начало   контакти
vardar@art.bg


Новости
Македония
Малко смех
М У З И К А
novini
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


За ПЕТТОМНИКА " Американската Православна Църква на българите "

дата: 18 Юли 2011 г. , автор: Георги Младенов

Авторът на рецензията, публикувана в АНТИ и ПРО, разглежда труда на д-р Георги Генов задълбочено но кратко, като уместно отбелязва, че той е абсолютно конвертируема книга, която може да ни представи добре на международния пазар ( САЩ,Канада и Австралия ),както и в Родината.Обръща се с апел за спонсорство, поради ограничените възможности на БАН...

Георги Младенов: За П Е Т Т О М Н И К А   “Американската Православна Църква на българите” от Д- р Георги Генов –н.с. І ст. в БАН и главен редактор на “Исторически архив”, орган на Съюза на учените в България

 

Издирването на материяли за посочения в заглавието тритомник бе започнато от д-р Г.Генов през далечната 1990 г., когато той пристигна при нас в Америка.

Първоначално започна специализацията си в “Браун унивърсити” – Провиданс, Род Айлънд.По-късно беше там гостуващ лектор по Македонския въпрос.

След това постъпи на работа в ЦК на МПО – Форт Уейн, Индиана.Под негово ръководство ( лист по лист, архивни единици и фондове ) бе обработен почти целия архив на Македонските Патриотически Организации, който е огромен и работата по него продължава  до ден-днешен...

Натрупаните знания Г.Г. претвори в няколко чудесни монографии.Тук ще споменем някои от тях : “Американският принос за възраждането на Българщината с особен оглед към личността на Илайас Ригс”, “Беломорска Македония “ и др.Те бяха издадени от “Веритас ет пневма пъблишърс”,Ню-Йорк – Торонто.

Първите публикации по темата “Американската Православна Църква на българите” се появиха в нашата емигрантска преса, а след специализацията си в САЩ и Канада ( 1990-1991 г.) той се завърна в България, където работи в БАН и публикува началните три глави от петтомника през 1996 - 1998 г., когато покойният проф.Методий Петров ( Мир на праха му !) заедно с д-р Генов започнаха да издават “ Исторически архив “.

През цялото си пребиваване в Америка, аз и отец Георги Недялков ( от черквата “Св.Никола” във Форт Уейн ) го напътствахме и возехме с автомобилите си до онези емигрантски центрове, в които има български черкви.Така той успя да обходи почти всички щати от Североизтока и централна Америка , както и четирите черкви в Торонто, който е българска колония с огромна численост – около 65 000 българомакедонци и има най-много наши православни черкви зад Океана.

Така се родиха Петте тома, които предлагаме на вашето внимание: част първа съдържа 347 стр.;част втора - от 348 до 587 стр. и част трета - от 588 до 927 стр.Четвърти том е от 282 стр., а Пети - от 256 стр. Цената - общо на трите е 64,90 лв, или 32,90 Евро.

В петтомната монография е описана историята на черковните общини, които са 50 на брой; на свещениците и на всички спомагателни институции, които се развиват около тях ( черковни домове,училища , хорове,драмсъстави и пр.).Авторът педантично описва всяка една черква какво е създала, отдавайки значимо място на изявените народни будители, изградили се около тях ( “ тръстиите”, както ги наричаме тук в Торонто и в цяла Америка).

Авторът не пропуска да отбележи и обществено-политическия живот, който кипи около черквите и особено последователно проследява ролята на МАКЕДОНСКАТА ЕМИГРАЦИЯ и създадените от нея Македонски Патриотически организации.Впечатлява фактът , че д-р Генов доказва, че почти на всякъде черквите са създадени от македонските българи, с две изключения – тези в гр.Толидо ( превърнал се в седалище на Българския диоцез към Американската Православна Църква ) и в гр. Батъл криг, където преобладават българите от “горна България” , което ще рече – от останалите в днешна България области.

Изключително важен е фактът, че българските свещеници служат и като дипломатическо “оръжие” в ръцете на българското Външно министерство и в началото хора като отец Теофилакт ( несъмнено най-известната личност сред тях ) получават нструкции дори от Министерство на отбраната...

Авторът не е пропуснал да отбележи и многозначителния факт, че именно нашето американско духовенство е вдъхновител на постоянна борба срещу сръбската и гръцката пропаганда,  която е протягала ръце към българските черкви като бастион на нацията ни. Тази борба – отбелязва авторът – се води постоянно в тясно взаимодействие с Македонските Патриотически Органицации (  МПО ),

Които осъществяват връзка с американската ПОЛИТИЧЕСКА КЛАСА и изготвят заедно със свещениците стотици меморандуми, оплаквания и петиции , както до ръководните фактори в Америка ,Канада и Австралия, така и до международни организации като ООН,Лигата за правата на човека; до Великите сили и пр.Множество от тези документи се съставят първоначално главно на организираните по инициатива на свещениците конгреси и конференции ; по-късно:от съвместни конгреси на цялата емиграция , а след създаването на МПО ( 1922 г.) форуми с участието на нейни лидери и на Българската Църковна Мисия,прерастнала в Епархия.

Голям плюс за книгата е,че авторът в уводния том разглежда ЗАРАЖДАНЕТО НА ЦЯЛОСТНОТО АМЕРИКАНСКО ПРАВОСЛАВИЕ след 1794 г.

Така книгата става интересна не само за всеки български емигрант,но и за всички американски православни, които към днешна дата са над 6 милиона и половина ( т.е. колкото в самата България ).

Четвърти и Пети том на проучването се четат с лекота, като криминален роман. Защото, в тях се доказва, че всички митрополити, изпратени от Св.Синод в София са били агенти на Държавна Сигурност. Те са служели и на сръбското и гръцкото разузнаване в борбата им за разлагане на българомакедонската емигрантска общност. Всичките им доклади до София са били превеждани на РУСКИ и са ставали достояние на КГБ и ГРУ на СССР.

Тук е мястото ДЕБЕЛО ДА ПОДЧЕРТАЕМ, че всичко това превръща петтомника в

АБСОЛЮТНО КОНВЕРТИРУЕМА КНИГА,която ще се чете в цяла Америка, но и в България и Македония.Особенно – ако се ПРЕВЕДЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, защото българската емиграция от по-новото поколение е главно – английско говоряща.

Ето защо, ще се обърнем с един апел към всички родолюбци: ПОДКРЕПЕТЕ ИЗДАВАНЕТО НА ТОЗИ ТРУД НА АНГЛИЙСКИ И ПРЕИЗДАВАНЕТО МУ, защото само от март до сега са поръчани от САЩ,Канада и Австралия над 700 екземпляра.Казваме това, защото БАН и “Исторически архив” – орган на Съюза учените в България НЕ РАЗПОЛАГАТ С НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА.

Накрая, смятам за уместно да благодаря от мое име и от името на автора на всички, които спомогнаха за неговото създаване : Комисията  за разкриване на досиетата, Централният Държавен Архив ( ЦДА ) на Република България, ЦИАИ при Българската патриаршия, Архива на Института за история при БАН,Архива на МПО, архива на “Браун унивърсити”, на този в Харвард ( гр. Кембридж,Масачузетс );на библиотеките в Чикаго,Торонто,Форт Уейн,Индиана; на десетките български свещеници, работещи Богоугодно на Новия континент и на всички други, които поради ограниченията на една такава рецензия ,заслужават това...

Главното място, където можете да намерите тритомника със сигурност е на адрес:
Музей "Класика" - 32, Юрий Венелин, София - 1132, България, Европейски съюз.

Тел. ( 02 ) 988-24-72

Д-р Георги Младенов

17 септември 2013 г.   

    Т О Р О Н Т ООще статии по темата »
И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага