начало   контакти
vardar@art.bg


Исторически архив
Документи
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Македонските българи са ядрото на Българщината зад Океана

дата: 08 Октомври 2010 г. , автор: Георги Генов

Един пророчески доклад на специалния пратеник на българското правителство - Сребрен Поппетров:Според него македонските българи са най-организирани зад Океана и освен, че се справят с болшевишката зараза, дават яростен отпор на гръцката и сръбската пропаганда в Македония , обединени в 30 дружества.Документът е интересен и с някои разсъждения за народо-психологията на българите:защо те са неорганизирани, за разлика от емигрантите от споменатите две страни и особенно сравнени с ирландците, които дават мило и драго за стародавната си родина. На фона на този извор, не ни остава нищо друго, освен да въздъхнем тежко, сравнявайки тогавашното положение със сегашните жалки остатъци от Македонските Патриотически Организации ( МПО ), ръководени за жалост от неописуемо некомпетентната Г-жа Алушева, която си позволява да кани на нашите конгреси посланиците на Бившата Югославска Република Македония.


Изложение на Сребрен Поппетров за състоянието на българската църква в Америка

 2 септември 1924 г. 

                 ;     До Господина Министра на

                 ;     Външните работи и изповеданията -

                 ;     Г- нъ Дамян Калфовъ

                 ;     Тук 

   Копие: Председателя на Св. Синод

Изложение за българските работи в Америка 

   Уважаеми  господине Министре, 

   Преди две години с народностна цел  отивах в Америка (Съединените щати и Канада), обиколих всички градове, дето има големи сборове от изселени българи и завърнах се пак в  България.

   Българите в Америка са в голямо болшинство родом от Македония.  Преди войните тия македонски българи отиваха, печелеха пари и се завръщаха в родния край. От войните насам не само никой от тях не се връща при своите близки, но всички почти извикват и прибират семействата си там. Ергените от тях се сгодяват за моми от родните места или от царството и там, с цел да останат за по-дълго време, венчават се  и обзавеждат домакинство.

   Преди време, когато такива българи бяха малко  и не изучили условията на особения американски живот, отдаваха се на черен  труд по фабриките и по железопътните линии. Но от десетина години насам те се посъбудиха, застанаха на свои крака и сега вече повечето от тях имат в ръцете си самостойна работа – бакали, хлебари, търговци на едро, комисионери, кафеджии, сладкари и др. Рядко от тях са банкери, адвокати, доктори и др.

   От  като започнаха да изостанват там  и като гледат, че всички други народности са организирани религиозно, народностно, икономически – даже и политически, в тях се възбуди едно силно  желание по примера на другите  да се организират. Само нямаше кой да вземе инициативата, за да се извърши процеса на организациите. А без това изселените там българи почнаха да се губят по единично в протестантство, католицизъм – мнозина тъй необяснимо губят народностно и религиозно чувство.

   Вселената не губи от туй, че някой не се назовават  православни, а протестанти или  католици, че някои са изгубили народностно  българско чувство и се назовават  сърби, гърци, руси или каквото да е; но нашият малък, изстрадал народ  като изгуби преди векове от масово погърчване в Тесалия, потурчване в Балканите, преди половин век посърбване в Моравско, порумънчване в Бесарабия и Добруджа, и който чезне и се изтреблява сега в Тракия, Македония и Добруджа, още ли трябва да губи и чезне?! Там поне има пълна свобода на вяра, народност и убеждение, освен комунизъм и болшевизъм. Ако нашият народ се организира верово и народностно така само ще бъде спасен за бъдещето възсъвземане на нашата родина Македония и за царството, но до оня момент ще представлява една сила, за която ще се държи сметка при разрешаването на нашите големи въпроси.

   Ирландците  организирани в Америка постоянно  са помагали на борещите се за свобода  на родината си – Ирландия – с  материали и морални средства и с отбор юнаци. Гръцките черкви и училища, гръцките културни сдружения в Гърция и Турция и Гръцката държава винаги и сего получават грамадни средства от организираните гърци в Америка. Същото вършат сдружените руси, чехи, хървати, поляци, германци и др. за своите народи и за своите държави. Само българите, като нови обитатели пръснати и не организирани в Америка – не са могли да проявят нищо за своите родини.

   Всички  тия сборове от разни народности и вери съорганизирани народностно, верово, икономично, благотворително, църковно-училищно и политически – имат свои черкви, училища, клубове, знамена, настоятелства и управителни тела, свикват събрания и събори, издават народностни вестници, празнуват си тържествено всичките си народностни празници, правят юбилеи на заслужили в родните им места хора, вършат демонстрации и манифестации за свои народни въпроси и въобще живеят обособени и признати народностни и верови общества във Велика и Свободна Америка. Само българите са останали назад в гореизброените придобивки там – неорганизирани.

   Когато  аз отидох и заобиколих 33 града дето има множества българи намерих мнозина да желаят организации, но не намерих инициатива и подтик за това.

   Всички  българи в Съединените щати и  Канада – на брой около 60 000 – имаха  само в три града по една своя черквица и на своя глава извикали по един свещеник при тях: в Индианаполис и в Стилтон – Съединените щати – и в Торонто, Канада. При черквите в Стилтон и Торонто свещениците обучаваха българските деца по един-два часа на ден на български език. В много градове малките деца, освен в американските училища отиват някои в руски, някои в сръбски, някои в германски. Български няма кой да ги учи. А като се има предвид леките програми в Американските училища, остава време и енергия в децата, за да учат по 1-2 часа на ден български. Само възрастните българи са запазили български говорим език. Децата, дето няма кой да ги занимава, са забравили майчиния си език.

   Гърците и сърбите, за да прострат своята пропаганда и там, са основали навсякъде училища, са издигнали черкви, изпратили са владици, свещеници и учители – работят предимно между македонските българи, за да ги претопяват и да ги повръщат с доларите, заедно готови гърци и сърби в Македония. Твърдостта и високото народностно съзнание на възрастните, които имат и рани още от жестоките удари на тия гърци и сърби, разбира се, не се поддават, но младежи и малките деца никой не може да предвиди какви ще станат.

   В Америка се отдава голямо значение на организациите и голямо преимущество има всеки работник, когато търси  работа, да удостовери, че е организиран, т.е. член на общество, което има своя организация. Там се смятат за диви тия общества и народности, които не са способни за организация. Членове от такива общества мъчно могат да намират работа и достъп в обществото.

   Аз  отидох със строго определена цел и за кратко време – за да организирам политически всички македонци – без разлика на вяра и народност – в един Македонски съюз, който да ратува за независимостта на Македония. Само с два месеца време разполагах – нямах време и нетактично беше да основавам други организации. И за това аз успях сам в моята мисия, въпреки козните на сърби и гърци, въпреки пречките на изродени българи, които в качество агенти на Москва, с всички сили и средства ми противодействаха.

   Сега  в Съединените щати и Канада има един голям и силен Македонски съюз от 30 братства, които си имат устави, знамена и които правят срещи, събрания и събори. Те свикаха два големи конгреса. Имат Изпълнителен комитет с платен секретариат. Имат агитатори организатори, които обикалят селищата дето има македонци. Взеха с решение, за да издават съюзен вестник, освен издаваемия се в Гранит Сити „Народен глас”, който е общобългарски и на търговски начала основан. Сдружените македонци от две години насам праща помощи на тукашните македонски организации и се абонират много на брой за македонските вестници, които се издават в България; те издигат протести на Събори и Митинги против зверствата и издевателствата на сърби и гърци в Македония, и правят официални постъпки пред Американското и Европейски правителства за облекчение участта на техните братя в Македония. Те се проявяват и се зачитат пред света.

   Предвид всичко, което излагам по-горе, ясно е, че за да се запази вярата, народността  на нашите прокудени братя в Америка  не е достатъчно за всички въпроси и нужди един пълномощен министър във Вашингтон; не са достатъчни и няколкото свещеници, които Св.Синод изпрати; след като аз се завърнах и поговорих с някои политици – научавам се, че тия свещеници делят мегдан там за енории и за власт, не се достатъчно и други няколко свещеници, които не се знае за каква цел са отишли там и лъжат вярващите в кръщевки, венчавки и др., като се надпреварват помежду си.

   Там в Америка и Канада българските  прокуденици и изселници трябва да имат организирана и дисциплинирана църква, начело на която да застане един учен Епископ – да се основе Митрополия. Там трябва да се издигнат по една черква и едно училище във всеки град дето има до 50 семейства българи. Там трябва да се назначи едно лице, което да организира и надзорва всички български училища. При всяка черква трябва да има по един достоен свещеник и при всяко училище – по един подготвен и трудолюбив учител. При черквите и училищата трябва да се основат читалища, в които да се открият неделни и вечерни училища. Там има условия за търговски и икономически сдружения с български оттенък

   Когато  това се извърши в Америка, за там  ще отиват цели товари книги и вестници от тук, цели параходи сурови български  материали, срещу които ще дохождат долари. Тогава Американските власти всички инородни и иноверски сдружения ще знаят, че има един корав български народ, който бяга от тирания и европейски неправди в Американска свободна земя и който може да прояви всички способности и дарби, за да напредне всестранно. Ще се уверят тогава за лишен случай, че и ний сме способни за свобода и имаме право да я искаме и да я имаме.

   Уверен, че ще проучите настоящето ми изложение  и в споразумение със  Св. Синод  ще направите необходимото, оставам  с отлично към вас почитание:

                 ;                 Ср. Поппетров*

* Архив на МВР

 Още статии по темата »
И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага