начало   контакти
vardar@art.bg


Новости
Македония
Малко смех
М У З И К А
novini
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


ПИСМО ДО АНГЕЛ ПЕЛТЕКОВ

дата: 06 Декември 2010 г. , автор: Георги Младенов

Комплименти за патриотичната дейност на Ангел Пелтеков...

ПИСМО от 06.12.2010
 
Драги Гнъ. Пелтековъ,
Преди да почна писмото, ще трябва да ви направя комплиментъ за това, че стѣ се включили въ неправителствената организация “Западни Покрайнини”. Прави Ви честъ, и ни радва, да видимъ млади хора между насъ!
Нашета борба за единството на българската нация, още не е почнала, но ни радва да видимъ хора¸като Васъ въ първитѣ ни редици!
И сѣга няколко реда за българскатѣ черкви въ Западнитѣ Покрайнини и кой има Каноническо право върху черквитѣ тамъ?
Отъ малкото информация, която има на тази тѣма, и умишленото премълчаване, ме кара да мисля, че по НЮОСКИЯТЪ ДОГОВОРЪ, следъ първата свѣтовна война, тѣзи черкви сѫ подъ сръбскиятъ диоцезъ?
Не отдавана имаше кавга, подъ чии диоцезъ ще трябвало да бѫде българската черква въ градъ Загребъ Харватия.
Посланика Велизаръ Енчевъ се озъби на БПЦ, че черквата тамъ трябва да бѫде подъ диоцеза на Българската черква въ Западна Европа! БПЦ си позволи наглостта, да иска тази черква въ Харватия да бѫде продъ диоцеза на СПЦ, въпреки, че Харватия не е частъ отъ сръбската държавна структура!
За съжаление, следъ  вдигането на Схизмата отъ 1945 година българскитѣ черкви въ Турция, сѫ по административната каноническа юрисдикция на Вселенската Патриаршия! Това нещо се премълчава отъ клира на България, отъ вдигането на Схизмата до наши дни.
Ние отъ Торонто се опитахме да искаме отъ БПЦ да ни предостави документа отъ вдигането на Схизмата (1945г.) и преминаването, на БПЦ отъ Екзархия въ Патриаршия (1953г.). Тѣзи документи не ни бяха предоставени и ние не можемъ да пишемъ върху положението на БПЦ, преди да смѣ прочели двата диктата!
Искахме някой професоръ да хвърли светлина, по тази тѣма, но отъ Сфия ни казаха, че въ България нямало професоръ, които билъ могълъ да напише нещо по горе спомената тѣма!
Вашето писмо което ни испратихтѣ го препратихме на Отецъ Б. Дранговъ, които на другия день ни каза, че не може да ни помогне, но въ неделя въ Македоно-Българската православна черква Свѣти Георги ни донесе информация да погледнемъ, някой отъ драсканията на Илиевски и на Славко Димевски отъ Скопие. На отеца му отгочорихъ, че съ драсканията на двамата сърбо-македонски тръскачи, съмъ запознатъ и немамъ врѣме за губене да се занимавамъ съ тяхъ.
Въ петъкъ на 3 Дек (2010г.) се обадихъ по телефона на Министъра за българитѣ извънъ България Гнъ. Божидаръ Димитровъ за информация по тѣмата! Той ми каза, че е готовъ да Ви помогне за информацията отъ която се интересуватѣ! Ако той не е въ сѫстояние да Ви помогне, може да се обърнетѣ къмъ професоръ Георги Бакаловъ, които завежда архивитѣ на България. Той знае гръцки, и е запознатъ съ въпроса за Екзархийскиятъ диоцезъ въвъ Вардарска Македония!
Той ходи съ Гнъ. Б.Димитровъ до Цариградъ и бе сѫобщено, че ще му се позволи да се вглежда въ архивната документацията на Вселенската Патриаршия!
Но за това сѫ нужни повече отъ години и  едва ли би  възможно за сѣга да получитѣ отговоръ?
Другото лице, което може да Ви помогне е професоръ Темелски, които писа няколко реда за черквитѣ, по страницитѣ на “Македонски Прегледъ“ въ София. Материалътъ му имаше нужда отъ преводъ отъ български на български.
Значи хвърлихъ малко  свѣтлина¸ по онова което ни интересува и двамата .
За повече информация¸ може да се обърнетѣ къмъ Гнъ. Б.Димитровъ съсъ следниятъ електроненъ адрезъ E-Mail: Bojidar.Dimitrov@ government.bg 
Съ тѣзи няколко реда приключвамъ и Ви пожелавамъ успехъ.
Искренно Вашъ за една България отъ Албазанъ чакъ до бреговетѣ на Чѣрно Море.
Г.Младеновъ 6 дек. 2010г. Торонто
Копие за Гнъ. Димитровъ  ще бѫде испратено електроно.
 
http://www.bulgarskatribuna.com/Pismo06.12.2010.htm
http://www.makedonskatribuna.com/Pismo06.12.2010.htm
http://www.macedonobulgarianreview.com/Pismo06.12.2010.htm
http://www.vardarskamakedonia.com/Pismo06.12.2010.htm


Още статии по темата »
И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага