начало   контакти
vardar@art.bg


Новости
Македония
Малко смех
М У З И К А
novini
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Половината от хората в Маедония са неграмотни

дата: 04 Януари 2010 г. , автор: Георги Младенов

Авторът на източника е "македонец " и разказва с болка за сегашнжто образование...

Половината отъ жителитѣ на Македония сѫ неграмотни!

Подъ това заглавие имаше изказвания на Министъра на културата на днешната сръбска република Македония.(www.vreme.com.mk)

Гнъ.Тодоровъ направи изказвания ¸че въвъ Вардарска Македония половината отъ гражданитѣ/ не сѫ завършили основно образование( осмо отделение).Въ републиката има само отъ 7-8 процента на граждани/ които иматъ висше образование.

Министъра не обясни на сръбската влада въ Скопие ¸че онези които сѫ завършили своето висше образование/ сѫ го завършили на сръбски езикъ въ сръбскитѣ университети въ самата Вардарска Македония.

Преди няколко години телевизионната станция www.a1.com.mk направи проучвания/ или по ясно написано допитване, до онези граждани на Македония, които живеятъ извънъ нея, да кажатъ нещо за образователната система въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония.

Проучванията бѣха сѫобщени отъ горе споменатата телевизионна станция.

Болшинството отъ онези, които бѣха запитани сѫобщиха ¸че въ Македония учебницитѣ сѫ на сърбохърватски отъ 50тѣ години на миналиятъ вѣкъ.

Запитанитѣ сѫщо така подчертаха ёче следъ като, сѫ заминали по чужбина имъ трябвало да ходятъ на училище поне 4-5 години.

Тѣзи изселници на Македония признаха ёче тяхната образователна система е една измислица отъ която тѣ сѫ нямали нужда.

Интересното е ¸че всички тѣзи които сѫ завършили сърбо-македонцкитѣ университети, не сѫ нищо друго освенъ сегашнитѣ фалшификатори на българското минало на Македония

Каква ирония 7-8 процента сѫ образовани на сръбски и никой не прочелъ някѫде ¸че Гоце Делчевъ и Дамянъ Груевъ сѫ българи!

Не случайно бившиятъ лидеръ на ДПА Гнъ. Джафери запита редакторитѣ на списание ФОКУС въ Македония, дали тѣ двамата Никола Младеновъ и Зоранъ Димитриевски знаятъ отъ каква националностъ сѫ горе споеманитѣ български възрожденци!

Толкова за образованието въ днешната сръбска република Македония

Г.Младеновъ (3.01.2010г.Още статии по темата »
И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага