начало   контакти
vardar@art.bg


Исторически архив
Документи
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Енциклопедия от измишльотини - публикувана в БЮРМ

дата: 05 Септември 2009 г. , автор: Георги Младенов

Авторът отбелязва , че главно американскшят и английският посланик в БЮРМ се обявяват против съдържанието на новоизлязлата енциклопедия...

 Енциклопедия отъ измишлютини!

 Днесъ по страницитѣ на www.A1.com.mk ( 18.09.2009) имаше информация ¸че фамозната енциклопедия на сръбскитѣ даскалчета отъ сръбското МАНУ¸ въвъ Вардарска Македония ще бѫде изгорена на бунището предъ самото МАНУ.

Американскиятъ посланикъ¸ по случай тази енциклопедия казва ¸че енциклопедията е пълна съ  Фалсификувани, безосновни и неприфатливи претензии на МАНУ".

Ние няма да коментираме¸ какво е казалъ Американскиятъ посланикъ за сръбскитѣ даскалчета¸ отъ сръбското МАНУ. Ще оставимъ самиятъ читателъ¸ да си направи заключение за онези¸ които съ години го будалкътъ ¸че не е българинъ а ослободенъ “Македонецъ” отъ бугарската окупация следъ 1944 година. Окупацията била отъ 1941 априлъ до сеп 1944 г. Преди това Македония била СЛОБОДНА и се казвала ВАРДАРСКА БАНОВИНА а българитѣ били наричани южни сърби.

Англиискиятъ посланикъ се сърди¸ понеже въ тази толкова фамозна енциклопедия пишело ¸че английскитѣ офицери обучавали албанскитѣ партизани на АЛИ АХМЕТИ презъ 2001г.

Албанцитѣ сѫ обидени понеже¸ въ тази фамозна сърбо-македонска измислица пишело ¸че албанцитѣ презъ 16-тиятъ вѣкъ¸ дошли въ Македония и изгонили “македонцитѣ” отъ свойтѣ домове!

Сръбскитѣ даскалчета¸ едва ли сѫ написали въ тази измислена енциклопедия¸ отъ кѫде сѫ вземали тази информация ; На нашиятъ читателъ ще обеснимъ ¸че за повече отъ 1000 години¸ никѫде не е споменато името Македония. За пръвъ пѫть¸ това име Македония се споменава презъ вѣме на Берлинскиятъ конгресъ 1878г . Тогава въ документитѣ  за тази територия пише ¸че болшинството на гражданитѣ сѫ българи.

Заключвайки ще трябва да споменемъ ¸ че не ние българитѣ скъсахме дипломитѣ на нещастнитѣ сръбски даскалчета въвъ Вардарска Македония! Американскиятъ  и   Великобританскиятъ посланикъ направиха това за насъ  .

А Али Ахмети¸ лидера на албанцитѣ въ поробена отъ сърбитѣ Македония¸ ще иска изгарянето на тази енциклопедия отъ измислици!

Г.Младеновъ

05.09.2009г.Още статии по темата »
И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага