начало   контакти
vardar@art.bg


Исторически архив
Документи
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Не обезличавайте Българския диоцез към Американската Православна църква

дата: 21 Август 2010 г. , автор: Георги Генов

Призив към световната Православна общност...

BGPetition.com Ви предоставя свободно пространство за петиции, отразяващи лични и обществени проблеми
WWW.BGPETITION.COM - Вашето мнение е важно!
Вземете участие. Разнесете мълвата. Изразете мнението си.
 
Подпиши писмото
 
П Е Т И Ц И Я
НЕ ОБЕЗЛИЧАВАЙТЕ БЪЛГАРСКИЯ ДИОЦЕЗ НА АМЕРИКАНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

От: БАН,Съюз на учените в България,"Исторически архив" - орган на Съюза на учените в България,Чуждестранни учени и Православни общественици

Линк на петицията:http://www.bgpetition.com/American-Orthodoxy/index.html
 
До Президента на САЩ - Барак Обама
Негово всеблаженство - митрополит Йона - настоятел на Българския диоцез на Американската Православна Църква и патриарх на цяла Америка
Политическите лидери на България и Св.Синод
Цялата Православна световна общественост

Дами и Господа, Ваши превъзходителства,
В Америка отдавна се е наложил факта, че Светото Православие е най-тихото, смирено и НЕАГРЕСИВНО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, което си поставя за цел не да обособява българите от американците, а напротив - да ги сплотява в името на Едната Православна църква ( пише се едната ).Ето какво пише СТРАДАЛЕЦЪТ на Американската и Руската православна църква - ПАТРИАРХ ТИХОН малко преди да бъде ЛИКВИДИРАН от болшевиките :"Не е ли напразна мечта да се устройват Православни манастири със съзерцателен,православен начин на живот в страната ( Америка ),чиито наследници са известни на целия свят като хора ГЛАВНО на практическите потребности,външната деловитост и земното преуспяване?...НАПРОТИВ, ще ми се да вярвам,че нашите ( главно славянските емигранти )няма да останат безследни тук,няма да изчезнат в чуждото море,но ЩЕ ВНЕСАТ В ДУХОВНАТА СЪКРОВИЩНИЦА НА АМЕРИКАНСКИЯ НАРОД ...присъщите на православния човек ГЛАД ПО ДУХОВНОТО,порив към небесното, стремеж към В С Е О Б Щ О БРАТСТВО, грижа за другите,смирение,покайни чувства,търпение...".
Ето, мили наши братя и сестри от Новия свят ГОЛЯМАТА И НЕПОМРЪКВАЩА СИЛА НА СВЕТОТО ПРАВОСЛАВИЕ.Ние се стремим да градим И СПЛОТЯВАМЕ, а не като някои други религии да РАЗДЕЛЯМЕ ХОРАТА ( вземете като контапункт крайният ислямски фундаментализъм).На православния човек и през ум НЯМА ДА МУ МИНЕ ИДЕЯТА ЗА ДЖИХАТ.Напротив - той и неговите Християнски братя ДОРИ ЩЕ ПОЖЕЛАЯТ на Кота 0 ( мястото на взривените близнаци ) да се построи джамия.Защото човекът е велик с това , което съзижда, а не руши.

Дядо владика Йона, ето по този начин искаме да се гледа на нас БЪЛГАРИТЕ - като на ЕДИН НАРОД С Д В Е отечества.
Но, молим ви като лидер на нашия диоцез и Патриарх на ЦЯЛА АМЕРИКА , отвърнете ни със същото отношение.
В подготвения НОВ УСТАВ на АПЦ са допуснати много пропуски, които НИ ОГОРЧАВАТ.Хубаво е да се дава ПЪРВЕНСТВО НА ВЛАДИКАТА,хубаво е той да решава най-важните въпроси, но ни оставете ПРАВОТО,записано в К О Н С Т И Т У Ц И Я Т А на нашата епархия :"Българският диоцез на Американската Православна църква е Н Е Д Е Л И М А ( духовна част ) от Светата Българска Православна Църква.НЕ НАРУШАВАЙТЕ КОНСТИТУЦИЯТА - заветът на нашите деди!Второ: Нищо не загрозява църквата, ако се каже, че Митрополитът на Българския диоцез ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД,или да има български корени в родословието си.
Ето случай да се застъпим за този пост да бъде избран отец Борис Дрангов -
Православен храм "Св.Георги , Торонто. РАЗБИРА СЕ ТОВА МОЖЕ ДА СТАНЕ ,ако той бъде НОМИНИРАН И ДАДЕ МОНАШЕСКИ ОБЕТ !!! Отец Дрангов съчетава в себе си онова качество , което малцина притежават - уважението на българите от Стара България и на македонобългарите от БЮРМ.Тук е мястото да споменем,че някой би казал: "Като са българи да си ходят към Св.Синод в София и епархията на Дедо Йосиф.Не,ние веднага бихме репликирали подобни леконравни подмятания с факта, че повечето от черквите към АПЦ се наричат македоно-български и това е така, защото още в далечната 1905 г. именно македонски българи поставят въпроса за българска черква към Св.Екзархия и в Медисън, Гранит сити , Стилтън ( главно населен с прилепчани ) в Торонто и Форт Уейн с много материални лишения, но и със завиден дух построяват първите български черкви.Тогава нашите сънародници не са се деляли на македонци и българи, както впрочем е и сега - в паството на отец Дрангов - наследник на ЧЕТИРИ поколения Пламенни патриоти, отдали живота си за България ( негов дядо е войводата и офицерът от българската армия Борис Дрангов ) , а баща му Кирил Дрангов е убит след кървавия 9.09.1944г. от комунистическите банди на Тодор Живков - шеф на милицията и Лев Главинчев - неин главен комендант.Тези хора удавиха България в кръв и ВИЕ ТРЯБВА ДА РАЗБЕРЕТЕ,че малцина са тия , които признават ПО ПРОТОКОЛ патриарх Максим, но в очите им той и Пимен продъжават да бъдат "агенти на отмиращите структури на ДС ".Ще минат години докато българите в Америка повярват, че Комунизмът си е отишъл напълно, а други - родом от Македония НЯМА да искат да се присъединят пряко към българския Св.Синод.Причините са напластявани почти век и ние не можем от тия хора да искаме безропотно да се наредят пред дверите на българските черкви, ако на входа им не пише МАКЕДОНО-БЪЛГАРСКИ.
Отец Дрангов с целия си благочестив характер е спечелил и смятащите се за по-особенна маса македонски българи.
Той е роден през 1937 г. в София.Възпитан е духа на патриархалното българско семейство.Той никога няма да изживее ужаса на това да видиш баща си разстрелян, но е готов да прости.Неговата съпруга Презвитера Роза също така е олицитворение на най-добрите черти на християнското благонравие.Те двамата с Борис отглеждат с много любов своята дъщеря Мария.О.Дрангов има всички качества да се възкачи на митрополитския трон.Завършил е теологическата семинария " Св.Йоан Рилски ", както и теологическата академия "Св.Климент Охридски ".През 1975 г ( 16 ноември ) е положен за свещенник.Той е изключително ерудирана личност.Преподавал е Библейска история;Светото писание на Стария завет и Канонично законодателство ( 1965-1969 ).Специализирал е Християнско изкуство, Археология и Българска Църковна история в Историко - археологическия музей на на Св.Синод ( 1969 - 1975).
ІІ.Друга същесвена недомислица на Проекта за нов устав на АПЦ е тази, че в нея се казва :"Свещенниците от Българския диоцез трябва да говорят АНГЛИЙСКИ ?! Никъде не е казано, че те трябва да знаят български ( и по възможност Старобългарски ) защото по-младата генерация българи в Америка дълго още ще изучават английският като език на ВТОРАТА СИ РОДИНА.Но всички те ОТЧАЯНО СЕ НУЖДАЯТ ОТ ЧЕРКОВНА ПРОПОВЕД НА БЪЛГАРСКИ; възможност да се изповяда и пр.
Впрочем , тук му е мястото да отбележим, че АМЕРИКАНСКАТА НАУКА Е НАЙ-ДОБРЕ ЗАПОЗНАТА С ЕЗИКОВИТЕ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД и ето какво пише в нейните анали относно езиците, на които се проповядва в Българския диоцез ( цитирам дословно текста ) относно най-големия манастир " Светият кръст" в Кастро Вали, Калифорния : " Holy Cross Monastery serves Orthodox Christians of all ethnic backgraunds and all cultural traditions.Servis are in English,but are often also heard in O L D B U L G A R I A N...Many Bulgarian Orthodox Christians regularly attend servises at the monastery ! ". А ето какво се казва за Мисията "Света Епифания " в Конкорд, Калифорния :" The parish consists of Bulgarian immigrants,most of whom know nothing about Christians spirituality due to having lived for a long time U N D E R C O M M UNISM.As a resul, the Church itself is something incomprehensible for almost all of them.Fr S T O I L M I L A N O V therefore set up this church ( in 1998 ) in order to tessach these people the Gospel of Jesus Crist and at the same time to reach other perishing souls.The doctrine of the Lord Jesus Christ for the Kindom of God is a great doctrine and needs to be spread throughout the world ".
Вие - Дедо владика Йона , на базата на казаното можете да служите като духовен мост между двата народа и да допринесете за извисяването на нашите сънародници към Божието Царство.Вие можете КАТО ПАТРИАРХ НА АМЕРИКА да направите много за още по тясното сближаване на двете нации ( които сега са във върховата точка на своето приятелство).Ние дълбоко ценим направеното от Великата Американска демокрация за нас - българите, но недейте да СТЕСНЯВАТЕ ПРЕРОГАТИВИТЕ на нашия диоцез.Това не е в интерес на никого...
На края , ще си пожелаем още нещо - в УВОДА НА НОВИЯ УСТАВ да бъде отбелязано, че България е била и винаги ще бъде ПРЕДЕН ПОСТ на Християството и още от средата на ІХ век тя играе тази своя роля, граничейки с най-мощната мюсюлманска държава - Турция.Молим ви и да отбележите, че Православните книги бяха преведени за първи път на друг език ( освен на трите основни в Европа ) именно от българите Св.Св.Кирил и Методий и в крайна сметка - Вашата многоуважавана църква благодарение на СТАРОБЪЛГАРСКОТО слово е достигнала сегашното си ниво, защото и БУКВИТЕ ( кирилските ) и езика и вярата са пристигнали в Америка през Аляска.Засвидетелствайте вашата благодарност, като отдадете подобаващото на БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО ПРОНИКВАНЕ ( макар и опосредствено) чрез " Църковно- славянския " език - езикът на Кирил и Методий ,всъщност СТАРОБЪЛГАРСКИЯТ- НЕБЕСНИТЕ ПОКРОВИТЕЛИ НА ЕВРОПА ( обявени за такива от НЕЗАБРАВИМИЯТ СЛАВЯНИН - папа Йоан Павел ІІ ) .

Оставаме с огромно уважение :
1.Българска академия на науките
2. Съюз на учените в България
3."Исторически архив" - орган на Съюза на учените в България
4.Академик дин Георги Марков
5. Д-р Георги Иванов - Чикаго
6.Тася Тасова - Австралия
7.Д-р Джордж Младенофф - Унивърсити ъв Торонто
8.Д-р Ивоил Куцаров - Университет на Киото ,Япония
9.Д-р Георги Генов- н.с.Іст.в БАН и главен редактор на "Исторически архив "
10.проф.Нина Дюлгерова - председател на секция "История " при Съюза на учените в България
11.Доц.Ленко Русанов - председател на Републиканската партия в България ( колективен член на Синята коалиция )
12.Владимир Панков - председател на Асоцияция "РАДКО" - организация на българите във Вардарска Македония
13.проф.д-р Гражина Шват, директор на Института по славистика при Полската академия на науките,за Полската Православна Църква
14.проф.д-р Ян Рихлих,Институт за чешка история при Карловия университет в Прага , за Чешката Православна църква
15.Младен Сърбиновски - писател журналист от Р.Македония
16.проф.д-р Овез Гундогдиев, зам.дир.на Института по археология и етнография при академия на науките на Туркменистан, за туркменистанската православна общност
17.проф.дин Михаил Станчев,Харковски университет,Украйна , за Украинската православна църква
18.Д-р Айгерин Шилибекова - Евразийски университет, Астана,Казахстан,за казахската православна общност
19.Д-р Стелу Щербан,Институт за проучване на Югоизточна Европа,Букурещ,Румъния, в защита на РУМЪНСКИЯ ДИОЦЕЗ НА АМЕРИКАНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА
20.Владимир Тренев,журналист,Р.Македония
21.Доц Петко Христов - първи зам.главен ред.на "Исторически архив"
22.Доц.д-р Лъчезар Стоянов - НБУ
23.Доц.д-р Веселин Ангелов
24-н.с д-р Румяна Първанова - БАН
25.Арманд Басмаджан, в защита на Арменския диоцез на АПЦ
 

Линк на петицията: http://bgpetition.com/american-orthodox-church/index.html


Share on Facebook         Add to TwitterShare on Twitter
 
 
Подпиши писмото
 
 
Общо подписи: 
 
Преглед на всички подписани
 
 
 
 
Tyxo.bg counter BGPetition.com не носи отговорност за публикуваните от потребителите в различните петиции информация както и в съдържанието на коментарите. Отговорността се поема от подателя на информацията.
Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията е свободно при условие, че BGPetition.com се посочи с линк като източник.
За контакти: bgpetition@gmail.com

Права и задълженияОще статии по темата »
И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага