начало   контакти
vardar@art.bg


Исторически архив
Документи
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Министърът на изселниците от Македония ще вдига "ВЪСТАНИЕ" в Пиринска Македония

дата: 13 Декември 2009 г. , автор: Георги Младенов

Авторът се спира на НЕДОПУСТИМИ за един дипломат , изказания пред българомакедонците в Торонто...

 

 

 

 

 

 

О отъ Торонто Канада

Министъра на изселницитѣ на днешната сръбска република Македония, ще вдига въстание въ Пиринскиятъ край на България!

На 5 Дек. 2009г. по Етъра на “Македонски” корени (или по ясно казано сръбски корени въ Вардарска Македония), въ градъ Торонто Канада, имаше интервю съ министъра на изселницитѣ на Македония Гнъ. Василъ Наумовъ.
Това интервю е много интересно, по сѫщество, понеже въ него наблюдатела може да разбере, каква ще бѫде политиката на днешната сръбска република Македония, следъ нейното влизане въ Европейскиятъ сѫюзъ.
Гнъ. Наумовъ говореше като някакъвъ си говернаторъ на Балканитѣ и почна научни лекции какво е национализъмъ - сръбски бодълизъмъ.
Той каза, че вече “македонцитѣ”, отъ поробенитѣ македонски територии не трябва да се страхуватъ, да влизатъ въ “македонскитѣ” черкви по чужбина. Той сѫщо така каза, че Македония е на прага при влизането и въ Европейскиятъ сѫюзъ и това ще поощри “поробенитѣ” македонци въ Егейскиятъ и Пиринскиятъ край на България, да се вдигнатъ, едва ли не на Въстание и се присѫединятъ, къмъ днешната сръбска република.
Това изказване е много интересно, понеже бѣ само два дни преди Европа да имъ каже нетъ, за дата кога могътъ да преговарятъ за членство.
Веднага следъ това икспозе за бѫдещето на днешната сръбска република Македония, Гнъ.Наумовъ бѣ запитанъ за Косово! Неговиятъ отговоръ за Косово е много интересенъ, той каза, че вече имаме и косовска нация. Той спомена, че косовската нация е политическа, но етнически косоваритѣ сѫ албанци;
Гнъ. Наумовъ не спомена, че “македонската” нация е политическа и че е нация на КОМИНТЕРНА той не каза, че “македонцитѣ” сѫ етнически българи. Кутриятъ Наумовъ, не каза, че “македонската” нация е измислена, за да задоволи сръбскитѣ аспирации, за ВЕЛИКА СЪРБИЯ на балканитѣ.
Интересното е, че Наумовъ, едва ли не се заканваше на България, следъ като днешната сръбска република влезе въ Европейскиятъ сѫюзъ.
Веднага следъ края на седмицата автора, ( Г.Младеновъ) се обади до българското дипломатическо представителство въ градъ Торонто, за да ги информира и искатъ записа, отъ това предавание, което предавание българскитѣ дипломати, щѣ трябва да пратятъ до външниятъ министъръ на България за разглеждане. Автора сѫщо така се обади и до българската легация въ столицата на Канада. Много лошо впечатление направиха изказванията на персонала въ Торонто и въ Отава. Ще трябва много училище, за българскитѣ дипломати. Дано следъ като отидътъ на училище, научатъ, какъ да говорятъ съ българитѣ по чужбина.
Предаванията на сърбо-македонцитѣ въ Канада, можетѣ да ги намеритѣ като имъ пишетѣ на следниятъ адресъ: macedonia@rogers.com .
Толкова за добритѣ сѫседски отношения, за които се изказватъ българскитѣ политици въ България.
Никола Груевски по Европа каза, какъ може въвъ Вардарска Македония да нѣма “македонци”, когато ги има въ Алания¸Гърция и България.
Това е за правителството на Гнъ. Бойко Борисовъ.

Г.Младеновъ 10.11.2009г.Още статии по темата »
М н е н и я

от: Lucy, ( chansiauhen@gmail.com )
публикувано: 03.07.2011 16:34:35 часа

Now I feel stupid. That's cealred it up for meИ з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага