начало   контакти
vardar@art.bg


Исторически архив
Документи
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


МИТИНГ - ПРОТЕСТ пред Македонското посолство - ПРЕС съобщение

дата: 13 Септември 2009 г. , автор: Free Macedonia

На 17.09 пред Македонското посолство в София ще се проведе Митинг-протест в защита на Спаска Митрова , от 18 :00 ч. Ще присъства майката на Спаска - Сузана Митрова.Колеги ,заповядайте да отразите събитието...

 

Прес-съобщение

Граждански протест в подкрепа на Спаска Митрова

 

Инициатитивният комитет „Спаска Митрова” организира мирен, граждански протест в подкрепа на Спаска Митрова, хвърлена зад решетките на зловещия затвор Идризово край Скопие. Този протест изразява гневът и недоволството на българите и свободните европейци от Република България и Република Медония. Драконовската средновековна присъда и насилие над една 23 годишна майка на малко дете напомнят далеч отминали времена и методи, за които светът с ужас си спомня. Настояваме за нейното незабавно освобождаване, както и за публично извининие и компенсации от страна на македонската държава за злонамереното и превратно приложение на Закона върху една беззащитна  жена с болно малко дете. Недоумяваме дали Европейският съюз може да препоръча начало на преговори за присъединяваване на страна с политически затворници, което е в пълно противоречие с Копенхагенските политически критерии за членство и дали Република България би могла да поддържа членството на такава страна ?

 

На ПРОТЕСТА ще присъства майката на Спаска - Сузана Митрова !

 

Държим да подчертаем, че Спаска не е изолиран случай и че разгърнатата, повсеместна и непрекъсната антибългарска кампания в Република Македония и извън нея е несъвместима със стремежите й за членство в демократична, правова и толерантна Европа. Нека всички знаят, че и до днес в Република Македония се поставя трънлив обръч около хората, които се самоопределят като българи - брутално са изхвърляни от работа, изложени на крайна мизерия,  хулени и подигравани и дори подлагани на физическа разправа. Европа и светът не могат безучастно да гледат и да толерират това.

 

Спаска не крие българското си самосъзнание, предавано от поконения. Тя е един от заслужилите съучредители на българското неправителствено сдружение „Радко” в Република Македония. Спаска Митрова има правото свободно да отглежда и учи детето си на любов към българското, към своите български предци от Македония, които по стечение на историческите обстоятелства са останали извън пределите на българската държава и са изживели живота си под турска, сръбска и югославска власт. Днес Европа е друга!

 

Заповядайте на протеста. Той е граждански, мирен, надпартиен, общонароден.

Молим всички да изоставим политическите си пристрастия и като свободни хора,  европейци и българи с музика и танци да изразим отношението си към случая "Спаска Митрова" и аналогични събития в РМ. Нека покажем отношението си цивилизовано – без заплахи и демонстрация на сила. Да покажем, че милеем и обичаме Вардарска Македония, защото едно време да си македонец от Вардарско е значело само едно - да си достоен българин.

 

·        Къде: Пред сградата на ул. Фредерик Жолио Кюри No.17 бл. 2 ап. 1, на улицата.

·        Кога: 17.09.2009 г., от 18:00ч. до 20:00ч.

 

Организаторите имаме готовност да Ви свържем с други представители, които се занимават с казуса „Спаска”, хора, които от опит познават колко трудно е да си българин в Македония.

 

 

Даниел Панчев + 359 887 201 059

Петар Колев +359 8977 53 55

Борислав Сандов: +359 887 096 757

Тодор Манолов + 359 887 217 646

Живко Чавдаров 070-626-337 Македония

Перица Аврамов 0886 577 292 Македония и България

Яна  Орлинова     0885 171 141

 

 

 

 

Ето таблица с телефони, която систематизирахме за вас.

 

Име

Телефон

Даниел Панчев:

 

+ 359 887 201 059

 

Петар Колев :

 

+359 8977 53 55

 

Борислав Сандов:

+359 887 096 757

 

Тодор Манолов :

+ 359 887 217 646

 

Живко Чавдаров :

070-626-337 МК

 

Перица Аврамов :

0886 577 292 МК  и БГ

 

Тася Тасова :

 

 

                 ;   Яна   Орлинова :

+61 4100 00486 Австралия

 

 

                 ;        0885 171 141                 ;                         ;               &nbs p;               &nb sp;               &n bsp;               & nbsp;  

 

Press Release

Peaceful Citizen Protest in Support of Spaska Mitrova (and stopping discrimination and torture practices against people with Bulgarian self-consciousness in the FYROM)

 

 

The committee of Citizen Initiative “Spaska Mitrova” is organizing a peaceful, non-party, citizen protest to support Spaska Mitrova with Bulgarian and Macedonian citizenship, sent to the infamous communist prison “Idrizovo”, near Skopie after a political protest for her Bulgarian self-consciousness. This protest is born of dismay of free Bulgarian and pro- European citizens in both Republic of Bulgaria and FYROM. The sentence against Spaska, remind of the darkest ages of Medieval torture over a 23 year-old mother with a small child and brings  back old-gone Times and methods, which the democratic World is trying hardly to forget. We insist for Spaska’s immediate release, as well as a public apologies and compensation on behalf of the authorities of the Macedonian state for the ill-mind politically motivated reading of Law over a seriously ill-mother with an ill young child. We are really concerned if the EU could recommend a date for negotiations for joining the Union of a country with political prisoners, which is in total discord with the Copenhagen political criteria and if Republic of Bulgaria could support such a country?

 

We would like to further stress that the “Spaska” case is not isolated and is part of thoroughly-planned, permanent and all-encompassing campaign against people with Bulgarian self-consciousness in FYROM, that is totally incompatible with this country’s aspirations for full membership in democratic, tolerant, rule-of-law, Europe. We would like to alarm that even today, in FYROM, anyone, who dares to declare Bulgarian self-consciousness  is sacked from work, sent to jail after absurd convictions, exposed to severe economic and moral deprivation, constantly ridiculed and mocked by authorities and the media and even physically tortured. Europe and the democratic world cannot just observe and tolerate such policy.

Spaska does not hide her Bulgarian self-consciousness and such consciousness of her predecessors. She is among the founders of the non-government organization “Radko” of people who feel Bulgarian in FYROM. Spaska has the right to freely raise and educate her child in the tradition of her Bulgarian predecessors in the Republic of Macedonia, which as a result of historical consequences have remained outside the boundaries of the modern Bulgarian state and had to live their lives as Ottoman, Serbian and Yugoslav citizens. Today, Europe has changed!

 

Everyone is welcome to the protest. It is a citizen, non-party, national, European protest. Let everyone forget his/her political affiliations and as free people, Bulgarians and Europeans express our solidarity against torture in FYROM in a civilized way-without threats and power demonstration. Let us show that we love and cherish Vardar Macedonia, since not very long time ago (before 1944) to be a Macedonian from Vardar region, simply meant to be a decent Bulgarian.

·         Where: In front of the Macedonian Embassy in Sofia: 17 Frederic Joliot-Curie, bl. 2, ap. 1

·         When: 17.09.2009, 18:00-20:00

 

Daniel Panchev + 359 887 201 059

Petar Kolev +359 8977 53 55

Borislav Sandov: +359 887 096 757

Todor Manolov + 359 887 217 646

Zhivko Chavdarovв +38970-626-337

Perica Avramov +359886 577 292  (Bulgaria and FYROM)

Tasya Tasova +61 4100 00486 (Australia)

Jana  Orlinova  0885 171 141

ЧУЙТЕ И ХИМНА НА НАШИЯ ПРОТЕСТ :

http://www.youtube.com/watch?v=0A_c9uXCtiw&feature=related

 

Молим , накарайте вашите приятели да го научат на изуст !

 Още статии по темата »
М н е н и я

от: Ангел, ( angel.gyorev@abv.bg )
публикувано: 18.09.2009 09:45:12 часа

Здравейте,
вчера, 17. 09 присъствах на митинга в подкрепа на Спаска Митрова. Идеята ви и е отлична и ви поздравявам за това! Дано управляващите в Скопие са вслушат и освободят Спаска. Следващият път ми се иска да присъстват повече хора на митинга, защото само ако сме единни ще постигнем успех. ПоздравиИ з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага