начало   контакти
vardar@art.bg


Исторически архив
Документи
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Македония е държава съ две кѫщи и три керемиди ...

дата: 19 Юни 2009 г. , автор: Георги МладеновМакедония е държава съ две кѫщи и три керемиди Каза Гнъ. М.Керемеджиевъ.

 

 На 12 май 2009 г въ Македоно-Българската катедрална черква Св.Св.Кирилъ и Методи въ градъ Торонто, помоштникъ министъра на външнитѣ работи на България изнесе кратка сказка за положението въ страната.

Гнъ. М.Керемеджиевъ хвърли погледъ върху финансовата кризата, която е залаяла за сѣга свѣта. Той каза предъ сѫбралата се публика, която бѣ дошла да го изслуша , че за сѣга финансовата криза е много малка, но се очаква къмъ края на августъ и септември тази година, да се почувства повече.

Той сѫто така каза, и за голямото предприятие Кремиковци, което е изживяло своето време и ,че България няма пари за губене и за спасяване на горе споменатото предприятие.

Въ малкото търговско експозе, той спомена ,че за сѣга, има увеличение на туристическия пазаръ и ,че България има голямо увеличение на туристи, отъ Русия,Сърбия и Македония.

Сказката на Гнъ. Керемеджиевъ за икономическото положение на България бѣ, позитивно за сѣга, понеже презъ изтеклата година, въ България е имало 6 милиарда долари инвестиции отъ чужбина.

На въпроса за старческитѣ пенсии, които сѫ по 100 лева месечно, той каза ,че България за сѣга не може да увеличи тѣзи пенсии и, че за тяхното увеличение трябва много врѣме.

 И сѣга да се спремеъ на темата Македония!

Представителя на МПО бѣ предварително изпратилъ свойтѣ въпроси които сѫ публикувани по страницитѣ на WWW.Makedonskatribuna.com. Представителя на МПО и редакторъ на горе споменатиятъ вестникъ, запита дали Гнъ. Керемеджиевъ е прочелъ какъ се казва черквата? Представителя каза  на Гнъ. Керемеджиевъ ,че не отдавна тази черква бѣ представена предъ първиятъ министъръ на Канада и предъ министъра на им имиграцията Гнъ. J.Kenney,че тя е най-старата “Македонска”черква въ Канада . По сѫщото врѣме, когато обединетитѣ сърбо-македонци празнуваха годишнината отъ смъртта на Гоце Делчевъ ,тѣ искаха отъ правителството на Канада, да окаже влияние върху България, за да можела България да отвори “македонскитѣ” училища, които били затворени отъ БКП презъ 1948 година.

Много отъ присѫстващитѣ се измяха на този въпросъ, но представителя на МПО им ъ каза,че тѣ не знаятъ, онова което е ставало презъ първитѣ години на комунизма въ България . Представителя сѫщо така припомни на присѫстващитѣ ,че веднага следъ като България бѣ дадена на Русия, като сателитъ,че ако някой кажеше ,че е българинъ въ градъ Неврокопъ, веднага му намираха мѣсто въ някой затворъ или ТВО ако някой знае какво значи (ТВО).

На върпситѣ дали България ще поиска, отъ днешната македонска република, когато тя поиска да влиза въ НАТО и Европейскиятъ сѫюзъ, промяна на конституцията, понеже това нещо българскитѣ организации въвъ Вардарска Македония, вече сѫ го искали отъ правителството тамъ!

Представителя на МПО каза на министара, какво децата бегалци отъ Егейска Македония искаха на 2 май 2009г. въ Скопие . Тѣ зададоха въпросъ на България, като България смята , че хората въ Македония сѫ българи, защо България не пита за българитѣ въ Егейска Македония?

Представителя на МПО сѫщо така, запита министъра дали четѣ сръбската преса въ Скопие, и дали прочетѣ ,че министъра на външнитѣ работи на днешната Югославска република Македония каза,че тѣ сърбо-македонцитѣ, не се интересуватъ отъ документи и ,че тяхниятъ идентитетъ, нема да се промени съ каквито и да било документи!.

Съ тѣзи няколко реда ще се опитаме да обяснимъ на нашиятъ читателъ отговора на министъра.

Гнъ. Керемеджиевъ каза ,че за България, Македония е република съ две кѫщи и три керемиди!

Той обясни , че България не вижда ,какъ  днешната югославска република може да просѫществува и, че България не трябва да си губи времето да се занимава съ нея!

Гнъ.Керемджиевъ бѣ сѫщо така много циниченъ съ фамазниятъ”македонски” идентитетъ.

Той каза , че въвъ Вардарска Македония, България е дала гражданство на 60.000 хиляди българи и , че има още 60.000 които сѫ въ процесъ на получаване българско гражданство!

Гнъ. Кремеджиевъ побърза да каже на публиката, която го слушаше , че България, сѫбира въ една папка всички зулуми, които сръбското правителство прави на българитѣ тамъ.

Тази папка ще бѫде представена на Европейскиятъ сѫюзъ, когато тази сръбска република поиска да влезе въ НАТО и ЕЮ.

Той сѫщо така побърза да каже на присѫстващитѣ ,че Македония е чака по лошо отъ онова, което бѣше презъ 2001г. Той каза , че въ близкото бѫдеще албанското население въвъ Вардарска Македония ще бѫде 60% и ,че е възможно скоро да има пакъ пукане!Той спомена ,че следъ пукането на албанцитѣ ще има най-малко 100.000 хиляди българи на българската граница чакащи убежище въ България.

Колкото се отнася на въпроса , че Канада трябвало да натиска България за правата на “македонцитѣ” Гнъ. Керемтчиевъ се изсмя и каза ,че министъра на имиграцията на Канада Mr.J.Kenney не го е натискълъ за такива сърбо-македонски глупости.

Толкова за сѣга. Отъ редакцията на Македонска Трибуна.

13.05.2009г.Още статии по темата »
И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага