начало   контакти
vardar@art.bg


Исторически архив
Документи
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Писмо до бъдещия министър на външните работи

дата: 07 Юли 2009 г. , автор: Георги Младенов

Българите от Канада , обединени в най-старата ни емигрантска организация МПО призовават бъдещия министър на външните работи на Република България да ревизира коренно политиката на страната си спрямо Сърбо-комунистическата власт в Скопие,като постави условия за допускането на БЮРМ в ЕС и НАТО.

Писмо до Министъра на Външнитѣ работи на Република България

 

Уважаеми Гнъ. Министъръ,

Радва ни ¸че на 5 Юли 2009г. въ нашата родина България¸ станаха промени съ които ние македонскитѣ българи се гордеемъ.

Вие Гнъ. Министъръ знаетѣ ¸ че следъ нахлуването на рускитѣ войски въ България презъ сеп. 1944 година¸ за насъ Македонскитѣ българи нещата се промениха и дойдоха по-жестоки дни¸ отъ които ние като българи се страмуваме.

Комуниститѣ ¸отъ насъ българитѣ въ Македония , искаха да направятъ “македонци” и следъ това сърби. Допускаме ¸че Вие Гнъ. Министъръ¸ стѣ запознати съ този обиденъ за насъ периодъ отъ българското ни минало.

Предъ Васъ сѣга¸ като представителъ на нашата любима България на свѣтовната арена предстои да променитѣ предателскиятъ курсъ на БКП ( БСП).

Вие сѣга ще бѫдетѣ свидетелъ¸ на онова което правятъ съ насъ сърбо- македонцитѣ¸ на сърбина Стоянъ Новаковиъ. Тѣ сега се пазарятъ съ гърцитѣ¸какъ да ни наричатъ. Сърбо-македонцитѣ¸ искатъ да се запазятъ като македонци¸ съ някакъвъ си “македонски” идентитетъ и някакъвъ си “македонски езикъ и история. Вие като представителъ на република България ¸ трябва да предотвратитѣ узаконяването на сръбската “македонска” нация и езикъ¸ сѫтворенъ въ канцеларията на Коминтерна и приложенъ на практика¸ следъ сръбската окупация на Вардарска Македония презъ есента на 1944 година.

Ние македонскитѣ българи¸ не сме били нищо друго въ миналото освенъ българи . Може би знаетѣ ¸ че когато гърцитѣ ни вкарваха по затворитѣ следъ 1919 година¸ ни псуваха съ думитѣ ГАМОТО ПАЛИО ВУРГАРИ. А сърбитѣ когато ни избиваха ни псуваха съ майка Ви Бугарска.

Днесъ отново се разиграва българската трагедия¸ въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония. Гърцитѣ натискатъ сърбо-македонцитѣ да се отрекътъ отъ измислената отъ КОМИНТЕРНА и Сърбия “македонска; нация¸ но по сѫщото врѣме искатъ¸ хората въ тази не сѫществуваща република¸ да се казватъ СЛАВО –Македонци. За гърцитѣ и сърбитѣ¸ няма значение какъ ще се казватъ жителитѣ на тази република¸ само ако не се казватъ това което сѫ - БЪЛГАРИ.

Не забравяйтѣ ¸ че договоритѣ отъ миналото¸ между сърбитѣ и гърцитѣ срещу България не сѫ анулирани.

За сѣга - въ този моментъ¸ ние македонскитѣ българи искаме отъ Васъ¸ да представитѣ българскитѣ условия¸ за приемане на тази сръбска република въ НАТО и ЕС.

Вие ще трябва да искатѣ отъ тази сръбска република да отвори българскитѣ училища и черкви¸ които сърбитѣ и гърцитѣ затвориха следъ като си поделиха Македония¸ след войната презъ 1913г.

Ако Вие не го направитѣ Гнъ министеръ¸  България си слага търалежъ въ гащитѣ и утре¸ когато тази сърбска република бѫде приета като членка на НАТО и ЕС ,  съсъ своята сръбска арогантностъ¸ ще иска пресядинаяванието къмъ нея  на Пиринскиятъ край на България. Ние смѣ свидетели¸ на онова което ставаше¸ по този край на България следъ 1944г.

Ние като българи¸ въ най-старата македонска организация – МПО , Ви припомняме¸ за неща които сѫ станали и които могътъ да бѫдътъ повторени!

Ние не искаме много отъ Васъ Гнъ. Министъръ; ние искаме онова¸ което ни се полага¸ като българи които живеятъ въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония.

И на края допускаме ¸че Вие като български министъръ и на хилядитѣ поробени българи¸ ще направитѣ онова¸ което е възможно въ този периодъ на нашето ново българско изпитание.

Съ тѣзи няколко изречения ние приключваме¸ като Ви пожелаваме успехъ въ нашето българско бѫдеще.

За една България отъ бреговетѣ на Охридското езеро¸ чакъ до бреговетѣ на ЧЕРНО МОРЕ.

За МПО „ Любенъ Димитровъ „ :

Г. Младеновъ – македонски българин , живеещ в Канада

Т О Р О Н Т О

7.07.2009г.Още статии по темата »
И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага