха представили свойтe кухни, единъ младъ адвокатъ отъ Торонто ни посрещна и по бърза, да ни представи брошурата,

( Very Short History of the Macedonian People From Prehistory to the Present  By Chris Stefou)

която офицеритe на днешната сръбска република Македония раздаваха, на онези които искаха да знаятъ нещо, за поробена отъ сърбитe Македония.

Възмутихме се отъ онова което пише въ самата брошура, която брошура ние Ви изпраща ме за да е прочететe на вашитe братя парламентаристи, които искатъ безусловно да помогнатъ на днешната сръбска република, да стане членъ на НАТО и Европейскиятъ сeюзъ.

Ние сме възмутени отъ това ,че Вие искатe отъ българскиятъ народъ, да забрави своето минало. Вие искатe ние българитe да предстанемъ съ свойтe стереотипи отъ миналото. Като казахтe въ българскиятъ парламентъ да забравимъ стериотипитe отъ миналото, Вие не ни обеснихтe кои сe тeзи стереотипи ,които ние като българи, трябва да забрави ме . Прави ни лошо впечатление ,че въ миналото вашитe родители ни пишеха да забравимъ ,че смe българи, а сeга Вие отъ трибуната на българскиятъ парламентъ ни поръчатe сeщото, което ни поръчаха онези които служеха на сръбскитe национални интереси.

Допускаме ,че някой отъ Васъ е прочелъ по страницитe на www.utrinski.com.MK  dated 3-4-5-.6 march 2009 онова което пишатъ сърбо-македонскитe нехаранимайковци.Ние се възмущаваме отъ Вашето държание ,че за да имало миръ на Балканитe ние българитe ще трябвало да забравимъ своето минало и да станемъ аморфна маса, отъ която сърбитe могътъ да направятъ сърби!

За насъ Македонскитe българи тeзи ваши порeки не са  нищо друго освенъ една продължителна сръбска политика спрямо всичко българско.

За насъ това което каза въ парламента Гнъ. К. Каракачановъ( че въ Нато и Европа няма место за държава която краде българската история и насява омраза къмъ всичко българско) е много важно, тъй като ние нямаме намерение да се отказваме отъ нашето българско минало и нeмаме намерение да си вкарваме трънъ въ гащитe, като позволяваме на единъ файтонъ сръбски даскалчета да ни придаватъ  историята на Македонското освободително движение.

Ние искаме да Ви припомнимъ ,че ако тази сръбска държавичка  Македония, влезе въ Нато и Европейскиятъ сeюзъ ,утре тe ще искатъ България да имъ дава своя Пирински край, тъй като държавичката на КОМИНТЕРНА едва ли би могла да сeществува.

Ние българитe няма да Ви позволимъ да правитe онова което правеха вашитe родители следъ 9 сеп. 1944г.

Помислетe си, ние българитe сме за една българска държава, отъ всички българи живеещи въ географскитe области МИЗИЯ ,ТРАКИЯ и Македония.

Съ тeзи няколко реда ние приключваме, като Ви припомняме ,че утре българскитe поколение може да Ви проклинатъ за това което правитe днесь

За МПО и www.Makedonskatribuna.com Г.Младеновъ

6.03.2009г.

Копие отъ брошурата на сърбо—македонцитe е включена въ този документъ.Още статии по темата »
М н е н и я

от: inj.Andreeva, ( mama_lili_y@abv.bg )
публикувано: 02.02.2010 18:01:46 часа

Македоно-славянките каде трябва да живеят?
А кукушано-ловчанлийките?
Защото сме лишени от граждански права!


от: инж.Андреева, ( mama_lili_y@abv.bg )
публикувано: 02.02.2010 17:58:12 часа

Нов основен закон (конституция)
и нов държавен стандарт за
урбанизация на човешкото битие

1. Всеки човек има право на гражданство, което му осигурява достатъчно средства за достойно човешко съществуване. Количествата и валутната равностойност на тези средства са описани в новия държавен стандарт, който представлява основен закон или конституция.
2. Изпълнението на новия конституционен закон е задължително за органите на държавната власт, която строго и стриктно спазва държавния стандарт.
3. Лични (индивидуални, персонални, частни, еднолични) права и свободи:

 1
 1 . 1
 1 . 1 . 1
 1 . 1 . 1 . 1
 1 . 1 . 1 . 1 . 1
 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1
 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1
 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1
 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1
 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1

 „1 хляб” дневно се полага всекиму – това е условна мярка за килокалории, които се съдържат в 1 кг бял хляб и се равнява на 2750 килокалории,т. е. всеки човек има право на 2750ккал. храна дневно.
 11 декара площ от сушата – това е брутна мярка, която включва 6 (шест) декара ниви (заедно със синорите), 1 (един) декар градска площ
(заедно с улици и общински площи) и 4 (четири) декара горско сечище.
� м2 РЗП (разгърната застроена площ) жилище.
� м3/г вода, от които 111 м3 годишно за битови нужди и 1000 м3 годишно за земеделско-скотовъдни, промишлено-индустриални, строително-транспортни и енергийни нужди.
 $ 11 111 – пожизнен, годишен, валутен доход, който се дава всекиму по рождение и се изплаща до смъртта му при цени на стоките и услугите от 2000-та година в по-развитите западни страни (Германия, Англия и САЩ).
 $ 111 111 - валута, осигурена всекиму за 15-годишен курс на образование или за 16 100 учебни часа по 40 минути.
򖖵 111 111 км пробег с превозни средства всекиму за 100 години живот или по 11 111 км с пробег годишно (личен, обществен, промишлен и производствен транспорт).
� 111 111 квтч електроенергия за 100 години или по 111 111 квтч годишно.
� 111 111 секунди комуникации – телефон, телекс, мобифон, интернет и пр. за 100 години или по 51 минути дневно.
򖗓 111 111 111 – капацитет на личния (персонален) компютър или ЛАП – ТОП.

4. Трудово-правни отношения
А. Работните дни в една календарна година са 225 дни.
Б. Почивните дни в една календарна година са 140 дни.
В. Работният ден е 6 (шест) часа по часовник с 24 часа в денонощието или 8 (осем) часа по часовник с 32 часа в денонощието или 10 (десет) часа по часовник с 40 часа в денонощието или 5 (пет) часа по часовник с 20 часа в денонощието.
Г. Жените работят 20 години по 6 часа дневно 225 дни годишно или общо 27 000 работни часа трудов стаж.
Д. Мъжете работят 25 години по 225 дни по 6 часа дневно или общо, 33 750 работни часа трудов стаж
Е. Жените ползват 8 (осем) години платен отпуск по майчинство за отглеждане на две деца.
Ж. Мъжете ползват 3 (три) години платен отпуск по бащинство за отглеждане на две деца.
З. Всеки град има по 560 фабрики с по 65 работника.
И. Постоянно е заето с трудова дейност една четвърт от населението в зряла възраст.
К. Всяка фамилна къща има право на дребен частен бизнес и търговска дейност по собствено желание.
Л. Всяка фамилна къща има право на зеленчукова градина с площ един декар бруто ( с пътища, тротоари и огради).
М. Населението на всеки град се изхранва с поливно земеделие, което се обработва машинно.
Н. Формата на обработване на земеделските земи е лична, фамилна, кооперативна, ТКЗС, АПК и прочие и се определя с народно допитване (плебисцит, референдум).

5. Училище
А. Всеки човек учи 15 години, за което обществото осигурява средства на стойност $ 111 111 по цени от 2000та година.
Б. Учебните часове годишно са 175 учебни часа
В. Дневно децата се обучават по следния начин:
- 4 начални години по 5 учебни часа дневно (основно образование)
- 5 години по 6 учебни часа дневно (средно образование)
- 6 години по 7 учебни часа дневно (висше образование)
Г. Всяко дете носи САМО един енциклопедичен учебник, включващ учебния материал за една седмица, тетрадки и учебни помагала, които заедно с чантата тежат колкото едно пиле или 1-2 кг (средно килограм и половина).
Д. Всички училища са университети с 15 класа обучение за 900 ученика. Това са 15 класа с по три паралелки с по 20 ученика. Всяка класна стая има размери 20 м х 4 м и към нея има учителска стая за класния с размери 4 м х 4 м и съблекалня с гардеробчета и тоалетна с размери 4м х 4 м. Площта на училищната зона е 340м х 340м.
Е. Всички ученици отиват на училище само по пешеходни пътеки без моторни превозни средства.
Ж. Един учебен час е 40 минути
- разпределение на часовете в основното училище дневно е: 4 часа по 60 минути или 5 учебни часа по 40 минути и 4 междучасия по 10 минути:
-основно образование:
4 ч х 60 мин = 240 мин
5 уч. ч х 40 мин + 4 межд. х 10 мин. = 200 + 40 = 240 минути
- средно образование:
5 часа х 60 мин = 300 мин
6 уч. ч х 40 мин + 4 м. х 10 мин + 1м х 20 мин =
= 240 + 40 + 20 = 300 мин
- висше образование:.
6 часа х 60 мин = 360 мин
7 уч. ч х 40 мин + 4 межд. х 10 мин + 2межд х 20 мин =
= 280 + 40 + 40 = 360 мин
З. Всяко училище има по 900 ученика и обучава децата на шест жилищни квартала с по 880 души или 5280 души.
И. Средно 15-20'' от населението са учащи се.


6. Семейство
А. Семейството се състои само от един мъж и една жена, тъй като жените и мъжете винаги се раждат равен брой и следователно това е основен природен закон, чието нарушаване е геноцидно престъпление.
Б. Всяка жена има право да роди само две деца за целия си живот, тъй като светът е пренаселен и заплашва природата с екокатастрофа следствие човешката ни дейност.
7. Фамилия
А. Фамилията се състои от шест до осем души – родствени двойки – като:
„пра-минало” – пра-баба и пра-дядо
„минало” – баба и дядо
„настояще” – мъж и жена (родители)
„бъдеще” – две деца на родителите
Б. Всяка фамилия живее във фамилна къща с РЗП 260-400 м2 с дворно място 600-800 м2
В. Всяка фамилия има плод-зеленчукова градина (отделно от дворното място) с площ 600-800 м2 .
Г. Нивите на една фамилия са сбор от нивите на всеки член от семейството или 8 души х 6 дка = 48 декара.
8. Жилищен квартал
А. Площ 340 м х 340 м
Б. Всеки квартал има 10 реда с по 11 къщи с 8 души в една къща.
В. Всеки квартал има плод-зеленчукови градини с площ 340 м х 340 м (отделно от жилищната зона), които се напояват с промишлени води (а не питейни).
9. Жилищен блок
А. Състои се от 6 квартала.
Б. Всеки блок има училище с 15 класа образование и площ 340 м х 340 м.
В. Всеки блок има градска градинка с площ 340 м х 340 м, в която се намират: пожарна, полиция, поща, община, печатница (администрация).
Г. всеки блок има градска градинка с площ 340 м х 340 м, в която се намират: поликлиника, болница, хипермаркет, пазар, стадион, банка, хотел, плаж,”ЛУНА-ПАРК” и пр. по желание на жителите.
10. Градът -( виж чертежа в края на проекта):
А. Градовете са унифицирани и типизирани.
Б. Градовете са три вида:
- за 190 080 души
- за 95 040 души
- за 47 520 души
В. Градът за 47 520 души като строително-архитектурен план представлява календар за една календарна година (виж чертежа в края на обяснителната записка). Всеки ден от календара представлява строителна квадра с площ 340 м х 340 м. Работните дни в календара са жилищни квартали и оранжерии, а почивните дни на календара са площи, в които са разположени фабрики, заводи, комбинати за производство на стоки за широко потребление. Площта на цялата жилищно-промишлена зона е 42 км2, а земеделските му земи са седем пъти повече, т. е 7 х 42 км2 = 294 км2. Този град има 9 блока с 9 училищни комплекса за 900 ученика с 15 класа образование.
Г. Един жилищен блок с шест жилищни квартали се строи за 10-12 години. Срокът на годност е 80 години. След приключване строителството на последния квартал, първият се е амортизирал и започва да се строи отново. Така градът се строи кръгово блок по блок до безкрайност.
11. Световни параметри
А. В целия свят постоянно живеят 3 200 милиона души, които произвеждат стоки за 4 200 милиона души. Така никога няма дефицит на стоки, инфлация и дефлация, които са характерни за хаотичния пазар.
Б. Човешкият род може да ползва 1/6 част от сушата за орна земеделска земя или 16 '', т. е около 24 000 000 км 2 .
В. човешкият род има право да ползва 6 '' от речния отток на сушата или 1/16 част, т. е 3 000 км3/год. вода за всичките си човешки нужди.
Г. Човешкият род може застрои и ползва като урбанизирана земя само 1/5 част от сушата или 20 '', т. е около 32 000 000 км2. Това означава, че на всеки човек се падат по 10-11 декара урбанизирана и култивирана земя.
Д. Останалите 4/5 части от сушата или около 120 000 000 км2 се обявяват за неприкосновени природни резервати, в които е забранено да се извършва промишлено-индустриална дейност, скотовъдно-земеделска дейност, лов и риболов, строеж на големи спортни и туристически комплекси.
Е. Не се правят никакви компромиси с чистотата и честотите в природата.
Ж. Хипократовата клетва е държавен закон, който задължително се спазва от:
медицинските работници спрямо пациентите
родителите спрямо децата
възрастното население спрямо подрастващото поколение
държавната администрация спрямо цивилните граждани

10. ПРАВА
А. Всеки има право на свобода на мисълта, словото и печата!
Б. Всеки има право да информира и да бъде информиран!
В. Всеки има право на свободно придвижване, туризъм, образование!
Д. Всеки има право на самоотбрана и неизбежна самоотбрана!
Е. Всеки има право на собственост,образование, трудов стаж, пенсия, медицинско обслужване и обществена сигурност!
13. Аморални деяния, които са подсъдими
- лъжа, лъжесвидетелстване
- кражба, обир, грабеж, агресия,абордаж,инвазия,конкиста
- насилие, тормоз, терор, линчове,инквизиция
- убийство,екзекуция
- кастова сегрегация,търговия с роби
- дискриминация – полова и расова
- жертвоприношения и репресия,суеверие и сатанизъм
- полигамия и полиандрия
- проституция и сутеньорство
- содомия
мъж с мъж
жена с жена
човек с животно
- педофилия и воайорство
- шантаж, рекет, интриги
- милитаризъм
- саботаж, атентати, метежи
- преднамерено унищожение или замърсяване на околната среда
- порнография и нудизъм,ецхибиционизъм
Всички норми и параметри в този план съвпадат с държавния стандарт на България, както и с държавния стандарт на по-развитите страни в Европа и света. Тази конституция решава всички човешки проблеми едновременно, поради което е наложително незабавно да стане достояние и реалност за широката общественост в целия свят.
Одобрението и става с плебисцит и се подписва от всички светски и религиозни власти, както и от всеки човек поотделно, след което той получава документи за собственост, за правата и задълженията си.
14. Деяния, които са позволени
- Разводите са позволени и безплатни.
- Противозачатъчните средства са позволени.
- Сеч на дървесина само след като е посадена нова гора.
- Риболов само от собствени развъдници на риба.

Съставил: инж. Лиляна Андреева

Търся подкрепа,съмишленици и спомоществуватели за пропаганда,печат,патент и безплатен превод на английски и френски език на проект за Нова Конституция с цел представянето и пред медиите и международните институции.
Инж. АндрееваИ з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага