начало   контакти
vardar@art.bg


Новости
Македония
Малко смех
М У З И К А
novini
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Една интересна дискусия по канал 5 на поробената от сърбите Вардарска Македония

дата: 23 Май 2010 г. , автор: Георги Младенов

Авторът изказва възмушение от твърденията на сръбски професор и задава въпроси...

Една интересна дискусия по Каналъ 5 въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония!

 

 Днесь 21 май 2010 година ни бе известено да изгледаме една дискусия между  македонскиятъ българинъ на име Владимиръ Перевъ¸ и единъ “македонски” професоръ нещо като сръбско загаре въвъ Вардарска Македония.  Този “македонски” професоръ се казва : Михайло Миновски

Дискусията е станала на 20.май (2010) и е озаглавена  Фактор 5!

Професорътъ, които е прекаралъ своята фамозна “македонска” кариера въ бившата Югославия  казва ¸че проблема за подобряване на отношенията между Македония и България  е правенъ¸но е и от компетентността на македонскитѣ българи¸ които имали силно влияние върху политическитѣ лидери въ самата България.

Той сѫщо така обвинява българскитѣ историци ¸че едва ли не си присовояватъ “македонската” история!

Този фамозенъ професоръ казва¸ предъ публиката на поробена отъ сърбитѣ Македония ¸ че Яне Сандански билъ приследванъ отъ царъ Фердинандъ и синътъ му царъ Борисъ.

Гнъ Перевъ на този циниченъ отговоръ¸ отговори на иманентният югословенски професоръ ¸ че Яне Сандански е билъ управител на затвора въ Дупница и ¸че билъ турски шпионинъ. Това което каза Гнъ. Перевъ е написано навсякъде . Проблемътъ е ¸че БКП се бе хванала за Яне Сандански и сега се намира въ неудобно положение¸да обясни защо като Яне  билъ социялистъ¸ царъ Борисъ помолилъ Иванъ Вапцаровъ бащата на поета Никола Вапцаровъ¸ да носи цветя на гроба на Яне Сандански до Роженскиятъ манастиръ!

Или защо следъ толкова пропаганда сега се оказа ¸че писмото което Иванъ Михайловъ писалъ до Н.Вапцаровъ (13.08.1933) Никола го държалъ въ джоба си ! Да не би въ това писмо да е имало нещо¸ отъ което Вапцаровъ може да се възползва.

Но да се върнемъ на онова което е говорилъ Гнъ. Владимиръ Перевъ. Той едва ли не казва на управницитѣ на днешната сръбска република Македония¸ да престанатъ съ тази гръцка измислица¸ да ни наричатъ вургари което значи ¸че ние българитѣ сме вулгарни и неграмотни хора! Този въпросъ бе зададенъ на български политици отъ МПО ¸че България ще трябва да иска отъ нашитѣ сѫседи¸ да ни наричатъ българи а не вулгари и бугари ¸както правятъ досега.

Професора Миновски  отъ сръбското МАНУ едва ли не обвинява македонскитѣ българи за това¸ което става по Македония  и то¸ по специално на темата идентитетъ.

Владимиръ Перевъ дава за примеръ своето семейство ¸ че тѣ и неговитѣ предшественици¸ винаги сѫ се берели за Българската Екзархия и ¸че той цялъ животъ прекаралъ въ травма .Той като детѣ помни¸ какъ неговиятъ баща цялъ животъ е билъ разкарванъ по затвотитѣ¸ само за това ¸че билъ българинъ.

Гнъ Перевъ сѫщо така казва ¸че хората въ България¸ едва ли се интересуватъ отъ проблема на Вардарска Македония. Този проблемъ е проблемъ на македонскитѣ българи¸ тъй като тѣ извънредно тежко приживяватъ факта ¸че сѫ преследвани и малтретирани.

Колкото се отнася до така наречениятъ “македонски” идентитетъ той отговаря ¸че идентитета не е нищо друго¸ освенъ една сръбска илюзия отъ която управницитѣ не могътъ да се откажатъ. Самиятъ Перевъ признава ¸че много отъ хората въвъ Вардарска Македония мислеха¸че  съ идването на властъ на Любчо Георгиевски ( Окт.1998г) нещата ще се оправятъ . Гнъ. Перевъ признава ¸ че Любчо Георгиевски се е уплашилъ¸ да каже на гражданитѣ въвъ Вардарска Македония ¸че тѣ сѫ българи.

Нито Гнъ. Перевъ нито фамозниятъ югославски професоръ вярватъ ¸че отношенията между Македония и България ще бѫдътъ подобрени.

Югославскиятъ професоръ Миновски се унася много въ югославизма и едва ли някой отъ тези професори¸ които сѫ си изкарвали хляба като антибългари ще се променятъ .

Професора не е челъ какъ се е наложилъ сърбо-македонизма въвъ Вардарска Македония! Ние отъ редакцията на Македонска Трибуна въ Торонто¸ му предлагаме да прочетѣ онова което бе писалъ ЗОРАНЪ ТОДОРОВСКИ¸ архиварятъ на днешната сръбска република Македония по страницитѣ на www.Novamakedonija.com.mk 25.09.2009.

По страницитѣ на горе споменатиятъ вестникъ Зоранъ Тодоровски признава ¸че 50.000 българи сѫ си загубили живота и 700 политически процеса е имало срещу българи Михайловсти отъ 1944г. до наши дни.

За сега много отъ експертитѣ предвиждатъ края на тази сръбска република .

За насъ българитѣ е важно¸ онази частъ на Македония¸ която е населена съ българи да бѫде съ България ¸останало е проблемъ на албанцитѣ!

Г.Младеновъ 21.05.2010г.

 

 Още статии по темата »
М н е н и я

от: Bulgarche, ( srbenavrbe@lataslapapaci.com )
публикувано: 26.07.2010 23:23:19 часа

Да сте живи и здрави, България е там където има и един българин, обичаме ви !!!!И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага