начало   контакти
vardar@art.bg


Новости
Македония
Малко смех
М У З И К А
novini
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


ПЕТИЦИЯ - Върнете детето на Спаска Митрова

дата: 20 Февруари 2010 г. , автор: Free Macedonia

Стотици български интелектуалци от цял свят настояват македонските власти да върнат малката Сузанка при майка й - Спаска Митрова...

 

 ПЕТИЦИЯ В ПОДКРЕПА НА СПАСКА МИТРОВА ОТ МАКЕДОНИЯ

 

 

 

БЪЛГАРСКИ МАЙКИ И БАЩИ, СЪНАРОДНИЦИ ОТ ВСИЧКИ КРАИЩА НА СВЕТА,  НА 24 ФЕВРУАРИ Е ПОРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ДЕЛОТО ЗА ПОПЕЧИТЕЛСТВО НА СПАСКА МИТРОВА ЗА ДЪЩЕРИЧКАТА Й СУЗАНА. НЕКА СЕ ОБЕДИНИМ И СЛОЖИМ КРАЙ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ГАВРА И РАЗПРАВА С ЕДНА БЪЛГАРСКА МАЙКА И НЕЙНОТО НЕВРЪСТНО ДЕТЕ!

 

  

БЪЛГАРИ, ДА СЕ ОБЕДИНИМ И ПРИЗОВЕМ НАШИТЕ  ПОЛИТИЦИ, ДА ПОИСКАТ ОТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ В МАКЕДОНИЯ ДА СПРАТ АГОНИЯТА, ЗАСТРАШАВАЩА ВСЕ ПОВЕЧЕ ЖИВОТА НА СПАСКА МИТРОВА И ТРИГОДИШНАТА Й ДЪЩЕРИЧКА СУЗАНА!

 

 

 

        Знаем, че бедите на нашата сънародничка започнаха още през 2005 година. Тогава 22-годишна, студентката от ЮИУ „Неофит Рилски”, Благоевград, Спаска Митрова  заяви българския си произход и кандидатства  за български паспорт у нас. Властта във Македония започна психически тормоз, чрез съпруга й - Воислав Савич, безработен сърбин, с досие на наркозависим в полицията на Гевгелия. Пет години оттогава, тя е подложена на издевателства, унижения и заплахи за живота й – ежедневно, без повод, организирано и последователно.

        Съдбата й скандализира България с ужасяващия факт, че само дни след като през 2007 година се роди дъщеричката й Сузана, съпругът на Спаска, сугестиран от македонските репресивни власти, започна дела за оспорване на родителските права на майката на невръстното кърмаче. Новороденото беше отвеждано с полицейски разпоредби, буквално откъсвано от гърдите на родната си майка.

        В края на юли 2009 година Спаска беше арестувана и хвърлена в най-ужасяващия затвор на Балканите - „Идризово". С изфабрикувано решение на съда за неосигурен достъп до детето, с абсурдното изискване, въпреки раздялата на съпрузите – бащата да има „легло” в дома на родителите на Спаска, където тя вече живее.

        От 27 юли – до 8 октомври 2009 Спаска излежа тримесечна присъда в „Идризово”, затвора, за който ръководителят на мисията на ЕС в Македония Ерван Фуере, посетил Скопие на 5 февруари 2010,се изрази така: –  „...части на затвора са толкова деградирали, че са по-лоши от бежанските лагери в Южна Америка или от затворите за малолетни в Южноафриканската република от времето на Нелсън Мандела”!

        Посланикът беше цитиран от  македонския вестник „Дневник” и от цялата международна преса.

        По време на това посещение, българският депутат, член на делегацията на същата мисия - Евгени Кирилов, обърна сериозно внимание на посланик Фуере, че в същия кошмарен затвор е била хвърлена и държана три месеца Спаска Митрова, че е била бита, малтретирана психически, заплашвана да бъде ликвидирана, ако не се откаже от българския си произход.

        Става ясно, че от седем месеца майката не е виждала невръстната Сузана. Въоръжена до зъби полиция охранява дома на бащата Воислав, защото българите в Гевгелия са настръхнали ; детето се малтретира, когато пита за майка си, лъжат го, че тя го е изоставила.

         Делата за попечителството се проточват нарочно, в опит да сломят Спаска, да я обявят за психически болна, за да й отнемат детето.

         Слава Богу, на последното заседание на 17 февруари т.г. по делото за попечителство беше предоставена категорична лекарска експертиза за абсолютното здраве на Спаска Митрова?!

         Вместо да вземе категорично решение да върне на майката отнетото дете, съдът отложи, за кой ли път, делото - за 24 февруари т.г..

         Обръщаме внимание на безумния и абсурден мотив за това отлагане: – „Майката Спаска Митрова е вече осъждана?! и лежала в затвора!”, което се прибавя като ново обстоятелство към делото?! 

         Смятаме това за сигнал, че в началото на 21 век се подготвя безпрецедентна по сталиновски методи - разправа с личността. Ако малката Сузана бъде насилствено отнета от майката, чрез този напълно изфабрикуван и замислен от самото начало като политически процес, македонските власти ще постигнат  двоен резултат: сплашване на всички българи в Македония, а личната трагедия ще е - съсипване живота на една смела българка, и тази на невинната й рожбата.

         Дали заради намесата на посланик Ервен Фуере, но тези дни са допуснали Спаска да се види само за 5 часа с дъщеричката си. Майката е била ужасена от вида на детенцето - напълно травмирано, стресирано и уплашено да я назове "мама". Успяла да разбере някак, от вече тригодишната Сузана, че са й казали, че майка му е много лоша, че е изоставена от нея. Как е възможно така да се издевателства върху едно напълно безпомощно дете, умът не го побира!

        Майки и бащи, родители, можем ли да допуснем, и ще оставим ли, в началото на 21 век, да се унижават и унищожават две невинни човешки съдби, и на колко ли още българи в Македония, за които не се чува?

        Проблемите на Спаска се умножиха като българка в Македония, и от това че стана член на ЦК на РАДКО – организация създадена през 1993 г., изповядваща християн-демократически  ценности, води ЛЕГАЛНА борба за промяна на Конституциятa и признаване на българите като държавнотворен фактор в БЮРМакедония, поставя настоятелни искания за признаване на българския език като равноправен с другите; настоява за възстановяване на българското образование,  а там където е възможно и учредяването на български църковни институции в република Македония.

         Затова удряме камбаната, за да събудим нашия политически елит и да му припомним , че в България има отдавна гражданско общество, което ще ги осъди, ако не направят всичко възможно за събирането на майката с детето й.

Да не оставяме развихрилата се фашизоидна мимикрия на самозабравили сърбомани в Македония да успее в инсинуациите си!

         А на световната общественост ще кажем – искаме помощ от всички вас! Разчитаме на Франция и Германия, на целия Европейски съюз, както и на Евроатлантическата солидарност, на установени демокрации като Съединените Американски Щати.     

         Мечтаем и Русия да чуе призива ни.

         Да проглушим света, но да върнем при себе си малката Сузанка, която всеки нормален българин, сигурни сме, припознава като свое дете. И, да подкрепим твърдо, проявилата изключителен житейски героизъм и стоицизъм, българска майка - Спаска Митрова.

         Ако не го сторим, ще живеем с гузна съвест. А и ще получим подобаващо възмездие от нашия Бог, Спасителя , в чиято нравственост така ревностно се кълне цялият Християнски свят !

 

         Забележка : Молим , подписвайте същата петиция и на : БГпетишън.ком

         http://bgpetition.com/deteto_na_spaska_mitrova/index.html

 

         2. Подписването става САМО с едно потвърждение от Ваша страна  , най-долу на

             сраницата - "ОСТАВИ МНЕНИЕ ".Разбира се , може да оставяте ПРОСТРАННИ

             съждения по темата...Внимавайте с нанасянето на 4 цифри в най-малкото поле.Това е

             всичко !

 

PETITION IN SUPPORT OF SPASKA MITROVA FROM MACEDONIA - IMMEDIATELY RETURN THE CHILD OF SPASKA !!!


 
BULGARIAN MOTHERS AND FATHERS, COMPATRIOTS FROM ALL OVER THE WORLD, ON THE 24TH OF FEBRUARY IT WILL TAKE PLACE THE NEXT HEARING IN THE CASE OF THE CUSTODITY OF SPASKA MITROVA REGARDING HER LITTLE DAUGHTER SUZANA. LET´S GET UNITED AND STOP THE POLITICAL MOCKERY AND BRAWL WITH A BULGARIAN MOTHER AND HER INFANT CHILD!

BULGARIANS, LET´S GET UNITED AND CALL ON OUR POLITICIANS TO REQUEST FROM THE AUTHORITIES IN MACEDONIA AN IMMEDIATE STOP OF THE AGONY, ENDANGERING MORE AND MORE THE LIVES OF SPASKA MITROVA AND HER 3-YEAR-OLD DAUGHTER SUZANA!

We know, that the troubles of our compatriot started as far back as 2005. Then being 22-year-old, the student from the "Neofit Rilski" South-Western University of Blagoevgrad, Spaska Mitrova, declared her Bulgarian origin and applied for a Bulgarian passport in Bulgaria. The authorities in Macedonia initiated psychical harassment through her husband - Voislav Savich, an unemployed Serbian, who has a record of a drug addict at the Police of Gevgelia. Since then, for already five years, she has been being put to outrages, humiliations and threats to her life - on daily basis, without any reason, in an organized manner and consecutively.

Her fate scandalized Bulgaria with the terrible fact that just few days after in 2007 her daughter Suzana was born, Spaska´s husband, influenced by the Macedonian oppressive authorities, initiated lawsuits for litigation of the parential rights of the breast-fed child´s mother. The new-born baby was taken away by police orders and literally detached from the breasts of her own mother.

At the end of 2009 Spaska was arrested and imprisoned in the most horrible prison on the Balkans - Idrizovo. This happened by a botched-up verdict of the court about a denied access to the child, and by the absurd requirement (inspite of the spouses´ separation) the father to be provided a "bed" at the home of Spaska´s parents, where she was already living.

From June, 27th till October, 8th, 2009, Spaska serverd her 3-month sentence at Idrizovo - the prison, which was described by the leader of the EU mission in Macedonia - Ervan Fuere (who visited Skopie on February, 5th, 2010) in such a way: "... some parts of the prison are so degraded, that they are worse than the refugee camps in South America of the teenage prisons in the South Africa from the times of Nelson Mandela"!

The embassador has been quoted by the Macedonian newspaper "Dnevnik" as well as by whole the international press.

During that visit, the Bulgarian deputy and member of the delegation of the same mission - Evgeni Kirilov, paid serious attention to the embassador Fuere, that in the same nightmare prison Spaska Mitrova had been caged for three months and that she had been beaten, psychically maltreated, threatened to be killed, if she would not disclaim her Bulgarian origin.

It becomes clear, that for seven months the mother had not seen the infant Suzana. Policemen, armed to the teeth, have been guarding the home of the father Voislav, because the Bulgarians in Gevgelia have got bristled ; the child has been maltreated whenever she asks about her mother; she has been lied to, that her mother had abandoned her.

The custodity lawsuits have been dragged out deliberately, attempting to crush Spaska, to declare her as mentally ill, in order to take the child from her.

Fortunately, on the latest session on February, 17th, this year, regarding the custodity lawsuits, it was placed at disposal a categorical medical expertise about the absolute mental health of Spaska Mitrova.

Instead of making a peremptory verdict about returning the taken child to the mother, the court postponed (for how many times ?!) the lawsuit - for February, 24th, this year.

Please, pay attention to the insane and absurd reason for this postponement: "The mother Spaska Mitrova had already been sentenced and served her sentence at the prison". And this reason has been added to the lawsuit as a new circumstance?!

We perceive this as a signal, that at the beginning of the 21st century it has been organized a unprecedented by its Stalinistic methods brawl with a person! If the little Suzana would be taken from her mother by force, through this totally botched-up and designed from its very beginning political lawsuit, the Macedonian authorities would achieve a double result: intimidation of all the Bulgarians in Macedonia, and the personal tragedy would be a ruination of the life of a brave Bulgarian woman as well as the life of her innocent child.

It is not known if due to the intervention o the embassador Ervan Fuere or due to some other reason, but these days Spaska was allowed to meet her daughter for five hours. The mother was terrified with the appearance of her child - totally traumated, stressed and scared to call her "mommy". She somehow understood from the already 3-year-old Suzana, that she had been told that her mother was very bad and had abandoned her. How is it possible to be performed such an outrage over a totally helpless child ?!  Mind cannot understand this !

Mothers and fathers, parents, can we assume, and will we let two innocent human fates to be destroyed at the beginning of the 21st century, as well as the lives of who knows how many Bulgarians in Macedonia, whose cases are not known in public?!

Spaska´s problems have been multiplied, because she is a Bulgarian in Macedonia as well as a member of the Central Committee of RADKO - an organization, founded in 1993, which has christian-democratic values and fights LEGALLY for a change of the Constitution and recognition of the Bulgarians as a state-creating factor in the FYROMacedonia. It insists for recognition of the equal rights of the Bulgarian language together with the other languages. It requires restoration of the Bulgarian education and where it is possible - foundation of Bulgarian church institutions in the Republic of Macedonia.

That is why we ring the bell, to awaken our political elite and to remind it, that in Bulgaria there is a civil society, which will suit them, if they won´t make their best to bring together the mother with her child.

Let´s not allow the unleashed fascisoid mimicry of the impudent serbomanians in Macedonia to succeed with its insinuations!

To the public all over the world we will say - we need your help ! We rely on France and Germany, on whole the European Union, as well as on the Euroatlantic solidarity, on the standing democracies such as the United States of America!

We dream our call to be heard by Russia, too.

Let´s deafen the world, but let´s take back to us the little Suzana, whom every normal Bulgarian for sure considers their own child. And, let´s support the Bulgarian mother Spaska Mitrova, who demonstrated an exceptional life heroism and stoicism!

If we won´t do it, we will live with a guilty conscience. And we will also get a proper retribution from our God, the Savior, in Whose morality whole the Christian world swears so zealously !

        

         

        

        

        

 

        

        

 

 

 

 

 

 

      Подписали :

 

 

1.    Д-р Георги Генов –   н.с. І ст. ,  БАН,  Главен редактор на “Исторически архив “;

 

 2.    Роси Митанова – български журналист;

 

 3.    Д-р Георги Младенов – председател на МПО “Любен Димитров “, Торонто, Канада;

 

 4.    Владимир Панков – председател на партия РАДКО, Република Македония;

 

 5.    Галина  Колева –  богослов и компютърен специалист , България ;

 

 6.    Станимир Радулов – специалист по история на Македония, Благоевград;

 

 7.    Нико Стоянов – български патриот и публицист;

 

 8.    Александър Караджов – председател на МПО “Пирин “, Торонто, Канада;

 

9.        Проф.Симеон Симеонов – ректор на българския Православен храм “Св.Георги”

       Торонто, Канада;

 

 10.   Живко Чавдаров  - адвокат,  Гевгели,Република Македония;

 

 11.   Мите Божков – член на ЦК на РАДКО,  Република Македония ;

 

12.      Елена Бугарчева -  историк,  Главно управлени на архивите при Министерския  съвет на РБ;

 

 13.   Чавдар Сотиров – компютърен дизайнер,  Ню Йорк, САЩ;

 

 14.   Д-р Ивоил Куцаров – електронен специалист,  Киото, Япония ;

 

 15.   Екси Клисарска – преподавател в българското училище в Ню Йорк, САЩ ;

 

 16.   Венци Кузев – председател на Дружеството на Младите Християни в      

         неравностойно положение, София:

 17.   Ицо Ангелов – председател на Движение “ Православни догмати “,  София;

 

 18.   Калин Узунов ,компютърен специалист,Чехия;

 

 19.   Димитър Шопов , историк , Великотърновски университет , България ;

 

 20.   Искра Радева Николова , ковпютърен специалист , България ;

 

 21.   Веселина Добрева , историк , член на редакцията на "Исторически архив " , България ;

 

 22.   Мария Дянкова ,спомоществувател на сп. "Исторически архив ";

 

 23.   Яна Младенова , председател на МПО "Тодор Александров " , Австралия ;

 

 24.   Кирил Танев , журналист , член на редколегията на " Исторически архив " ;

 

  25.  Николай Долапчиев ,инжинер , Саскачеуан , Канада ;

 

  26.  Свилен  Петров , преподавател в Школата за изящни изкуства , Обединени Арабски Емирства ;

 

  27. Радка Димова , българска Майка ;

 

  28. Станислав Янакиев  , компютърен специалист ,България ;

 

  29. Дона Стамова ,интернет професионалист , България ;

 

  30.  Адлона Аленевичус - редактор и преводач в "Македонска трибуна " , Торонто ,САЩ ;

 

  31.  Валери  Николов , български вестникар ;

 

  32.  Белла Дьо Монгтон , редактор в "Македонска трибуна " - орган на МПО ,Торонто , Канада;

 

  33. Гошо Младенов , адвокат , Торонто , Канада ;

 

  34. Тинко Евтимов , активист на българската общност в Отава , Канада ;

 

  35.  Зоран Арнаудов , член на ЦК на РАДКО - партия на българите в Македония ;

 

  36.  Перица Аврамов , член на РАДКО , Македония ;

 

  37.  Лидия Методиева , българска просветителка , Велес , Македония ;

 

  38.  Бобан Старчевски , член на РАДКО ;

 

  39 . Живка Николова , журналист , Българско национално радио ;

 

  40.  Теменуга Живкова , издател на българска литература , ТЕМТО , България ;

 

   41.  Пандо Младенов , предприемач , Торонто , Канада ;

 

    42 . Янко Станев , издател , България ;

 

    43.  Тодор Балабанов , председател на МПО "Татковина " , Гент , Белгия ;

 

    44.   Ася Долапчиева ,член на редколегията на "Исторически архив " и настоятел на      списанието  във Варна ; 

 

    45 .  Драгомир Костов , член на редколегията на "Исторически архив " ;

 

    46.   Даниела Снегарова , внучка на Академик Иван Снегаров от Охрид ;

 

    47.   Кубер Добрев , студент , България ;

 

    48.   Слави Кърмов - уредник на музей-галерия "Класика " , София , България ;

 

    49    Лъчезар Долапчиев , инжинер - геолог , София , България ;

 

    50.   Отец Стефан Капитанов , катедрален Православен храм "Св.Св.Кирил и Методий , Торонто , Канада ;

 

     51.   Отец Борис Дрангов , Православен храм "Св.Георги " , Торонто , Канада ;

 

     52.   Отец Димитър Симидчиев , Православен храм Св.Петка " , Торонто , Канада ;

 

     53 .  Диманка Станева , бивш инж. по тъканите , пенсионер ;

 

     54.   Янко Долапчиев , български журналист и писател ;

 

     55.   Аврора Димчевска , председател на МПО "Струмишката петорка " , Бразилия ;

 

     56 .  Д-р Елисавета Хубанова , лекар , Обединени Арабски Емирства ;

 

     57.   Яна Орлинова - управител на музей-галерия "Класика " , София , България ;

 

     58.    Георги Овчаров , адвокат , София , България ;

 

     59.    Ленко Русанов , магистър по история и председател на Републиканската партия в България , членка на Синята коалиция ;

 

     60.   Георги Стаменов , издател на патриотична българска литература ;

 

     61 .  Георги Генков , инж. в ЖП , България ;

 

     62.   Александър Балчев , компютърен специалист , София , България ;

 

     63 .   Милена Балчева , административен директор на Федерацията за разпространение на знания ( бивш - Народен университет ) , София , България ;

 

     64 .   Венче Станева ,публицист , Варна , България ;

 

     65 .   Йорданка Христова , фармацевт , София , България ;

 

     66.    Иван Минеков , скулптор , София , България ;

 

     67.    Петър Марангозов , художник , София , България ;

 

     68.    Маргарита Радева , българска Майка ;

 

     69.   Павлинка Божкова , член на РАДКО , Щип , Македония ;

 

     70.   Благой Атанасов , Кавадарци , Република Македония ;

 

      71.   Лили Сотирова , дизайнер , Ню Йорк , САЩ ;

 

      72 .   Мишо Клисарски , студент , Ню Йорк , САЩ ;

 

      73.    Венцислав Дамянов , историк , Харвард унивърсити , Кеймбридж , САЩ ;

 

      74.    Силви Костадинова , историк , гр. Варна , България ;

 

      75.    Д-р Петър Митанов , ст.н.с. по технология на реставрациите ,София , България ;

 

      76.    Мариян Ефремов , Пробищип , ФИРОМакедония ;

 

      77.    Валентин Иванов , компютърен специалист , България ;

 

      78.    Илия Толев , гражданин на Република Македония ;

 

      79.    Златка Гълъбова , историк ( археолог ) , гр.Варна ,България ;

 

      80.    Ружа Велчева , българска Майка ;

 

      81.    Иван Колев , български патриот , инициатор за създаване на български вестник в Скопие ;

 

      82.    Кирил Джамбазов , биотехнолог , София, България ;

 

      83.    Г.Димитрова , компютърен специалист , България ;

 

      84.    Таня Мангалакова , историчка , София , България ;

 

      85.     Добромир Лазов , учител , Бесарабия , Украйна ;

 

      86.     Тодор Христов , компютърен специалист , България ;

 

      87.      Лазар Диамандиев , икономист , Южна Корея ;

 

      88.      Мила Попгеоргиева , учителка , Цариброд , Сърбия ;

 

      89.      Снежана Ангелова , българска журналистка ;

 

      90.      Дора Кънева , българска Майка ;

 

      91.      Илиян Луков , компютърен специалист, България ;

 

      92.      Румяна  Долапчиева , потомка на бежански род Одринско , преводач от английски , България;

 

      93.      Марта Николова , специалист в Американска фирма , София , България;

 

       94.     Тася Тасова , студентка , инициатор за откриването на българско училище в Камбера , Австралия ;

 

       95.      Иван Чотов , български архитект , Лос Анжелис , САЩ ;

 

       96 .     Андроник Саркисян , собственик на верига книжарници , Чикаго , САЩ ;

 

       97.      Иван Минеков , скулптор и преподавател , София , България ;

 

       98.      Асен Раденков , художник и архитект , Пало Алто , Калифорния , САЩ ;

 

       99.      Игор Мановски , българин от Македония , член на МПО "Татковина " , Белгия ;

 

      100.     Маринела Филипчева , преводач от холандски език , България ;

 

       101.     Лора Балчева , специалист по маркетинг , София, България ;

 

       102.     Полк.от рез. Иван Николов , издател на сп. "България - Македония " ;

 

       103.     Зоя Андонова , писател и журналист , член на резколегията на сп. "Македония - България " ;

 

       104.     Лазарина Петковска , учителка , Кавадарци , РМакедония;

 

       105.     Теофил Богданов , банков експерт , София , България ;

 

       106.      Поли Карастоянова , атомен физик , Козлудуй , България ;

 

       107 .     Доц. Людмил Станчев , СУ "Кл.Охридски " , историк - главен редактор на сп. "Анали ";

 

        108.     Христо Христов , компютърен дпециалист , България ;

 

        109.     Майа Тодорова , етнограф , Велико Търново , България ;

 

        110.     Боян Долапчиев , архитект , София , България ;

 

        111.     Ивелина Диамандиева , българска Майка ;

 

        112.     Миле  Jованоски , Република Македониja ;

 

        113.     Зоран Арнаудов , член на ЦК ( Изпълнителният комитет ) на РАДКО , Република Македония ;

 

        114.     Миослав Маркович , българин от гр. Враня, Сърбия ;

 

        115.     Перица Лукич , Българин от Босилеград , Сърбия ;

 

        116.     Атанас Дойчинов , атомен физик , Канада ;

 

        117.     Татяна Сириджанова , специалист в Уеб дизайн , България ;

 

        118.      Лила Аврамова , Република Македония ;

 

        119.      Васил Васков , интернет специалист,програмист , България ;

 

        120.      Зоран Наковски , Република Македония ;

 

        121.      Ивелин Любенов , мениджмънт в строителството , България ;

 

        122.      Красен Станчев , международник , България ;

 

        123.      Стойно Христов , български патриот ;

 

        124.      Дарко Димитров Колев , българин , Република Македония ;

 

        125.       Стери Барес , българин от Гърция ;

 

        126.       А нтоанета Барес , икономист ;

 

        127.       Мая Долапчиева , Западни филологии , СУ "Климент Охридски " , наследница на участници във ВМОРО ,Лозенградски революционен район ;

 

        128.       Проф. Румен Арнаудов , специалист по история на Македония ;

 

         129.       Румяна Долапчиева , преводач от английски език , България ;

 

         130.       Елисавета Русева , специалист по етнология , София , България ;

 

         131.       Никола Карайотов , юрист , Варна , България ;

 

         132.     Д- р Генади Генадиев , историк , председател на Македонския дом , Варна , България ;

 

          133.      Параскев Дограмаджиев , певец на народни песни , Провадия , България ;

 

          134.      Васил Сеизов , бивш учител, понастоящем пенсионер , родом от гр. Охрид , Република Македония ;

 

          135.     Севдалин Нанов , архитект , Пловдив , България ;

 

          136.     М ихаил Попгеоргиев , юрист , Благоевград , България ;

 

          137.     Я ким Трайков , предприемач , Банско , България ;

 

          138.     Катрин Ешкенази , старща медецинска сестра , Тел Авив , Израел ;

 

          139.     Л юдмила Астарджиева , компютърен специалист , Видин , България ;

 

          140.     К остадин Вичев , магистър по история , Американски университет , Благоевград , България ;

 

          141.     В алери Цолов , художник , София , България ;

 

          142.     А лександър Алексиев , специалист по експертиза на авниквариат , София , България ;

 

          143.     & nbsp;Андрей Генков , магистър по реставрационна дейност  , СУ "Св.Климент Охридски " ;

 

          144 .      Д- р Райна Манафова , ст.н.с. , Институт по история при БАН , София , България ;

 

          145.     & nbsp;Теофил Косимитис , пребиваващ постоянно в България гръцки учен , Солун , Гърция ;

 

          144.     & nbsp;Нели Илиева , икономист , София , България ;

 

          145.     & nbsp;Кети Танева , бивша учителка , пенсионер , София , Бълтария ;

 

          146.     & nbsp;Даниела Снегарова , преводач , внучка на Акад. Иван Снегаров от Охрид ;

 

          147.     К остадин Колев , B.A.S. of Science , Торонто , Канада , член на МПО  ;

 

          148.      Бобан Кършаков , македонски българи ;

 

          149.      Лъчезар Долапчиев , инжинер- геодезист , София , България ;

 

          150.      Кирил Клисарски , бивш инжинер , Дупница , България ;

 

          151.     & nbsp;Лари Каролов , председател на МПО "Македония - Швейцария

на Балканите , Канада ;

 

          152.       Кирил Протогеров , член на МПО "Македония - Швейцария на Балканите "  , Канада ;

        

           153.      Никола Спасов -  секретар на МПО "Македония - Швейцария на Балканите " , Канада ;

 

           154.    Б иянка Арнаудова , трезорър на МПО "Македония - Швейцария на Балканите " , Канада ;

 

           155.    Д имитър Велешки , председател на МПО "Бащин край " , Брюксел , Белгия ;

 

           156.    Камен Угрински , член на МПО "Бащин край " , Брюксел , Белгия ;

 

           157.    Е мил Палийски , член на МПО ,компютърен специалист , Санта Барбара , Калифорния ;

 

           158.    Кирил Драгулев , член на МПО , Пало Алто , Калифорния ,САЩ;

 

           159.    Ману Устамедри , български мюсюлманин , Бурса , Турция ;

 

           160 .    Надежда Лазова , член на МПО , Форт Уейн , Индиана , САЩ ;

 

           161.    & nbsp;Лилия Ошавкова , дизайнер, Париж , Франция ;

 

           162.   Лъчезар Ошавков , художник , председател на Фондация Юли Пинкас - Жул Паскин , Париж , Франция;

 

           163.   Венцесл ав Манев , скулптор , член на Фондация "Жул Паскин " , Париж , Франция ;

 

           164.   Тодор Устабашиев , собственик на галерия , Виена  , Австрия ;

 

           165.   Неделчо Симоски , предприемач , Скопие , Република Македония ;

 

           166.   Васко Бобановски , българин от гр. Струмица , Република Македония ;

 

           167.    М итко Николов - Зиберфелд , Франкфурт , Германия ;

 

           168.    Калин Маджурев Костов , архитект , Марсилия , Франция ;

 

           169.    Иван Загубни , Прага , Чехска Република ;

 

           170.    Ламбо Георгиевски , българин от Ново село , Щипско ;

 

           171     Евелина Тренеска , Скопие , Македония ;

 

           172 .   Владимир Треневски , журналист , Скопие , Република Македония ;

 

           173.    Младен Сърбиновски , журналист и писател  , Скопие , Република Македония ;

 

            174.   Божидар Якимов , български патриот ;

 

            175.   К ирил Христов , компютърен специалист ;

 

            176.   Я вор Неделин , Чикаго , САЩ ;

 

            177.   М ануш Сливналиев , Торонто , Канада ;

 

            178.   Д -р Илко Славейков , български патриот ;

 

            179.   Академик Георги Марков , Директор на института по история при БАН и председател на Редакционния съвет на сп. "Исторически архив " ;

 

            180.   Л юбомир Димитров Вучков , българин ;

 

            181.    Димитър Люлински , банков есперт , България ;

 

            182.    Иван Димитров , Полет над нощта , БНТ , България ;

 

            183.    Ана Кочева , журналист , Фрог Нюз , България ;

 

            184.    Mitko Bshkov , Republik of Macedonia ;

 

            185.    Кирил Димески , Щип, Република Македония ;

 

            186.    Владимир Захариевски , студент , Република Македония ;

 

            187.    Никола Джамбазовски , Инжинер , Република Македония ;

 

            189.    Надежда Сиракова, пендионирана детска учителка , България ;

 

            190.    Валери Младенов , компютърен специалис , България ;

 

            191.    S. Снежана Атанасова , Майка , България ;

 

            192.    Станимир Велев , историк , БАН , България ;

 

             193.     Валентин Захариев , РМакедония ;

 

             194.     Марияна Рачева , България ;

 

             195.     Галина Колева , интернет , България ;

 

             196.     Гина Досева Попова , България  ;

 

            

             197.    Траян Узунов , България ;

 

             198.  & nbsp; Петър Семов, бизнесмен, България ;

 

             199.    Мариян Долапчиев, компютърен дпециалист , България ;

 

             200.    Елеонора Карагьозова, Домакиня, бивша аптекарка , България ;

 

             201.  & nbsp; Нико Николов, български патриот ;

 

             202.   Серфим Близнаков , Дармщад , Германия ;

 

             203.   Тодор Бояджиев , САЩ ;

 

             204.  & nbsp;Митре Турунджофф, македонобългарин;

 

             205.   Марияна Серафимова, българка;

 

             206.   Димитар Бойоклийски, Велес, Република Македония ;

 

             207.   Ангел Станев, България ;

 

             208.   Снежана Буроджиева, България ;

 

             209.   Тодор Лечков, Сливен,България ;

 

             210.   Вероника Михайлова,България ;

 

             211.   Велизар Цветанов, български патриот;

 

 

 

 

        

 

 

 Още статии по темата »
М н е н и я

от: Румяна Добрева, ( rumka_b@abv.bg )
публикувано: 24.06.2012 18:41:50 часа

Подкрепям Спаска Митрева. Мисля, че българското правителство и президентската институция задължително трябва да я подкрепят! От сърце й желая ВЯРА и КУРАЖ! УСПЕХ!


от: Румяна Добрева, ( rumka_b@abv.bg )
публикувано: 24.06.2012 18:41:50 часа

Подкрепям Спаска Митрева. Мисля, че българското правителство и президентската институция задължително трябва да я подкрепят! От сърце й желая ВЯРА и КУРАЖ! УСПЕХ!


от: иванка климент снегарова, ( ugla@abv.bg )
публикувано: 18.10.2010 18:05:31 часа

подписаната в петицията под номер 46 с името даниела снегарова не е никаква вну4ка на моя дядо академик иван снегаров. тои има само две вну4ки от сина си климент василка и иванка. даниела е осиновена от втората му съпруга и през 1992 година разсиновена. подсъдимо е да се подписва с фамилия снегарова. това е ре6енито на софииския съд.


от: Петя Петрова, ( pate_1977@abv.bg )
публикувано: 24.03.2010 21:27:36 часа

Искрено вярвам,че случаят на Спаска ще се развие в нейна полза и то в най- скоро време.


от: Велизар Цветанов, ( profilms@abv.bg )
публикувано: 12.03.2010 14:11:10 часа

Каузата Спаска Митровска е каузата България в македония. да защитим Спаска, означава да защитим интересите на страната ни не само в БЮРМ,а и на Балканите и Европа. Случаят Спаска е едно много тихо ехо от гоненията на българите в бившя Югославия, когато "спаските" са били стотици хиляди, дотолкова, че днес Спаска е сама там. С този подпис аз подавам ръка на моя сестра и показвам, че ние българите имаме достойнство. В името на иделаите на дедите ни, които в Македония са жигосвани по челата с нажежено желязо от сърбите, които са искали да ги асимилират, и които, викайки от болка, са крещели в лицето на сръбските поробители: "бугар сум", трябва да запазимимето и достойнството на народа ни. Да не забравяме, че сме силни, когато сме обединени от едното ни име - бъгари!


от: Вероника Михайлова, ( rony_mihaylova@abv.bg )
публикувано: 12.03.2010 11:01:02 часа

Подкрепям Спаска


от: Ангел Станев, ( anchostanev2004@yahoo.com )
публикувано: 10.03.2010 15:06:18 часа

С теб сме Спаске!


от: Мариана Серафимова, ( mariana_peycheva@yahoo.com )
публикувано: 09.03.2010 10:38:19 часа

Подкрепям Спаска Митрова и се надявам скоро да и върнат детенцето. Какви са тези хора които могат да отделят дете от майка по този начин. Това ми напомня за еничарите.


от: Траян Узунов, ( maxalata@abv.bg )
публикувано: 26.02.2010 07:05:31 часа

Всички Българи трябва да се подкрепяме. Независимо от неразборийте в собствената ни държава.


от: Галина Колева, ( vodoley@abv.bg )
публикувано: 24.02.2010 17:11:06 часа

Делото е отложено за пореден път :(
ДА НЕ ОСТАВЯМЕ ЕДНО БЪЛГАРСКО ДЕТЕ В ЛАПИТЕ НА МАКЕДОНИСТИТЕ, ДА СЕ БОРИМ ДОКРАЙ МАЛКАТА СУЗАНА ДА СЕ ВЪРНЕ ПРИ МАЙКА СИ !!!


от: Мариана Рачева, ( mea_kd@abv.bg )
публикувано: 24.02.2010 16:49:39 часа

Успех от сърце на Спаска Митрова!


от: Valentin Zahariev, ( zahval66@gmail.com )
публикувано: 24.02.2010 16:34:06 часа

Napolno ja poddrzuvam Spaska . Deteto da i bide vrateno i da ne ja maltretira eden srboman samo zaradi toa sto taa se deklarira kato B`lgarka. Pravda za Spaska. Spaska BOG e spravedliv i veruvaj deka ke ti pomogne.


от: s, ( suzana_zlatkovska@hotmail.com )
публикувано: 24.02.2010 14:21:44 часа

potpolna podrska na spaska da si go vrati deteto


от: Valeri Mladenov, ( valmlad@hotmail.com )
публикувано: 24.02.2010 12:50:42 часа

Подписвам с две ръце !


от: Bshkov Mitko, ( boshkov@live.com )
публикувано: 23.02.2010 19:54:17 часа

Napulno Podkrepqm Spaska,i nadqvam se 4e ve4e ednash prestane Kominterno Udbashkiqt Teror sreshtu Grazhdanite sus Bulgarskoto si samosoznanie.


от: Ана Кочева, ( anak@abv.bg )
публикувано: 23.02.2010 18:49:46 часа

Пълна подкрепа!


от: Иван Димитров, ( levskisport@abv.bg )
публикувано: 23.02.2010 18:35:23 часа

Иван Димитров - * Полет над нощта * - Българска Национална Телевизя


от: Любомир Димитров Вучков - българин, ( lvuchkov@abv.bg )
публикувано: 23.02.2010 12:57:28 часа

Подкрепям петицията, така, както подкрепих и тази на www. bgpetition. com - понастоящем под номер 274 на стр. 5.
Ето един пример за кауза, около която трябва да се обединим всички – независимо от политически пристрастия или политическа индиферентност.
Настоявам отговорните държавни институции да престанат с кулоарната дипломация на „тихата стъпка” и ясно, категорично и на висок глас да заяват:

СТИГА ГАВРА С БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ!

Основание за този мой апел ми дава поуката от аналогичен случай – т. н. „Мит Батак” на Брунбауер-Балева. Да припомня – тогава свестните хора подкрепиха всенародния протест срещу отцеругателите. Но се намериха „историци” и други, които направиха антинационална петиция. Дано в този случай със Спаска тия пак не си покажат рогата! Ако да – да знаят: Имаме сили да им ги отрежем!


от: Академик Георги Марков, ( markov_g@gmail.com )
публикувано: 23.02.2010 12:22:39 часа

Сърбо-македонистите да престанат да се ГАВРЯТ с националното чувство на нашия народ и в частност с нашата поданиница - Спаска Митрова от Гевгели , БЮРМакедония.
Подкрепям ПЕТИЦИЯТА.
Акад. Георги Марков - директор на института по история на БАН и председател на редакционния съвет на сп. "Исторически архив "


от: д-р Илко Славейков, ( voivoda@gbg.bg )
публикувано: 23.02.2010 10:32:41 часа

Напълно подкрепям.


от: kiril hristov, ( ga6tat_petel@email.bg )
публикувано: 23.02.2010 10:06:42 часа

Спаске с теб сме


от: Божидар Якимов, ( bozhib1994@yahoo.com )
публикувано: 23.02.2010 09:54:05 часа

Подкрепа за Спаска Митрова! Откажем ли се от нея и не я ли подкрепим значи се отказваме от България и плюем в лицето си.


от: Емил Палийски, ( emil_sm@abv.bg )
публикувано: 23.02.2010 08:26:55 часа

Тези дни по сьвпадение прочетох книгата на Христо Силянов -Писма на един четник и там се вижда , че бьлгари от Тракия и Мизия заедно с бьлгари от Македония са начело на борбата за освобождение на Македония. Но борбата не е била заклинания и гневни писма , а борба с орьжие. Сега ако не се приема въоръжената борба митинги, шествия и блокади бихме могли да направим.


от: Людмила Астарджиева, ( lumi55@abv.bg )
публикувано: 22.02.2010 21:34:21 часа

Това не може да продължава!!!


от: Живко Чавдаров, ( zivko.cavdarov@yahoo.com )
публикувано: 22.02.2010 20:58:32 часа

Не е тайна и открито се говори в цяла Македония че причината за този психологически па и физически тормоз от страна на македонските власти е политически опасната стъпка на г-жа Митрова да заяви публично, че тя е етническа българка от Република Македония.


от: Стойно Христов, ( christovs@abv.bg )
публикувано: 22.02.2010 16:33:11 часа

Подкрепям Петицията.


от: Лила Аврамова, ( li1@abv.bg )
публикувано: 22.02.2010 15:30:13 часа

По божите и човешките закони детето до 11 години е пожелно да е со маиката. Незнам по кои пат во Македония се прекршуваат тие закони,Македонио и ние сме деца твои,Македонио ние останавме на патот по койшто одеа нашите дедовци и прадедовци,Патот на Гоце на Jане на Карев, стопли ги окованите во лед срца на судиите од опшинскиот суд во Гевгелиа нека им проработи родителското чуство ВРАТЕТЕ ГО ДЕТЕТО ВО ПРЕГРАТКАТА НА МАJКАТА,ВРАТЕТЕ JА МАЛАТА СУЗАНА НА НЕИЗИНАТА МАJКА.


от: Перица Аврамов, ( permak@abv.bg )
публикувано: 22.02.2010 15:23:03 часа

Брака и сестри Блгари роден сум во Скопйе Р. Македониа,ние секогаш сме знаеле дека на 200 километри источно од нас има 8 000 000 Блгарски срца коишто туптат и мислат за нас Блгарите од поробена Македониа. Покажете за пореден пат дека ние не сме сираците на Блгариа туку сме неизини деца. Даите подкрепа за да победи вистината,честноста и родителското чуство на едно Бугарско момиче од Гевгелиа кое како што само Бугарската жена знае со високо дигната глава стои исправена пред србоманските удари. Спаска Митрова е втората Мара Бунева.


от: ВАСИЛ ВАСКОВ, ( darkmen.1979@abv.bg )
публикувано: 22.02.2010 15:17:34 часа

НАПЪЛНО ПОДКРЕПЯМ СПАСКА МИТРОВА, В ТОВА НЕВИЖДАНО ТРЕТИРАНЕ ОТ СТРАНА НА МАКЕДОНСКИТЕ СЪДИЛИЩА И ПРАВИТЕСЛТВО, ТАЗИ ДЪРЖАВА НЯМА МЯСТО В ЦИВИЛИЗОВАНА ЕВРОПА!!!
СТИСКАМ ПАЛЦИ ЗА ЩАСТЛИВ КРАЙ!!!


от: Ивелин Любенов, проект-мениджмънт в строителството, ( iivvoobg@yahoo.com )
публикувано: 22.02.2010 14:57:08 часа

Сузана да бъде върната на майка й Спаска!


от: Зоран Наковски, ( zorann@email.bg )
публикувано: 22.02.2010 14:38:52 часа

Подкрепа за Спаска!


от: Mile jovanoski, ( milejovanoski@yahoo.com )
публикувано: 22.02.2010 10:11:14 часа

Davam celosna podrzka,se nadevam deka pravdata ce pobedi i malata Suzana ce se najde kraj svojata Majka.


от: Ивелина Диамандиева, ( ivelina.diamandieva@abv.bg )
публикувано: 22.02.2010 08:05:03 часа

!


от: Христо Христов, ( zahristo@abv.bg )
публикувано: 22.02.2010 03:44:50 часа

Като човек и Бъгарин подкрепям Спаска Митрова в стремежа и да върне своето дете и бъде Майка ! А ние всички хора независимо от вяра и етност трябва не просто да бъдем съпричастни с тази жена , длъжни сме да направим всичко по силите си за да възтържествува простата Човешка Правда !


от: Дора Кънева, ( kaneva_dh@yahoo.com )
публикувано: 21.02.2010 20:09:28 часа

Върнете детето на майката !!! АКО НЕ ЗНАЕТЕ , ДА ВИ КАЖА - БУМЕРАНГЪТ ЩЕ ВИ ЗАСТИГНЕ СЪС СТОКРАТНО ПО-ГОЛЯМА СИЛА . И ТОГАВА ЗА ВАС НЯМА ДА ИМА ПОЩАДА !!!


от: Лазар Диамандиев, ( diamant@hotmail.com )
публикувано: 21.02.2010 19:45:53 часа

Съмнявам се ,че властите в Македония носят човешки образ. Искаме си детето на Спаска. Тя е наша национална гордост. Подкрепям петицията и искам да напомня , че това е една битка между България и Сърбия , разиграваща се на македонската многостадална земя.


от: Тодор Димитров Христов, ( paragraf22@abv.bg )
публикувано: 21.02.2010 17:49:09 часа

Да се върне детето на Спаска!
ВЕДНАГА!!!


от: Г. Димитрова, ( lalevd@abv.bg )
публикувано: 21.02.2010 15:18:58 часа

подкрепям Спаска Митрова


от: Таня Мангалакова, ( tmangalakova@yahoo.com )
публикувано: 21.02.2010 14:47:05 часа

Натиск върху Скопие за връщане на детето на Спаска!


от: Иван Колев, ( ink2002@abv.bg )
публикувано: 21.02.2010 12:47:45 часа

Справедливост за г-жа Митрова!


от: Марјан Ефремов, Пробиштип, ФИРОМ, ( marjan.efremov@yahoo.com )
публикувано: 21.02.2010 11:59:44 часа

Се срамам што припаѓам на држава што ги тероризира своите граѓани за да демонстрира сила и моќ.


от: Blagoy Karshakov, ( blagoy2001@yahoo.com )
публикувано: 21.02.2010 11:55:45 часа

PO tozi nachin nishto ne se poluchava!


от: Валентин Иванов, ( vaflio2@yahoo.com )
публикувано: 21.02.2010 11:45:04 часа

Подкрепям Спаска Митрова


от: ПЕТЪР МИТАНОВ, ( mi6eto@abv.bg )
публикувано: 21.02.2010 11:28:11 часа

ст. н. с. Петър Димитров Митанов - доктор на науките технология на реставрацията
Насилието върху невинни жени и деца е наказуемо дори във време на война. Опомнете се!


от: Илия Толев, ( zivko.cavdarov@yahoo.com )
публикувано: 21.02.2010 10:49:10 часа

Случя „Спаска Митрова„ не трябва да се разглежда както изолиран казус. Такива а и много по зле ги има още много в Македония. . Сичките трябва да имат ист третман.
Този случай трябва да бъде начало на крайот на Югославската власт в Македония и начало на истинската свобода в Македония.


от: маргарита радева, ( margarita.radeva@yahoo.com )
публикувано: 21.02.2010 00:53:58 часа

аз съм българска майка. потресена от случващото се: да се вземе детето от майката и да се повери в ръцете на наркозависимия баща, за да бъде малтретирано и самото дете. този чудовищен акт следва да се представи пред всички международно инстанции, които могат да помогнат бързо и ефикасно. в края на краищата ако българския посланик в македония като не може да се справи сам с този казус пред македонските власти, трябваше да помогне на тази българка, като и осигури юридическа подкрепа и да сезира европейския съд по правата на човека. най-искрено се надявам, че организаторите на подписката ще помогнат. господ да ви пази мили сузана и спаска, молим се за вас


от: Дона Стамова, ( texelektronik@gmail.com )
публикувано: 20.02.2010 22:06:04 часа

Подкрепям Спаска Митрова и настоявам да бъдат спазени всички изискванията за правата на хората и закрила на майките и техните деца от страна на властите в Македония


от: Stanislav Yanakiev, ( stanislav_yanakiev@abv.bg )
публикувано: 20.02.2010 21:11:40 часа

Върнете детето на Спаска Митрова


от: Тодор Абазов, ( abaz-to@yahoo.uk )
публикувано: 20.02.2010 20:45:28 часа

Не само подписвам , но мисля ,че трябва да ги засипем с подобни документи. Подобна подписка е открита и на :
БГ петиции. ком !


от: Галина Колева, ( galka@hotmail.com )
публикувано: 20.02.2010 20:38:10 часа

Аз съм Майка и безрезервно подкрепям петицията !


от: hristo dimitrovski, ( ivastaquet@hotmail.com )
публикувано: 20.02.2010 17:46:57 часа

za zal spaska e edna reklama za vmro i vmro nishtu ne pravi za nea i za niznoto i dete toa edna kapnija za karakachanov kako da ima poveke glasovi za taa partija. . taa partija sega se komunisti i toa vmro sho je bilko predi i sega ne e istoto za toa veke ni sam od nego


от: Станимир, ( stanimir.radulov@abv.bg )
публикувано: 20.02.2010 17:06:52 часа

Събрахме се ! Време е за действия!


от: Димитър Шопов, ( shopa@yahoo.com )
публикувано: 20.02.2010 17:03:55 часа

Подписвам с две ръце !
Калине - просто си оставяш СЪГЛАСИЕТО ,че подписваш в "ОСТАВЕТЕ МНЕНИЕ". Ние имаме грижата да качим твоето име в ГОРНИЯ списък на вече подписалите се.


от: Калин Узунов, ( buldoggy@seznam.cz )
публикувано: 20.02.2010 16:48:30 часа

Веднага бих попдисал ако имаше някакъв формуляр или поне напътване за попдисване на петицията.

НАПЪЛНО ПОДКРЕПЯМ СПАСКА МИТРОВА, В ТОВА НЕВИЖДАНО ТРЕТИРАНЕ ОТ СТРАНА НА МАКЕДОНСКИТЕ СЪДОВЕ И ПРАВИТЕСЛТВО, ТАЗИ ДЪРЖАВА НЯМА МЯСТО В ЦИВИЛИЗОВАНА ЕВРОПА.

ДЪРЖИМЕ ПАЛЦИ СПАСКЕ И ГОРЕ ГЛАВАТА, БЪЛГАРИЯ Е С ТЕБ.


от: МИШЕЛ КОРАЛОВСКИ, ( stracin@gimaill.com )
публикувано: 20.02.2010 16:44:59 часа

най-после, събудихме се!И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага