начало   контакти
vardar@art.bg


Исторически архив
Документи
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Братъ Любе бара помощтъ.

дата: 11 Април 2009 г. , автор: Георги Младенов

Какъ ви ли не предложение ни се правятъ, за да станемъ македонски патриоти! На 7 априлъ тази година (2009) братъ ми Пандо ми се обади, по телефона, за да ме информира,че единъ нашъ приятелъ на име Бранко отъ Бразилия му се е обадилъ, да му иска сeдествието да помогне на някой си вчерашенъ кандидатъ за президентъ, на днешната сръбска република Македония,който се намиралъ на гости при него. Отъ бързане братъ ми(Пандо Младеновъ), не ми обясни кой е този които е загубилъ изборитe за президентъ и сeга искалъ някаква си помощтъ отъ МПО. Братъ ми, побързалъ и казалъ на Бранко (отъ Тетово сега въ Бразилия) да се обади до Verginia Surso въ канцеларията на МПО, за помощтъ. Вержния Сурсо е дъщеря на Христо Низамовъ, които е пръвъ братовчедъ на Симеонъ Радевъ. Христо Низамовъ е написълъ свойтe спомени на английски, които се казватъ STRUGGLE for FREEDOM но дъщеря му не ги е прочела, понеже на всяко второ изречение пише ,че Христо Низамовъ и неговиятъ братовчедъ Симеонъ Радевъ сe българи.

Какъ ви ли не предложение ни се правятъ, за да станемъ македонски патриоти!

На 7 априлъ тази година (2009) братъ ми Пандо ми се обади, по телефона, за да ме информира,че единъ нашъ приятелъ на име Бранко отъ Бразилия му се  е обадилъ, да му иска сeдествието да помогне на някой си вчерашенъ кандидатъ за президентъ, на днешната сръбска република Македония,който се намиралъ на гости при него. Отъ бързане братъ ми(Пандо Младеновъ), не ми обясни кой е този които е загубилъ изборитe за президентъ и сeга искалъ някаква си помощтъ отъ МПО. Братъ ми, побързалъ и казалъ на Бранко (отъ Тетово сега въ Бразилия) да се обади до Verginia Surso въ канцеларията на МПО, за помощтъ. Вержния Сурсо е дъщеря на Христо Низамовъ, които е пръвъ братовчедъ на Симеонъ Радевъ. Христо Низамовъ е написълъ свойтe спомени на английски, които се казватъ STRUGGLE for FREEDOM но дъщеря му не ги е прочела, понеже на всяко второ изречение пише ,че Христо Низамовъ и неговиятъ братовчедъ Симеонъ Радевъ сe българи.

Но сeга да се върнемъ на братъ ЛЮБЕ БОШКОВСКИ.

И азъ Георги Младеновъ отъ бързане си помислихъ ,че става дума за Любомиръ Фръчкоски, кандидата за президентъ, на югославската комунистическа партия въ поробена отъ сърбитe Вардарска Македония.

Почнахъ да си задавамъ въпроса самъ, дали наистина Любомиръ Фръчкоски е стигналъ до тамъ, да иска помощтъ отъ Бранко, които веднага следъ втората свeтовна война бe въ българската чета, която влизаше въ Вардарска Македония отъ Гърцияe

И на края решихъ ,че трябва да се обадя на Бранко въ Бразилия, за цялата тази афера на Фръчкоски!

На 9 априлъ набрахъ сили и се обадихъ на Бранко за допълнителна информация.

Оказа се ,че при Бранко е братъ Любе Бошковски.Бранко помисли , че е братъ ми и все викаше Пандо, Пандо! Казахъ му, че съмъ Гошо, така ме знаятъ всички по Америка.

Бранко викна братъ Любе и му каза кой съмъ, преди да му подаде слушалката на телефона.

На братъ Любе се представихъ , че съмъ Гошо Младеновъ и веднага почнахъ да го питамъ, какво става по Македония.

Братъ Любе не каза ласки работи за двамата последни кандидати ,които искаха да управляватъ поробена отъ сърбитe Вардарска Македония.

Братъ Любе побърза да ми се похвали ,че въ неговата канцелария е ималъ портретите на Тодоръ Александровъ и Иванъ Михайловъ. Той сeщо така почна, да ме учи едва ли не, за какво сe се борели Тодоръ Александровъ и Иванъ Михайловъ.

Казахъ му на братъ Любе , че сестрата на Тодороъ Александровъ е идвала въ кeщи и , че азъ съмъ последниятъ човекъ, които е говорилъ съ Иванъ Михайловъ преди неговата кончина!

Казахъ на братъ Любе, онова което ми каза на края на Юни 1990 година Гнъ Михайловъ а това е: ДА НЕ СЕ БЪРЗА съ РЕФЕРЕНДУМУ въ Македония, тъй като сърбитe сe въ Вардарска Македония близо 100 години. Казахъ на братъ Любе ,че Иванъ Михайловъ ми каза да оставимъ на хората въвъ Вардарска Македония САМИ ДА СЕ ПРИСeЕДИНЯТЪ КЪМЪ БЪЛГАРИЯ!

На братъ Любе изказванието на Гнъ. Михайловъ предъ автора не му хареса!

Братъ Любе побърза да ми каже ,че едва ли може съ телефоненъ разговоръ да се разберемъ и си направи устата да го поканя да дойде въ Канада!

Казахъ му , че азъ Гошо Младеновъ съмъ българинъ и не се занимавамъ съ хора които казватъ , че сe “македонци”.

Въ цялиятъ този разговоръ братъ Любе ми казваше ,че е “македонецъ” Като казваше ,че е “македонецъ” азъ му казахъ какво написа по страницитe на www.utrinski.com.mk dated 4.03.2009 Vladimir Milcin and on 6.03.2009 the editorh of the above newspaper. Братъ Любе почна да се смее на глупостите ,че днешните “македонци” сe антични .

На братъ Любе му казахъ , че така както каратъ сърбо-македонцитe днесь, Македония е очаква онова което стана съ Косово.

Казахъ на братъ Любе ,че албанцитe , не сe за делене на Македония ,тe сe за нейното инкорпориране въ утрешна Албания.

Той самия призна ,че въ днешната Вардарска Македония има нещо което е афивъ но не го каза онова което е афифъ.

Азъ  Георги Младеновъ които написа материалътъ  няма нищо противъ нашитe братя българи.

Разказахъ на братъ Любе онова което Гнъ. Иванъ Михайловъ е казалъ на Георги Лебамовъ а това е да третираме нашитe братя бълри въвъ Вардарска Македония, като българи братя, но да не имъ вярваме много!

Г. Младеновъ

11.04.2009. Торонто Още статии по темата »
М н е н и я

от: Kaeden, ( sonya@typsygypsys.com )
публикувано: 04.07.2011 08:01:29 часа

YouВ’ve got it in one. CouldnВ’t have put it btteer.И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага