начало   контакти
vardar@art.bg


Исторически архив
Документи
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Една от последните срещи на ВОЖДА- Иван Михайлов с българи в Рим

дата: 09 Септември 2010 г. , автор: Free Macedonia

Половин година преди смъртта си Ванчо Михайлов ни удостои с честта да ни приеме...

Този брой на Вардарска Македония е посветенъ на 86 годишнината отъ убийството на Тодоръ Александровъ лидеръ на ВМРO и Иванъ Михайловъ последниятъ лидеръ на ВМРО. Тѣ и двамата български възрожденци дадоха всичко за обединението на българскиятъ народъ, въ една българска държава. Гнъ. Александовъ презъ 1917 година каза: “Азъ българското племе въ война ще го въведа, но ще го обединя. За тази идея Азъ съмъ далъ всичко освенъ живота си.“
Гнъ. Иванъ Михайловъ следъ погребението (Май 1968г.) на неговиятъ сѫратникъ отъ македонското освободително движение, Гнъ. Асенъ Аврамовъ каза, презъ ЦК на МПО: “ВМРО, не се сѫздаде да прави две Българии, а една България, отъ всички българи, които граничатъ съсъ се беси.“ Независимо какво става по Северна Америка, Азъ си оставамъ съ 10 милиона българи, каза Гнъ. Михайловъ..
Много време мина отъ убийството на Гнъ.Т.Александровъ, и отъ кончината на Гнъ. Ив.Михайловъ, но тяхнитѣ идеи за една България отъ всички българи, които граничатъ съсъ се беси, става все повече приемлива, отъ поробенитѣ българи въвъ Вардарска Македония.
Днешната сръбска гарнитура, която управлява Македония за сърбитѣ, е предъ най-голямото свое изпитание! Няма е Югославия, която заkърмяваше сърбо-македонизма, няма е и Гърция, която нямаше проблемъ съсъ сърбо-македонизма, докато Вардарска Македония бе подъ пазвата на Сърбия!
Даването право на Албанцитѣ отъ Кoсово, да се отделятъ отъ Сърбия, поставя сърбо-македонизма предъ последното свое изпитание!
Българитѣ въ Македония растътъ като гъби, така както преди години го бе казалъ, Циле Титуиле (Василъ Топурковски), предъ представители на МПО по Сѣверна Америка.
Не е далече бѫдещето на българитѣ въвъ Вардарска Македония да бѫде и бѫдеще на всички българи, отъ Чѣрно Море до Охридъ, и отъ бурнитѣ води на Бѣло Море, чакъ до бързитѣ води на река Дунавъ!
Ние имаме бѫдеще, и то ще бѫде реализирано безъ бой и безъ война!
Албанцитѣ искатъ едно Албания, отъ всички албанци които граничатъ съсъ се беси¸¸¸и ние българитѣ, ще трябва да представимъ нашитѣ искания, предъ Европа за една България отъ всички българи, които сѫщо така граничатъ съсъ се беси!
Г.Младеновъ 9.09.2010г. Градъ ТоронтоОще статии по темата »
М н е н и я

от: DPfIqf0i, ( iaxl00p5i@yahoo.com )
публикувано: 05.09.2014 15:10:28 часа

At last some ratainiloty in our little debate.И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага