начало   контакти
vardar@art.bg


Новости
Македония
Малко смех
М У З И К А
novini
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Мара Бунева и Иван Михайлов

дата: 14 Януари 2010 г. , автор: Георги Младенов

Авторът разказва за отношението в БЮРМ към имената на тези светли личности...

 

Мара Бунева презъ Фев.2010г. и после - Иванъ Михайловъ.

 

 Съ такова заглавие има статия въ най-сръбскиятъ вестникъ въвъ Вардарска  “Нова Македония” съ дата 13.01.2010г.

Интересното въ тази фамозна статия отъ някоя си¸Сунчица Стояновска е това ¸че всички български възрожденци сѫ сложени¸ въ единъ сърбо-македонски коьпъ¸ заедно съ онези родоостѫпници които цялиятъ свой животъ сѫ посветили на сърбитѣ.

Жената която е написала статията пише ¸че ще бѫдътъ изградени паметници на всички¸ които сѫ се борели за днешната сръбска република Македония. Тази жена не е направила разлика между Гоце Делчевъ¸ и Кръстьо Мисирковъ ¸нито пѫкъ разлика между Тодоръ Александрова и Димитър Влаховъ!

Никѫде Гоце Делчевъ не е писалъ ¸че е някакъвъ си “сърбо-македонецъ”¸ напротивъ въ неговото писмо до Никола Малишевски¸ той излишно подчертава ¸че недоразуменията въвъ ВМРО не сѫ нищо друго¸ освенъ е единъ български проблемъ! Той самиятъ пише ¸че нали смѣ българи и затова се караме¸ по-себеси( писмо съ дата отъ 1893година) .

Другиятъ проблемъ на тази дама е ¸че Тодоръ Александровъ е някакъвъ си “македонецъ” Тази дама е пренебрегнала да спомене писмото на Тодоръ Александровъ писано до Пею Яворовъ¸ няколко дена преди втората Балканска война отъ 1913година.

Въ Това писмо Гнъ. Александровъ пише до своятъ приятелъ Яворовъ ¸че той Тодоръ Александровъ¸ българското племе въвъ война ще го въведе но ще го обедини!

Презъ врѣме на първата свѣтовна война Тодоръ Александровъ прави изказвания въ които той казва “Азъ съмъ българинъ и съмъ посвѣтилъ цялиятъ си животъ на идеята за обединението на Българскиятъ народъ.

А Иванъ Михайловъ презъ май 1968 година предъ Ц.К. на МПО въ градъ Римъ направи следнитѣ изказвания ….ВМРО не се сѫздаде да прави две България а една България . И на края той каза.. Независимо каквото и да става по Америка¸ азъ си оставамъ съ десетте милиона българи!

На края на своятъ животъ¸ той писмено сѫобщава на единъ кореспондентъ на Нова Македония ¸че той Иванъ Михайловъ е Македонски Българинъ.

Той сѫщо така предопреди автора(Г.М.) презъ края на месецъ Юни 1990 година¸ да не се бърза съ Референдумъ за присѫединяване на Вардарска Македония къмъ България¸ тъй като сърбитѣ сѫ близо 100 години въ Македония!

Какъ така¸ сѣга всички тръгнали да ни убеждават ¸че Тодоръ Александровъ и Иванъ Михайловъ¸ сѫ се борели за някаква си сръбска република Македония и за някаква си “македонска” нация.

Тѣзи хора които пишатъ и спекулиратъ съ ВМРО¸ ще трябва да прочетътъ устава на тази организация която се наричаше БМОРК въ които комитетъ¸ мъгътъ да членуватъ само българи и то българи¸ които се черкуватъ въ българскитѣ екзархийски черкви.

Този уставъ е приготвенъ отъ Гоце Делчевъ и Георги Петровъ. На тѣзи двама български възрожденци¸ сѣга ще имъ се строятъ паметници като сърбо-македонци!

И накрая¸ какъ така нѣма да има нито единъ паметникъ на българитѣ¸ които дадоха живота си за обединение на българското плѣме въ една българска държава. Какъ Така въ тази Македония¸ за която даде живота си Иванъ Гарвановъ¸ Христо Чернопеевъ¸Марко Лерински и хилядитѣ български войници¸ за тяхъ нѣма место въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония.

Какъ така въ тази сръбска република¸ няма мѣсто за братята Чкатрови отъ Прилепъ ¸ За Димитъръ Гюзелевъ ¸за Любомиръ Весовъ ¸за Никола Гулевъ ( сина на Питу Гули) . Следъ толкова години на сръбска пропаганда¸ никой нѣма смелостта да напише истината ¸че ВМРО не се бори да прави две български държави а за една българска държава¸ отъ Черно Море до Охридъ и отъ Дунава чакъ до Бѣлото Море.

 Г. Младеновъ  13.01.2010г

Богъ да и прости на Мара Бунева и на хилядитѣ българи които дадоха живота си за обединението на българскиятъ народъ.

 Още статии по темата »
М н е н и я

от: GPSGxeuDFr4, ( lghr3w90d@yahoo.com )
публикувано: 28.06.2016 14:00:12 часа

Many many quialty points there.И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага