начало   контакти
vardar@art.bg


Новости
Македония
Малко смех
М У З И К А
novini
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Още малко ще поискат да се извиним на Богдан Чашуле "За окупацията "

дата: 18 Март 2010 г. , автор: Георги Младенов

Авторът в ироничен стил третира някои писания в Скопие...

Още малко – ще поискат да се извиним на югославянина Слободан Чашуле!

 

Отново почнаха атакитѣ срещу България и то¸ отъ вчерашнитѣ югославяни¸ които отъ югославяни станаха “македонци” .

Въ теорията на сръбскиятъ дипломатъ Стоянъ Новаковик се предвижда¸ отъ поробениятъ българинъ въ Македония¸ да стане първо антибългаринъ¸ и следъ това сърбинъ. Проблема на сърбитѣ се усложни ¸че следъ първата свѣтовна война¸ когато кралъ Александъръ преименува своята изкуствено създадена държава въ Югославия (1928г) не се говореше за “македонци”¸ а се говореше за южни сърби!

Тѣзи  които не сѫ знаели че сѫ сърби някой  ги е заблугждавалъ ¸че сѫ  били българи!

Следъ ре-окупацията на Вардарска Македония презъ окт 1944 година ¸нещата трябваше да станатъ и отидат съ главата надолу. Тогава сърбитѣ прибягнаха къмъ теорията на КОМИНТЕРНА за “македонска” нация и “македонски” езикъ.Тази теория се опитаха да е налагатъ и на българитѣ по западнитѣ части на България съ помоща на враговетѣ на българскиятъ народъ . И днесь враговетѣ на българскиятъ народъ сѫ си членоветѣ на БКП съ друго име.

Но сѣга¸ да се върнемъ къмъ онова¸ което иска отъ насъ бълъгаритѣ чистиятъ - “македонецъ” отъ югословенски произходъ! Това е бившиятъ външенъ министаръ на БЮР Македония .Това е Слободан Чашуле¸ чиято баща осѫди Методи Андоновъ ¸че искалъ да отдели Македония отъ Югославия! Бащата на този “македонецъ” отъ югословенски произходъ¸ когато  беше дипломатически представителъ на любимата на Слободан Чашуле Югославия¸ викаше на високъ гласъ по Торонто ¸че тѣ югословенскитѣ “македонци” избили всички българи по Вардарска Македония!

Сина на този фамозенъ “македонецъ” отъ югословенски произходъ¸ по страницитѣ на сърбскиятъ Утрински вестникъ Но 3231 ни изпраща дипешъ ¸че ние българитѣ ще трябва да се извинимъ на сърбо-македонцитѣ отъ югословенски произходъ затова ¸че презъ Априлъ 1941 година смѣ отделили Вардарска Македония отъ Югославия за която Слободан Чашуле¸Бранко Георгоски¸ Димитъръ Чулевъ и чистиятъ “македонецъ” Латас ежедневно плачатъ по страницитѣ на сърбо-македонскитѣ вестници.

Каква ирония да плачешъ за онази Югославия която уби хиляди българи ( Прочети Нова Македония съ дата 25.09.2009г) 

Сѣга следъ като България предложи на днешната Югославска република Македония документа отъ Фев. 1999 да бѫде преработенъ въ международенъ договоръ¸ всички дежурни сръбски агенти се вдигнаха на крака и отрекоха договора¸ преди той да бѫде публикуванъ някѫде;

Тукъ даваме цитата на “македонеца” отъ югословенски произходъ Слободан Чашуле.

Без да се извини Георги Прванов како Вили Брант во Полска за окупацијата на Македонија, Софија не може да очекува прифаќање на воените гробишта и обележја во Македонија“, оценува ексшефот на дипломатијата, Слободан Чашуле, спомнувајќи ги искуствата со други држави што имаат договори како овој.  

Трезвиятъ българинъ си задава въпроса¸ какво може да се говори съ хора¸ които още не знаятъ ¸че тяхната любима Югославия¸ вече не сѫществува и ¸че тяхната любима бивша югославска република Македония¸ въ скоро врѣме¸ ще бѫде второто Косово. Не се знае дали днешниятъ югословенски “македонецъ” Слободан Чашуле е челъ¸ какво каза Киро Глигоровъ въ Торонтовскиятъ Университетъ презъ 2004 година. За Слободан Чашуле той каза ¸че следъ 10 до 15 години Вардарска Македония ще бѫде Косовизирана и едва ли ще сѫществува.Толкова

За

сѣга.
Г.Младеновъ 15.03.2010г.Още статии по темата »
И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага