начало   контакти
vardar@art.bg


Исторически архив
Документи
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Първи хрисовул на император Василий ІІ - Българоубиец от 1019 г.

дата: 31 Октомври 2009 г. , автор: Free Macedonia

Отнася се до Охридската архиепископия...

Първа грамота на император Василий ІІ за Охридската архиепископия от 1019г.

                Грамотата на Василий ІІ  е публикувана от Иван Снегаров – В:История на Охридската архиепископия-патриаршия, т.1, стр. 55-59, С.195;, ГИБИ-т.VІ(ИБИ-т.11), стр. 40-48; ХИБ, П. Петров, В. Гюзелев, т.1, стр.144-148.

 Много и големи са добрините, с които човеколюбивия Бог е дарявал през различни времена нашето царство; има обаче една, която надминава всички други, тя е – присъединяването на българската държава към ромейската под един ярем. Следствие на това ние утвърдихме благочестивейшия монах Йоан да бъде архиепископ на България и да управлява съответните дела на архиепископията. И понеже той поиска да му се определят писмено клириците и париците, задължени да работят за църквите на неговата епархия, както и на тия на подчинените му епископи, дадохме му тая царска грамота, с която заповядваме:

Самият архиепископ да има в градовете (крепостите) на своята епархия, т. е. в Охрид, Преспа, Мокра и Кичево, 40 клирици и 30 парици.

Епископът пък на Костур да има в градовете на своята епархия, т. е. в Костур, Корешча, Колоня, Девол, Воюса, и Мор 40 клирици и 30 парици. Ако и по-рано той да е имал и повече може би, но ние не искахме, неговите клирици и парици да надминават по число ония на архиепископа.

И епископът на Главеница заповядваме да има в самата Главеница и в Канина и Неаниска 40 клирици и 30 парици.

И епископът на Мъглен да има в самия Мъглен и Просек и Морихово, и Сетина, и Острово, и Заодрия 15 клирици и 15 парици.

И епископът на Битоля да има в Пелагония, Прилеп, Дебреще и Велес 15 клирици и 15 парици.

И епископът на Струмица да има в самата Струмица, и Радовищ, и Конче 12 клирици и 12 парици.

И епископът на Морозвизд да има в самия Морозвизд, и в Козякъ, и в Славище, Злетово, Луковица, Пиянец, и Малешово 15 клирици и 15 парици.

И епископът на Велбужд да има в самия Велбужд и Сотеска, Германия,  Теример, Стоб, Долна Сотеска и Разлог 15 клирици и 15 парици.

И епископът в Триядица (Средец, София) заповядваме да има в самата Триядица и в Перник, и Суково, и Знеполе (или Звонци ?) 40 клирици и 40 парици.

И епископът на Ниш да има в самия Ниш и в Мокро, Компл, Топлица и Свърлиг 40 клирици и 40 парици.

И епископът на Браница (Браничево)  да има въ Браница, в Морависк, и Смедерево, и Гро…, Висьск, Сталач, и Бродарьск 15 клирици и 15 парици.

И епископът на Белград да има в самия Белград, и в Градец, Омц, и Главентин, и в Бяла Църква 40 клирици и 40 парици,

И епископът на Срем заповядваме да има в цялата си епархия 15 клирици и 15 парици.

И епископът на Скопие да има в самото Скопие, и във Виници, Премор, и Луково, и Принип 40 клирици и 40 парици.

И епископът на Призрен да има в самия Призрен и в Хвосно, Лесковец, и Брат… 15 клирици и 15 парици.

И епископът на Липлян да има в цялата си епархия 15 клирици и 15 парици.

И епископът на Сервия заповядваме да има в цялата си епархия 30 клирици и 30 парици.

Всички тези клирици да са свободни от икомодий и други повинности, както се освобождаваха и при Самуил. Поради това и за сведение на императорите, които ще царуват след нас, дадохме тая грамота на архиепископа, като я   подпечатихме с нашия царски моливдовул.

 Още статии по темата »
М н е н и я

от: bozman, ( bozman@abv.bg )
публикувано: 31.08.2014 15:25:22 часа

Самото уточняване от списвателите на сайта - "Отнася се до Охридската архиепископия" - си е дебилизъм от блестящо качество, СЛЕД като самият император уточнява Иархиепископия на България". Други фантасмагории като "присъединяването на българската държава към ромейската под един ярем" допълват сапунената публикация.
Поздрави.


от: византолог, ( liliana_simeonova@hotmail.com )
публикувано: 26.07.2011 11:21:37 часа

Защо статията е озаглавена "Първи хрисовул на император Василий ІІ" след като в самия текст се споменава, че грамотата е "моливдовул"? Има голяма разлика между това кои рангове в империята имат право на писмо от императора, запечатано със златен печат и кои - на писмо, запечатано с оловен печат.И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага